Gia hạn thời gian thi công công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt trên địa bàn phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột.

Ngày 03/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7891/UBND-CN, gửi Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk về việc gia hạn thời gian thi công công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt trên địa bàn phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột.

Xin thuê đất của Trung đoàn BB95 - Sư đoàn BB2.

Ngày 03/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7896/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xét Công văn số 567/TĐ-HC ngày 26/9/2016 của Trung đoàn BB95 - Sư đoàn BB2 về việc xin thuê đất nông nghiệp tại xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar.

Triển khai Công văn số 409-CV/TU ngày 28/9/2016 của Tỉnh ủy

Ngày 06/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7976/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 409-CV/TU ngày 28/9/2016 của Tỉnh ủy, về tăng cường lãnh đạo phát triển đoàn viên, thành lập tổ công đoàn trong doanh nghiệp.

Thống nhất mở rộng khuôn viên đất Trụ sở làm việc Hạt Kiểm lâm huyện Krông Búk

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8025/UBND-CN gửi UBND huyện Krông Búk, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Búk về việc thống nhất mở rộng khuôn viên đất Trụ sở làm việc Hạt Kiểm lâm huyện Krông Búk.

Chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8028/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2.

Thực hiện hỗ trợ cơ sở giết mổ gia súc tập trung, khu thu gom rác tập trung và mua xe vận chuyển rác theo cơ chế, định mức tại Nghị quyết số 173/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8037/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Văn phòng Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới về việc thực hiện hỗ trợ cơ sở giết mổ gia súc tập trung, khu thu gom rác tập trung và mua xe vận chuyển rác theo cơ chế, định mức tại Nghị quyết số 173/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Triển khai hướng dẫn thực hiện một số quy định của Thông tư số 19/2014/TT-BNV

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8053/UBND-CN gửi Sở Nội vụ, Trường Chính trị, Học viện hành chính – Phân viện khu vực Tây Nguyên về việc thực hiện Công văn số 4369/BNV-ĐT ngày 16/9/2016 của Bộ Nội vụ, về hướng dẫn thực hiện một số quy định của Thông tư số 19/2014/TT-BNV.

Thực hiện TT số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ TNMT.

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8103/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai.

Mở mới các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8105/UBND-KT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xét Công văn số 1788/SKHĐT-XTĐT ngày 09/9/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về trình tự, thủ tục mở mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp xử lý dự án hoàn thành chậm quyết toán.

Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8135/UBND-CN, gửi các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Phối hợp xử lý dự án hoàn thành chậm quyết toán.

Kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Quỹ Phát triển đất tỉnh, Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh.

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Quỹ Phát triển đất tỉnh, Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh.

Phê duyệt phương án kiểm kê đánh giá chất lượng vườn cây và suất đầu tư nông nghiệp của vườn cây cà phê tại Công ty TNHH Cà phê Phước An.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2934/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án kiểm kê đánh giá chất lượng vườn cây và suất đầu tư nông nghiệp của vườn cây cà phê tại Công ty TNHH Cà phê Phước An.

Quyết định về việc ứng trước từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2017 cho Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh.

Ngày 03/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2906/QĐ-UBND, về việc giải quyết chi ứng trước từ nguồn ngân sách cấp tỉnh năm 2017 cho Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh, số tiền 700 triệu đồng, để hỗ trợ cho UBND huyện Ea Súp triển khai sửa chữa đường giao thông từ thị trấn Ea Súp đi Làng thanh niên lập nghiệp.

Ngày 06/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7974/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, các Sở, ngành có liên quan về việc thực hiện Chương trình số 1087-CTr/BCSĐCP ngày 22/9/2016 của Ban cán sự đảng Chính phủ, về trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 – 2020.

Tham mưu xử lý văn bản. (18/10/2016, 15:42)

Ngày 30/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7884/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu xử lý các văn bản sau:

Ngày 30/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7881/UBND-TH, gửi Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk về việc Đính chính tên Chủ đầu tư giao tại Quyết định số 2159/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Hỗ trợ kinh phí phổ biến Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7872/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 688/TTr-CTK, ngày 23/9/2016 của Cục Thống kê tỉnh về việc đề nghị cấp kinh phí phổ biến Luật Thống kê số 89/2015/QH13 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Hỗ trợ kinh phí năm 2016 cho Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh

Ngày 10/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2984/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí năm 2016 cho Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh.

Phân bổ kinh phí Trung ương tạm ứng năm 2016 để thanh toán kinh phí miễn thủy lợi phí còn thiếu năm 2015

Ngày 10/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2982/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí Trung ương tạm ứng năm 2016 để thanh toán kinh phí miễn thủy lợi phí còn thiếu năm 2015.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2961/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Tư vấn đào tạo, hướng dẫn UBND các xã, đơn vị sự nghiệp áp dụng tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này