Đảm bảo việc học tập của trẻ em Việt kiều từ Campuchia trở về Việt Nam.

Ngày 13/10, UBND tỉnh ban hành Công văn 8124/UBND-KGVX về việc đảm bảo việc học tập của trẻ em Việt kiều từ Campuchia trở về Việt Nam. UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động triển khai theo yêu cầu cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh căn cứ tình hình ngân sách tỉnh, xây dựng hỗ trợ tạm thời miễn, giảm, hỗ trợ học phí cho học sinh là người di dân tự do từ Campuchia tối thiểu theo mức quy định của Chính phủ để gia đình các em yên tâm tạo điều kiện cho con em đi học, không bỏ học giữa chừng vì khó khăn về kinh tế.

Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 273 thửa đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng kỹ thuật ở khu mới thuộc thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar.

Ngày 12/10, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 3084/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 273 thửa đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình, hạ tầng kỹ thuật khu mới ở thị trấn Ea Pốk, huyện CưM’gar.

Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 73 thửa thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình phường Thành Nhất- thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 12/10, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 3083/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 73 thửa đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ liên gia 33, tổ dân phố 4, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng ở phường Thành Nhất

Ngày 12/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3071/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng 46.169 m2 đất tại phường Thành Nhất thành phố Buôn Ma Thuột từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Tổ liên gia 33, tổ dân phố 4 phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Triển khai Quyết định về công bố hiện trạng rừng năm 2015

Ngày 6/10, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 8108/UBND –NNMT về việc triển khai Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển và Phát triển nông thôn về việc công bố hiện trạng rừng năm 2015. UBND tỉnh chỉ đạo Sở, ngành các nhiệm vụ trọng tâm.

Bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 thửa đất tại khu biệt thự Km4 - Km5 phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 13/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3093/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất ở cụ thể, giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 20 thửa đất tại khu biệt thự Km4 - Km5 phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 73 thửa đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tổ liên gia 33, Tổ dân phố 4, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 13/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3092/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất ở cụ thể, giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 73 thửa đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tổ liên gia 33, Tổ dân phố 4, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất đối với 73 thửa đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tổ liên gia 33, Tổ dân phố 4, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 14/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3101/QĐ-UBND về việc phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất đối với 73 thửa đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tổ liên gia 33, Tổ dân phố 4, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất đối với 273 thửa đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu ở mới thuộc thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar

Ngày 14/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3102/QĐ-UBND về việc phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất đối với 273 thửa đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu ở mới thuộc thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar.

Bán đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại khu dân cư đô thị khối 6, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 18/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3132/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại khu dân cư đô thị khối 6, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Thực hiện Công văn số 4258/BTNMT-TCQLDĐ ngày 28/9/2016 của Bộ TNMT.

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8170/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 4258/BTNMT-TCQLDĐ ngày 28/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020.

Hỗ trợ kinh phí cho Cục Thuế tỉnh.

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8196/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 60/TTr-CT, ngày 10/10/2016 của Cục Thuế tỉnh về việc xin hỗ trợ kinh phí.

Bổ sung kinh phí thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8195/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 141/TTr-UBND, ngày 05/10/2016 của UBND huyện Cư Kuin về việc đề nghị cấp bổ sung kinh phí thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

Bổ sung kinh phí cấp bù giá nước sinh hoạt nông thôn cho Tổ quản lý công trình cấp nước xã Cư Kty theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8192/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 163/TTr-UBND, ngày 06/10/2016 của UBND huyện Krông Bông về việc đề nghị bổ sung kinh phí cấp bù giá nước sinh hoạt nông thôn cho Tổ quản lý công trình cấp nước xã Cư Kty theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Lập phương án bồi thường và bố trí kinh phí bồi thường GPMB Dự án hạ tầng giao thông khu dân cư Tổ liên gia 35, TDP 4, phường Thành Nhất.

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8190/UBND-KT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Tờ trình số 34/TTr-TTPTQĐ ngày 27/9/2016 của Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường, về xin chủ trương khảo sát, đo đạc, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án hạ tầng giao thông khu dân cư Tổ liên gia 35, Tổ dân phố 4, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Giải quyết kinh phí đền bù để cấp đất cho T20/e290 tại sân bay Buôn Ma Thuột.

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8173/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giải quyết kinh phí đền bù để cấp đất cho T20/e290 tại sân bay Buôn Ma Thuột.

Thực hiện CV số 1663/QBVMT-TT ngày 04/10/2016 của Quỹ BVMT VN.

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8172/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 1663/QBVMT-TT ngày 04/10/2016 của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc nộp tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản liên quan đến Công ty TNHH MTV quản lý và sữa chữa Đường bộ Đắk Lắk.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường.

Ngày 12/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8171/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 2002/BTNMT-KH ngày 27/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường.

Kế hoạch phát triển cấp nước sạch đô thị giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh

Ngày 17/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 8295/KH-UBND, về vệc phát triển cấp nước sạch đô thị giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Quy chế tiếp công dân của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh

Ngày 13/10, HĐND tỉnh ban hành Quyết định số 07/QĐ-HĐND về vệc ban hành Quy chế tiếp công dân của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này