Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 11.766,1 m2 đất tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột từ đất an ninh sang đất ở tại đô thị

Ngày 01/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1551/QĐ-UBND về việc cho phép UBND thành phố Buôn Ma Thuột được chuyển mục đích sử dụng 11.766,1 m2 đất tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột từ đất an ninh sang đất ở tại đô thị.

Hỗ trợ cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 31/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4189/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị xã Buôn Hồ về xét Tờ trình số 83/TTr-SNN, ngày 18/5/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc đề xuất chủ trương hỗ trợ cây trồng vượt mật độ, cây gỗ sưa trong phạm vi giải phóng mặt bằng công trình khu đô thị Đông Nam tại đường Trần Hưng Đạo, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ

Phê duyệt phương án bồi thường tài sản trên đất và chi phí tổ chức thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk tại xã Ea Tar, huyện Cư M’gar

Ngày 31/5/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1543/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường tài sản trên đất và chi phí tổ chức thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk tại xã Ea Tar, huyện Cư M’gar.

Ngày 31/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4192/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BNV, ngày 15/4/2016 của liên Bộ Y tế, Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số.

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016

Ngày 01/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4212/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về thực hiện Công văn số 1464/LĐTBXH-BĐG ngày 04/5/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016.

Tăng cường đầu tư cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh

Ngày 31/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4193/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về thực hiện Công văn số 2604/BYT-ATTP ngày 09/5/2016 của Bộ Y tế về việc tiếp tục tăng cường đầu tư cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Điều chỉnh kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2015 để thực hiện các dự án ổn định dân di cư tự do

Ngày 01/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1547/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2015 để thực hiện các dự án ổn định dân di cư tự do.

Phê duyệt phương án hỗ trợ bổ sung và chi phí tổ chức thực hiện hỗ trợ bổ sung cho 08 hộ gia đình khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình: Thủy điện Ea Súp 3 tại xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar

Ngày 31/5/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1544/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án hỗ trợ bổ sung và chi phí tổ chức thực hiện hỗ trợ bổ sung cho 08 hộ gia đình khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện công trình: Thủy điện Ea Súp 3 tại xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar.

Ngày 31/5/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1540/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ.

Báo cáo số liệu thống kê phục vụ xây dựng Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đối khí hậu

Ngày 01/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4211/UBND-TH gửi Cục Thống kê về thực hiện Công văn số 3774/BKHĐT-TCTK ngày 18/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo số liệu thống kê phục vụ xây dựng Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đối khí hậu.

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện

Ban An toàn giao thông tỉnh (ATGT) đã ban hành Công văn gửi Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành viên về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện.

Triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”

Nhằm triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” theo Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ Tư pháp, ngày 26/5/2016 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1474/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4207/UBND-NC, ngày 01/6/2016 gửi Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong thời gian diễn ra Chương trình “Gặp gỡ địa phương – Ngoại giao Đoàn” năm 2016, được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4146/UBND-KT, ngày 30/5/2016 gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh nhằm triển khai Công văn số 6754/BTC-TCT ngày 19/5/2016 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế.

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy

Ngày 24/5/2016, UBND tỉnh đã có Công văn số 4008/UBND-NC về việc triển khai Thánh hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; ngày 01/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1546/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính.

Bổ sung Quy định về thời hạn áp dụng đối với giá đất

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND, ngày 24/5/2016 về việc bổ sung Quy định về thời hạn áp dụng đối với giá đất tại Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin báo chí (02/06/2016, 09:30)

Chương trình “Gặp gỡ địa phương – Ngoại giao Đoàn” năm 2016

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục – đào tạo tỉnh năm 2017

Ngày 27/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4091/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 2279/BGDĐT-KHTC, ngày 20/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục – đào tạo địa phương năm 2017.

Triển khai thực hiện Công văn số 4136/BCT-TCNL, ngày 16/5/2016 của Bộ Công Thương về thỏa thuận Dự án Cấp đện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Lắk

Ngày 26/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4082/UBND-CN gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 4136/BCT-TCNL ngày 16/5/2016 của Bộ Công Thương về thảo thuận Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này