Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BNV ngày 14/6/2019 của Bộ Nội vụ

Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5321/UBND – KGVX gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BNV ngày 14/6/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Quyết định thu hồi đất của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk- Nông trường Cao su 30/4

Ngày 03/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1714/QĐ-UBND về việc thu hồi 195.057,2m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk- Nông trường Cao su 30/4 (nay là Chi nhánh Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk- Nông trường Cao su 30/4); giao 195.057,2m2 đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Bổ sung công trình Hội trường vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 03/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1720/QĐ- UBND về việc bổ sung công trình Hội trường Tổ dân phố 2, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Bổ sung công trình Trụ sở Kho bạc Nhà nước Krông Năng vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Krông Năng

Ngày 05/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1733/QĐ- UBND về việc bổ sung công trình Trụ sở Kho bạc Nhà nước Krông Năng, Đắk Lắk tại thị trấn Krông Năng vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Krông Năng.

Giao đất xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Krông Năng, Đắk Lắk

Ngày 05/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1734/QĐ-UBND về việc giao 1.993,4m2 đất tại thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng cho Kho bạc Nhà nước Krông Năng, Đắk Lắk để sử dụng xây dựng Trụ sở Kho bạc Nhà nước Krông Năng, Đắk Lắk.

Chuyển mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh sang đất ở tại huyện Krông Ana

Ngày 05/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1735/QĐ- UBND về việc cho phép UBND huyện Krông Ana chuyển mục đích sử dụng 3.839,8m2 đất cơ sở sản xuất kinh doanh sang đất ở tại đô thị 840,6m2 và đất ở tại nông thôn 2.999,2m2 để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Sở Giao thông vận tải đồng ý dừng hoạt động 5 tuyến xe buýt

Sở Giao thông vận tải (GTVT) vừa có thông báo về việc ngừng khai thác một số tuyến vận tải bằng xe buýt từ ngày 1-8-2019 trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Công ty Cổ phần xe khách Đắk Lắk. Nguyên nhân việc dừng tuyến là do trong thời gian từ năm 2017 đến nay, hoạt động kinh doanh vận chuyển khách bằng xe buýt không hiệu quả, Công ty liên tục lỗ vốn

Thực hiện Công văn số 4405/BNN-TCLN ngày 25/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 04/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5350/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 4405/BNN-TCLN ngày 25/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện trồng rừng thay thế đối với công trình, dự án có vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Thực hiện điều tra, đánh giá đất đai

Ngày 04/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5384/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 1185/TCQLĐĐ-QLĐĐ ngày 01/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thực hiện điều tra, đánh giá đất đai.

Triển khai công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019

Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5322/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 668/TCGDNN-ĐTCQ ngày 21/6/2019 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) về triển khai công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019.

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Ngày 04/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5351/UBND-KT, gửi các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Cựu Chiến binh tỉnh; Tỉnh đoàn Đắk Lắk; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 02/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019 – 2020

Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5319/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 03/BTTTT-BCĐASEAN ngày 26/6/2019 của Ban Chỉ đạo thông tin tuyên truyền Asean – Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019 – 2020.

Triển khai thực hiện Công văn số 1167/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 26/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 04/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5349/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 1167/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 26/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo thực trạng việc cấp Giấy chứng nhận mang tên vợ và chồng.

Cho chủ trương tiếp tục triển khai công trình Đường giao thông khu dân cư xã Ia Jlơi thuộc Dự án Quy hoạch sắp xếp dân cư xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp

Ngày 04/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5380/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Ea Súp về việc xử lý Công văn số 1439/SKHĐT-KTN ngày 21/6/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về xin chủ trương để tiếp tục triển khai công trình Đường giao thông khu dân cư xã Ia Jlơi thuộc Dự án Quy hoạch sắp xếp dân cư xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1773/QĐ-BKHCN ngày 21/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5317/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Quyết định số 1773/QĐ-BKHCN ngày 21/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành Phê duyệt Danh mục đặt hàng các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi do Trung ương quản lý.

Toàn tỉnh đã cấp 6.144 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân

Theo báo cáo của UBND tỉnh, lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã cấp 6.144 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, với diện tích trên 3.047 ha và 39 Giấy chứng nhận cho tổ chức, diện tích trên 217 ha.

Đắk Lắk dành hơn 5,1 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách có công nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019)

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1762/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch kinh phí thăm, tặng quà đối tượng chính sách có công và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019).

Triển khai thực hiện Công văn số 2937/BTNMT-ĐĐBĐVN của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 01/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5260/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 2937/BTNMT- ĐĐBĐVN ngày 21/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Cung cấp số liệu về tình hình quản lý quy hoạch, khai thác quỹ đất đô thị dành cho công trình phúc lợi phục vụ cộng đồng.

Ngày 02/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5285/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 1490/BXD-QHKT ngày 26/6/2019 của Bộ Xây dựng về cung cấp số liệu về tình hình quản lý, quy hoạch, khai thác quỹ đất đô thị dành cho công trình phúc lợi phục vụ cộng đồng theo Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ số 30/NQ-CP của Chính phủ.

Liên kết đào tạo trình độ đại học hình thức liên thông hệ vừa làm vừa học.

Ngày 01/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5258/UBND-KGVX, về việc liên kết trình độ đại học hình thức liên thông hệ vừa làm vừa học.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  vienxaydung.com.vn 

 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này