Bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2016 cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện chi trả lương và chế độ chính sách năm 2016

Ngày 19/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3139/QĐ-UBND về việc bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2016 cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện chi trả lương và chế độ chính sách năm 2016.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lắk năm học 2015- 2016

Ngày 19/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3133/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lắk năm học 2015- 2016.

Phân bổ kinh phí chi khen thưởng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Ngày 19/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3138/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí chi khen thưởng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho Sở Nội vụ.

Phê duyệt danh sách các trường có học sinh được hỗ trợ gạo năm học 2016- 2017

Ngày 17/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3116/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các trường có học sinh được hỗ trợ gạo năm học 2016- 2017 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trung tâm Bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk

Ngày 18/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3124/QĐ- UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trung tâm Bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk, hạng mục Nhà làm việc trung tâm, nhà ở cán bộ và hạ tầng kỹ thuật.

Bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp

Ngày 19/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3134/QĐ- UBND về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp, tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư 19/2016/TT-BCT ngày 14/9/2016 của Bộ Công Thương

Ngày 18/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8319/UBND-CN gửi các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông tư 19/2016/TT-BCT ngày 14/9/2016 của Bộ Công Thương quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát.

Quyết định hỗ trợ kinh phí cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 về việc hỗ trợ kinh phí cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh từ nguồn quỹ phòng chống thiên tai tỉnh năm 2016 để khoan giếng chống hạn đảm bảo sinh hoạt cho cán bộ chiến sỹ.

Quyết định thu hồi 5.035m2 đất của Công ty TNHH Hải Hà

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 về việc thu hồi 5.035m2 đất tại xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH Hải Hà giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đắk Lắk quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Bổ sung 636 triệu đồng để các đơn vị chi thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh năm 2016.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định bổ sung dự toán chi năm 2016 cho một số đơn vị.

Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện đổi mới công tác cai nghiện ma túy.

UBND tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 198/BC-UBND báo cáo kết quả 3 năm thực hiện đổi mới công tác cai nghiện ma túy theo Quyết định 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ.

Báo cáo tình hình 03 năm thực hiện Luật Hợp tác xã 2012.

Ngày 19/10, UBND tỉnh ban hành Báo cáo tình hình 03 năm thực hiện Luật Hợp tác xã 2012. Hiện nay toàn tỉnh có 362 Hợp tác xã (HTX), 03 Liên hiệp HTX, trong đó có 177 HTX nông nghiệp, 61 HTX công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, 34 HTX vận tải, 41 HTX thương mại- dịch vụ, 37 HTX xây dựng và 37 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở. Trong đó có 231 HTX và 03 liên hiệp HTX còn đang hoạt động, 131 HTX đang tạm ngừng hoạt động. Doanh thu bình quân của HTX là 1,1 tỷ đồng /năm. HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có số lượng lớn nhất thu hút 19.420 thành viên tham gia, giải quyết việc làm cho 7.425 lao động.

Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh năm 2016.

Ngày 13/10, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 3091/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh năm 2016.

Báo cáo tình hình thực hiện Luật Bình đẳng giới Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng ,chống bạo lực gia đình.

Ngày 14/10, UBND tỉnh ban hành Báo cáo tình hình thực hiện Luật Bình đẳng giới Luật Phòng, chống bạo lực gia đình nhằm thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đến khảo sát tại tỉnh.

Triển khai Chương trình du lịch Hành trình di sản tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Ngày 14/10, UBND tỉnh ban hành Thông báo 217/TB-UBND của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà- Phó Chủ tịch UBND tỉnh về Kế hoạch chuẩn bị triển khai Chương trình du lịch Hành trình di sản tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017.

Đôn đốc tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2016

Ngày 13/10, UBND tỉnh ban hành Công văn 8226/UBND-TH về việc đôn đốc tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản.

Kế hoạch phát triển cấp nước sạch đô thị giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 17/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 8295/KH-UBND về việc phát triển cấp nước sạch đô thị giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo sơ kết Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/6/2013 và Quy định số 10-QĐ/TU ngày 11/8/2015 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Ngày 14/10, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo sơ kết Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 20/6/2013 và Quy định số 10-QĐ/TU ngày 11/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Báo cáo cho biết hầu hết cơ quan, đơn vị đã tiến hành tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trung ương và địa phương liên quan đến việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, lễ hội. Các Sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố có nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai toàn thể Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức bằng hình thức như thông báo nội bộ, quy chế làm việc, Nghị quyết của công đoàn,..

Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp với Ban Quản lý dự án giảm nghèo tỉnh.

Ngày 19/10, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 217/TB-UBND ngày 19/10 về việc Kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với Ban Quản lý dự án giảm nghèo và các huyện Buôn Đôn, Ea Súp, Krông Bông, M’Đrắk, Lắk.

UBND tỉnh vừa có Công văn gửi Bộ Tài chính về việc góp ý các dự thảo Thông tư của Bộ.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này