Hỗ trợ kinh phí mua sắm phần mềm, trang thiết bị và phòng họp phục vụ giao ban trực tuyến giữa các xã trên địa bàn huyện Krông Năng

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7698/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư về xử lý Tờ trình số 218/TTr-UBND ngày 06/9/2016 của UBND huyện Krông Năng về hỗ trợ kinh phí mua sắm phần mềm, trang thiết bị và phòng họp phục vụ giao ban trực tuyến giữa các xã trên địa bàn huyện Krông Năng.

Phối hợp tuyên truyền về tỉnh Đắk Lắk

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7739/UBND-KT gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc UBND tỉnh nhận được Công văn số 346/TGTT, ngày 22/9/2016 của Tạp chí Thương gia và Thị trường về việc phối hợp tuyên truyền về tỉnh Đắk Lắk.

Xử lý đề nghị các trạm BTS trên địa bàn tỉnh

Ngày 28/9/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 7761/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về xử lý đơn số 141/CV/2016/VNC55, ngày 22/9/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng VNC-55 xin chủ trương cho phép tồn tại các trạm BTS trên địa bàn tỉnh.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại cuộc họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp

Ngày 28/9, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 198/TB-UBND, về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại cuộc họp giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Thực hiện công văn của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ về triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7869/UBND-TH, ngày 30/9/2016 gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 11/BCĐCCHC ngày 07/9/2016 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ về triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015.

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7826/UBND-KT, ngày 29/9/2016 gửi Bộ Tài chính về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện theo đề nghị của Bộ.

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7764/UBND-KT, ngày 28/9/2016 gửi Bộ Tài chính về việc góp ý dự thảo Tờ trình Chính phủ phê duyệt danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN (AHTN) 2017 theo đề nghị của Bộ.

Bàn giao hồ sơ các công trình thuộc Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7852/UBND-NNMT, ngày 29/9/2016 gửi các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND thị xã Buôn Hồ và UBND các huyện Ea Kar, Krông Ana, Krông Bông; Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn về việc bàn giao hồ sơ các công trình thuộc Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”.

Triển khai Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 10/8/2016.

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7628/UBND-TH, gửi Sở Kế hoach và Đầu tư về việc triển khai Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 10/8/2016 của Thủ tưởng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7630/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc tham mưu xử lý các văn bản sau:

Nắm bắt tình hình học sinh dân tộc thiểu số ngoài đối tượng của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP đến trường khi tạm dừng cấp sách vở cho học sinh dân tộc thiểu số.

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7632/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc nắm bắt tình hình học sinh dân tộc thiểu số ngoài đối tượng của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP đến trường khi tạm dừng cấp sách vở cho học sinh dân tộc thiểu số.

Phối hợp cung cấp thông tin tổ chức Hội nghị Kinh tế đối ngoại 2016

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7651/UBND-TH gửi các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về việc phối hợp cung cấp thông tin tổ chức Hội nghị Kinh tế đối ngoại 2016.

Đề nghị cho chủ trương ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh trong kế hoạch 2017

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7690/UBND-KT gửi Quỹ Phát triển đất tỉnh, UBND huyện Cư M’gar về việc xử lý Công văn số 47/CV-QĐPT ngày 13/9/2016 của Quỹ Phát triển đất tỉnh về đề nghị cho chủ trương ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh trong kế hoạch 2017 để bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư TDP 8, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar.

Xử lý một số công trình chậm quyết toán dự án hoàn thành

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7706/UBND-CN gửi các Sở Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải về việc xử lý một số công trình chậm quyết toán dự án hoàn thành.

Tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT lần thứ IV năm học 2016 - 2017

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7719/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT lần thứ IV năm học 2016 – 2017.

Đề nghị tham gia các chương trình của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7736/UBND-KT gửi Ban Chỉ đạo Tây Nguyên về việc đề nghị tham gia các chương trình của Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột.

Xử lý kiến nghị của các hộ dân xã Ea Nam, huyện Ea H’leo về việc kiến nghị một số Đảng viên, công chức của tỉnh, huyện Ea H’leo cấp phép hoạt động cho cây xăng dầu Ngọc Sơn làm ảnh hưởng đến rừng phòng hộ.

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7621/UBND-KT, gửi Sở Công Thương, UBND huyện Ea H’leo về việc thực hiện Xử lý kiến nghị của các hộ dân xã Ea Nam, huyện Ea H’leo về việc kiến nghị một số Đảng viên, công chức của tỉnh, huyện Ea H’leo cấp phép hoạt động cho cây xăng dầu Ngọc Sơn làm ảnh hưởng đến rừng phòng hộ.

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2016 phục vụ Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.

Ngày 22/9, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 185/BC-UBND Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2016 phục vụ Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.

Kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát công tác đấu thầu thuốc 6 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Ngày 22/9, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 193/TB-UBND, Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát công tác đấu thầu thuốc 6 tháng cuối năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Cam kết vốn đối ứng, thống nhất về điều kiện cho vay lại và tỷ lệ cho vay đối với dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập”.

Thực hiện các Công văn của Bộ Tài chính về việc thông báo tỷ lệ cho vay lại của các tỉnh tham gia dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” và bổ sung hồ sơ thẩm định phần vốn vay lại của Dự án; Công văn thống nhất nguồn vốn vay và phương án bố trí vốn đối ứng dự án trên của HĐND tỉnh, UBND tỉnh thống nhất về điều kiện cho vay lại và tỷ lệ cho vay lại để thực hiện dự án.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này