Quyết định ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Ngày 11/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3684/QĐ-UBND, về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Giao đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày 11/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3678/QĐ- UBND về việc cho phép Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk chuyển mục đích sử dụng 2.109,0 m2 từ đất công trình bưu chính, viễn thông sang đất thương mại, dịch vụ tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Cho Công ty TNHH Hùng Anh thuê đất

Ngày 11/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3682/QĐ- UBND về việc cho Công ty TNHH Hùng Anh chuyển mục đích sử dụng 9.212,2 m2 đất tại xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và cho Công ty thuê diện tích đất nêu trên để sử dụng vào mục đích khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường.

Cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim thuê đất

Ngày 11/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3677/QĐ- UBND về việc cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim thuê 9.767,8 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Khu trung tâm Thương mại- Dịch vụ - Giải trí Nguyễn Kim Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 các huyện Buôn Đôn, Krông Năng

Ngày 11/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3672/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 các huyện Buôn Đôn, Krông Năng.

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt BaZan vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Buôn Đôn

Ngày 11/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3691/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt BaZan vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt bổ sung danh mục xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cư M’gar

Ngày 11/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3690/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục xây dựng Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Đức Nhân tại xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cư M’gar.

Phê duyệt bổ sung danh mục xây dựng cơ sở thờ tự vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Ea Kar

Ngày 11/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3680/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục xây dựng cơ sở thờ tự, sinh hoạt tôn giáo của Giáo xứ Thuận Tâm tại xã Ea Kmut, huyện Ea Kar vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ea Kar.

Giao đất cho Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn

Ngày 11/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3689/QĐ- UBND về việc giao 1.186,8 m2 đất tại xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn cho Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn để thực hiện công trình Cải tạo Hội trường cũ thành Hội trường xét xử án hôn nhân gia đình và người chưa thành niên của Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn.

Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Lắk năm 2020

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 10067/KH-UBND, ngày 6/12/2019 về việc bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Tăng cường quản lý công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

UBND tỉnh vừa có Công văn số 10171/UBND-KGVX, ngày 11/12/2019 về việc tăng cường quản lý công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, vay vốn WB.

Ngày 05/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10025/UBND-NNMT gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 8858/BNN-TCTL ngày 26/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Báo cáo năm 2019 tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.

Ngày 06/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10076/UBND-KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 3765/BKHCN-HVKHCN ngày 22/11/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo năm 2019 tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011-2020.

Tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 1400/TGCP-TGK ngày 28/11/2019 của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Ngày 05/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10044/UBND-NC gửi Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo), về việc triển khai thực hiện Công văn số 1400/TGCP-TGK ngày 28/11/2019 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng.

Hỗ trợ chủ chăn nuôi khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Ngày 10/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10158/UBND-KT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 14505/BTC-NSNN, ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ chủ chăn nuôi khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Ngày 06/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10075/UBND-KGVX gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, các Hội: Chữ thập đỏ tỉnh, Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh, Nạn nhân chất độc gia cam/điôxin tỉnh, Bưu điện tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 5092/LĐTBXH-BTXH ngày 27/11/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020 và nhằm thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội, chuẩn bị cho nhân dân đón tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Cho Công ty Cổ phần Ea Súp 3 thuê đất tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp

Ngày 10/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3667/QĐ- UBND về việc cho Công ty Cổ phần Ea Súp 3 thuê 379.082,5 m2 đất tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp và cho phép chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nêu trên từ đất sản xuất nông nghiệp sang đất công trình năng lượng để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp 3 (đợt 1).

Cho Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk thuê đất tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp

Ngày 10/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3666/QĐ- UBND về việc cho Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk thuê 540.966,2 m2 đất tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp và cho phép chuyển mục đích sử dụng 532.095,6 m2 đất, từ đất sản xuất nông nghiệp, đất giao thông sang đất công trình năng lượng để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp 4.

Cho Công ty Cổ phần Ea Súp 5 thuê đất tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp

Ngày 10/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3665/QĐ- UBND về việc cho Công ty Cổ phần Ea Súp 5 thuê 374.883,2 m2 đất tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp và cho phép chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nêu trên từ đất sản xuất nông nghiệp, đất giao thông sang đất công trình năng lượng để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp 5.

Triển khai Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh

Ngày 09/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này