Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2964/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trụ sở làm việc Sở Tài chính Đắk Lắk, hạng mục Hạ tầng và sân thể thao nội bộ (gói thầu số1); nhà phụ trợ, nhà bảo vệ (gói thầu số 3).

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở cơ quan Tỉnh đoàn Đắk Lắk

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2962/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở cơ quan Tỉnh đoàn Đắk Lắk.

Hỗ trợ kinh phí từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông năm 2016

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2956/QĐ-UBND về việc bổ sung và hỗ trợ kinh phí từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông năm 2016 cho các đơn vị.

Triển khai Thông tư số 14/2016/TT- BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8005/UBND- CN gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 14/2016/TT- BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.

Tham mưu báo cáo sơ kết 02 năm Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8052/UBND- TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Công văn số 4423/BNV-TH ngày 20/9/2016 của Bộ Nội vụ, về việc tổ chức sơ kết 02 năm Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ, về việc quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước.

Triển khai Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8049/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về chế độ Báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước.

Tham mưu thực hiện nội dung trả lời của Bộ Giao thông vận tải về đầu tư tuyến quốc lộ và đường tỉnh

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8011/UBND- TH gửi Sở Giao thông vận tải về thực hiện Công văn số 10966/BGTVT- KHĐT ngày 19/9/2016 của Bộ Giao thông vận tải về việc đầu tư một số tuyến quốc lộ và đường tỉnh trên địa phận tỉnh Đắk Lắk.

Tham gia thực hiện chương trình Khai mạc và Bế mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8019/UBND-KT gửi Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch về xử lý Công văn số 28/TT-CTAPH ngày 20/9/2016 của Công ty TNHH An Phú Home về việc xin tham gia thực hiện chương trình Khai mạc và Bế mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6, năm 2017.

Đăng ký điểm trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh phục vụ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8020/UBND-KT gửi Sở Công Thương về xét Tờ trình số 117/TTr- SVC ngày 19/9/2016 của Hội Sinh vật cảnh tỉnh Đắk Lắk về việc đăng ký điểm trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh phục vụ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6, năm 2017.

Cho phép thực hiện đề tài khoa học và công nghệ: Nghiên cứu đổi mới quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra ở tỉnh Đắk Lắk

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2960/QĐ-UBND về việc cho phép thực hiện đề tài khoa học và công nghệ: Nghiên cứu đổi mới quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra ở tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8045/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương.

Đầu tư dự án xây dựng và phát triển Vườn Quốc gia Chư Yang Sin giai đoạn 2

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8051/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Vườn Quốc gia Chư Yang Sin về thực hiện Công văn số 470/HĐND- VP ngày 04/10/2016 của Thường trực HĐND tỉnh, về việc chủ trương đầu tư dự án xây dựng và phát triển Vườn Quốc gia Chư Yang Sin giai đoạn II (2016- 2020).

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8033/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Công văn số 8040/BKHĐT- KTĐN ngày 30/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo Quý III/2016 về tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk, năm học 2015- 2016

Ngày 10/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2977/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk, năm học 2015- 2016.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch giai đoạn 2016-2020.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 166-BC/BCS về kết quả Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI (Nghị quyết số 14-NQ-TW, ngày 18/3/2002 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI) về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.

Ngày 30/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7876/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Công văn số 1907/SNN-CCKL ngày 23/9/2016, Công văn số 1930/SNN-CCKL ngày 27/9/2016 của Sở NN&PTNT.

Cử đại diện của UBND tỉnh tham gia Ban Chỉ đạo ngày cà phê Việt Nam.

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7850/UBND-NN&MT, gửi Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam về việc cử đại diện của UBND tỉnh tham gia Ban Chỉ đạo ngày cà phê Việt Nam.

Thực hiện  CV số 4007/BTNMT- TCQLDĐ ngày 15/9/2016 của Bộ TNMT.

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7823/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 4007/BTNMT-TCQLDĐ ngày 15/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sử dụng đất của các điểm Bưu điện – Văn hóa xã, 02 trạm điều khiển vệ tinh VINASAT và việc quản lý sử sụng đất có mặt nước chuyên dùng là hồ thủy điện.

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7818/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này