UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2787/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo tự đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án “Khai thác và chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá thôn 16, xã Krông Búk, huyện Krông Pắk”.

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7721/UBND-NNMT gửi các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea H’leo, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Lộc Phát, Công ty TNHH nguyên liệu giấy Tân Hưng Long về việc giải quyết cho Công ty TNHH nguyên liệu giấy Tân Hưng Long thuê đất trồng rừng tại huyện Ea H’leo.

Triển khai văn bản của Trung ương

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7717/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Trung ương, gồm:

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh theo Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015.

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7682/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh về việc thực hiện Công văn số 420/HĐND-VP ngày 15/9/2016 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh theo Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015.

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7552/UBND-NNMT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 3779/BTNMT-TCMT ngày 01/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về rà soát đề xuất danh mục dự án trong Chương trình mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 – 2020.

Xây dựng kế hoạch phát triển thương mại điện tử tại địa phương giai đoạn 2016 – 2020

Nhằm triển khai công văn của Bộ Công Thương về việc xây dựng kế hoạch phát triển thương mại điện tử tại địa phương giai đoạn 2016 – 2020, ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7625/UBND-KT giao Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

Ngày 26/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7626/UBND-CN gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, nhằm triển khai Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Phương án hỗ trợ kinh phí cho người lao động tại Hợp tác xã kinh doanh điện, nước Ea Kar

Ngày 27/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7742/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tham mưu phương án hỗ trợ kinh phí cho người lao động tại Hợp tác xã kinh doanh điện, nước Ea Kar.

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công  - dự toán công trình Trụ sở cơ quan Tỉnh đoàn Đắk Lắk

Ngày 27/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2228/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Trụ sở cơ quan Tỉnh đoàn Đắk Lắk.

Ngày 27/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7741/UBND-KT gửi Sở Tài chính, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc hỗ trợ kinh phí dời xưởng cơ khí và bê tông vào Cụm công nghiệp Tân An, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, theo đề nghị của Công ty cổ phần công trình Việt Nguyên.

Ngày 26/9, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 194/TB-UBND, về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại cuộc họp về tiến độ thực hiện Dự án Cấp nước thành phố Buôn Ma Thuột và 3 thị trấn Ea Kar, Krông Năng, Buôn Đôn.

Đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần Giải pháp năng lượng  gió HBRE đặt cột đo gió tại xã Ea Sol, huyện Ea H’leo

Ngày 26/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7676/UBND-CN gửi Công ty cổ phần Giải pháp năng lượng gió HBRE, về việc đồng ý chủ trương cho Công ty đặt cột đo gió tại xã Ea Sol, huyện Ea H’leo.

Điều chỉnh nguồn vốn cấp hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân năm 2015 – 2016 tại huyện M’Drắk

Ngày 26/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7694/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc điều chỉnh nguồn vốn cấp hỗ trợ kinh phí nhiên liệu dầu, điện vượt định mức trong khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân năm 2015 – 2016, để mua máy bơm nước phục vụ công tác chống hạn theo đề nghị của UBND huyện M’Drắk.

Đầu tư dự án Sân vận động Trung tâm thuộc Khu Liên hợp Thể dục thể thao vùng Tây Nguyên

Ngày 26/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7668/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch về việc đầu tư dự án Sân vận động Trung tâm thuộc Khu Liên hợp Thể dục thể thao vùng Tây Nguyên.

Ngày 26/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7642/UBND-KT gửi Sở Tài chính, về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ và Công văn số 3667/BTC-HCSN ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính.

Ngày 27/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7712/UBND-KT gửi Bộ Tài chính về việc tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Triển khai chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 23/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7593/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc Triển khai Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật.

Thực hiện CV số 2368/ĐCKS-KTĐCKS ngày 01/9/2016 của Tổng cục ĐC và KSVN - Bộ TNMT.

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7629/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 2368/ĐCKS-KTĐCKS ngày 01/9/2016 của Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc chuyển nhượng thông tin kết quả thăm dò đá Granit tại mỏ Chư Phốt, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3156/KH-BTP của Bộ Tư pháp

Ngày 23/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7608/UBND-NC, gửi Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Kế hoạch số 3156/KH-BTP ngày 13/9/2016 của Bộ Tư pháp, về triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước về công tác thi hành án dân sự, quản lý nhà nước về thi hành án hành chính.

Triển khai dịch vụ tin nhắn trong việc truyền tin phục vụ chỉ huy điều hành về phòng chống thiên tai

Ngày 23/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7604/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về việc xét Công văn số 185/PCTT, ngày 22/8/2016 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, về việc đề nghị triển khai dịch vụ tin nhắn trong việc truyền tin phục vụ chỉ huy điều hành về phòng chống thiên tai.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này