Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7693/UBND-KT gửi Sở Tài chính về xử lý Tờ trình số 05/TTr- QBTTE, ngày 20/9/2016 của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh về việc bổ sung kinh phí tổ chức truyền hình trực tiếp Chương trình “Gắn kết yêu thương – Vui bước đến trường”.

Kinh phí chi thưởng cho Bà mẹ được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7695/UBND-KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 13057/BTC-NSNN, ngày 19/9/2016 của Bộ Tài chính về việc tạm ứng kinh phí chi thưởng cho Bà mẹ được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2016 (lần 1)

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7641/UBND-KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 12372/BTC-NSNN, ngày 06/9/2016 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu năm 2016 (lần 1).

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ quý III/2016.

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 22/9 về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ quý III/2016.

Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Đường giao thông đến trung tâm xã Ea Sô, huyện Ea Kar

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7575/UBND-CN gửi UBND huyện Ea Kar về việc xét Công văn số 1833/SKHĐT-ĐTD ngày 15/9/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Đường giao thông đến trung tâm xã Ea Sô, huyện Ea Kar.

Bố trí mặt bằng cho các Doanh nghiệp thuê đất tại Cụm công nghiệp Ea Ral, huyện Ea H’leo

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7547/UBND-NNMT gửi UBND huyện Ea H’leo về việc bố trí mặt bằng cho các Doanh nghiệp thuê đất tại Cụm công nghiệp Ea Ral, huyện Ea H’leo.

Xử lý Công văn số 1731/SNNNT-KL ngày 30/8/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 19/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7405/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Công văn số 1731/SNNNT-KL ngày 30/8/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc tham mưu UBND tỉnh triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020.

Triển khai Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 03/9/2016 về triển khai một số nội dung Chính phủ thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2016

Ngày 26/9, UBND tỉnh ban hành Công văn 7627/UBND-TH chỉ đạo Sở, ngành, địa phương tập trung đánh giá đúng tình hình, đề ra giải pháp, nhất quán hành động tập trung nâng cao niềm tin doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân tin vào chính sách. Bên cạnh đó, Công văn yêu cầu đơn vị tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn với xây dựng chính phủ điện tử, tổ chức tiếp công dân định kỳ và lắng nghe phản ánh người dân và doanh nghiệp nhằm tiếp thu và phục vụ tốt hơn.

Điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’Gar.

Ngày 20/9, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2766/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’Gar.

Điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng

Ngày 20/9, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung nội dung Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 17/09/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình hỗ trợ chất thải Bệnh viện đa khoa huyện Krông Năng.

Giải trình về đổi tên trường và đề nghị thẩm định nguồn vốn, phần vốn Ngân sách Trung ương cho Dự án Trường Trung học Phổ thông Đam San giai đoạn 1.

Ngày 23/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7580/UBND-TH gửi các Sở, ngành liên quan trong tỉnh về việc giải trình về đổi tên trường và đề nghị thẩm định nguồn vốn, phần vốn ngân sách Trung ương cho Dự án Trường Trung học Phổ thông Đam San giai đoạn 1, thị xã Buôn Hồ.

Tỉnh Đắk Lắk đăng ký tham gia đăng ký danh mục dự án tham gia Chương trình Hỗ trợ ứng dụng ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-PCC)

Ngày 23/9, UBND tỉnh vừa ban hành Tờ Trình số 125/TTr-UBND về việc đăng ký tham gia đăng ký danh mục dự án tham gia Chương trình Hỗ trợ ứng dụng ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-PCC) gửi Văn phòng Chính phủ và Sở, ngành, UBND các huyện Lắk, Cư Kuin.

Chủ trương giao đất cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xăng dầu Nhật Quang để thực hiện Dự án

Ngày 23/9, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7595/UBND-TH gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xăng dầu Nhật Quang (16 Văn Cao, thành phố Buôn Ma Thuột) về việc giao đất cho Công ty triển khai dự án.

Nghiêm túc thực hiện công tác chuẩn bị và phục vụ các kỳ họp của HĐND tỉnh

Ngày 23/9, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 7615/UBND-TH gửi Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh.

Đầu tư dự án Đường từ xã Krông Na – Khu vực đồn Biên phòng 749 ra biên giới huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 23/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7614/UBND-TH, gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 424/HĐND-VP ngày 15/9/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường từ xã Krông Na – Khu vực đồn Biên phòng 749 ra biên giới huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 23/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7610/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc Kiến nghị của các hộ dân liên quan đến quy hoạch thông qua nhân dân các phường Ea Tam, Tân Thành và Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột.

Chủ trương lập Đề án phát triển đô thị trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Ngày 23/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7609/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc Chủ trương lập đề án phát triển đô thị trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an.

Ngày 23/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7588/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an. UBND tỉnh nhận được Công văn số 195/C41B-C42B ngày 08/9/2016 của Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, về việc phối hợp chỉ đạo trong công tác bảo vệ rừng.

Miễn, giảm tiền thuê đất đối với tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số.

Ngày 23/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7585/UBND-KT, gửi Cục Thuế tỉnh về việc thực hiện Công văn số 11939/BTC-QLCS ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính về việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số.

Giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp khả năng cung cấp nước phục vụ chống hạn tại huyện Cư Kuin và huyện Lắk.

Ngày 23/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7579/UBND-TH, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Cư Kuin, Lắk, về việc chuẩn bị các thủ tục tiếp theo của Dự án cải tạo, nâng cấp khả năng cung cấp nước phục vụ chống hạn tại huyện Cư Kuin và huyện Lắk theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này