Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Campuchia về hợp tác song phương trong phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2020-2022

Ngày 30/3/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh ban hành Kế hoạchsố 12/KH-BCĐ về việc triển khai thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Campuchia về hợp tác song phương trong phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2020-2022.

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 03/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2819/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai các văn bản của Trung ương

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, đề án, dự án về thông tin, tuyên truyền sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 63/BC-UBND về việc Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, đề án, dự án về thông tin, tuyên truyền sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển, cách ly cán bộ, công chức cấp tỉnh, đội ngũ y tế và đội ngũ phục vụ công tác cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm điều dưỡng người có công (địa chỉ: Tổ dân phố 12, Phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột).

Ngày 01/4/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2779/KH-UBND về việc tiếp nhận, vận chuyển, cách ly cán bộ, công chức cấp tỉnh, đội ngũ y tế và đội ngũ phục vụ công tác cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm điều dưỡng người có công.

Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 60/BC-UBND về việc tổng kết thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Triển khai các nội dung có liên quan về công tác cán bộ.

Ngày 01/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2785/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành, Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, Các Công ty TNHH Một thành viên của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các nội dung có liên quan về công tác cán bộ.

Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020.

Ngày 31/3/2020, VPUBND tỉnh ban hành Công văn số 185/VPUBND-TTPVHCC gửi Các Sở, ban, ngành có thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020.

Lập danh sách theo dõi sức khỏe và xét nghiệm đối với người Hồi giáo.

Ngày 03/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2812/UBND-KGVX gửi Công an tỉnh, các Sở: Y tế, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc lập danh sách theo dõi sức khỏe và xét nghiệm đối với người Hồi giáo.

Kiểm tra công tác triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại một số địa phương và cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Ngày 31/3/2020, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 (sau đây gọi tắt là BCĐ) ban hành kế hoạch số 23/KH-BCĐ Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại một số địa phương và cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 31/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 48-CT/TU về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tập trung cao điểm kiểm soát; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị số 47-CT/TU về tập trung cao điểm kiểm soát; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt bổ sung Dự án Trung tâm thể dục thể thao Phước Hùng tại Tổ dân phố 5, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Krông Năng

Ngày 30/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 651/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Dự án Trung tâm thể dục thể thao Phước Hùng tại Tổ dân phố 5, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

Ngày 30/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 652/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung quy định tại Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 của UBND tỉnh.

Triển khai các Văn bản của Trung ương

Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2740/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Văn bản của Trung ương gồm:

Triển khai Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 29/3/2020 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2752/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đắk Lắk về việc triển khai Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 29/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp ngày 29/3/2020 với 05 thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2757/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 31/3/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2760/UBND-KGVX, gửi Bưu điện tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hàng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Triển khai Quyết định số 436/QĐ-BTC ngày 27/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 01/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2783/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc triển khai Quyết định số 436/QĐ-BTC ngày 27/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra ban hành kèm theo Quyết định số 155/QĐ-BTC ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị

Ngày 01/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2784/UBND-NC, gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Thực hiện khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 01/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2762/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc Thực hiện Công văn số 549/BTĐKT-VI ngày 26/3/2020 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc thực hiện khen thưởng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này