Phê duyệt danh mục các tuyến đường đô thị được sử dụng một phần đường phục vụ việc kinh doanh dịch vụ

Ngày 07/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2970/QĐ- UBND về việc phê duyệt danh mục các tuyến đường đô thị được sử dụng một phần đường phục vụ việc kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về chuẩn bị nội dung tổ chức Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa IX

HĐND tỉnh vừa có Thông báo số 58/TB-HĐND, ngày 7/10/2016 thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về chuẩn bị nội dung tổ chức Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa IX.

Thu BHYT đối với hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình

Ngày 06/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7995/UBND-KGVX gửi Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thu BHYT đối với hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Tham gia “Hội chợ quốc tế Thương mại hàng hóa Hồ Nam – ASEAN” tổ chức tại Trung Quốc

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7959/UBND-NC gửi Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về việc Đại sứ quán Việt Nam tại Trung quốc mời các doanh nghiệp của tỉnh tham gia “Hội chợ quốc tế Thương mại hàng hóa Hồ Nam – ASEAN” do Chính quyền Nhân dân tỉnh Hồ Nam, Sở Thương mại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc tổ chức từ ngày 19/10 đến ngày 23/10/2016 tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Ngày 06/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7993/UBND-CN gửi Sở Công Thương về việc cung cấp thông tin cho Cổng Thông tin điện tử công nghiệp Việt Nam.

Kinh phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trung tâm xã giai đoạn 2016 -2020

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7971/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về việc kinh phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trung tâm xã giai đoạn 2016 -2020.

Phê duyệt Đề cương và dự toán xây dựng Định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý công trình thủy lợi

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7965/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Tờ trình số 767/TTr-QLCTTL ngày 29/9/2016 của Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk về đề nghị phê duyệt Đề cương và dự toán xây dựng Định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7959/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Huyện ủy, UBND huyện Krông Pắc về việc thực hiện quy trình bán đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Pắc.

Giảm dự toán bổ sung cân đối năm 2016 của ngân sách các huyện, thị xã

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2925/QĐ-UBND về việc giảm dự toán bổ sung cân đối năm 2016 của ngân sách các huyện, thị xã và bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2016 cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu vận chuyển thiết bị nghề công nghệ ô tô do KOICA tài trợ

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2929/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu vận chuyển thiết bị nghề công nghệ ô tô do KOICA tài trợ thuộc dự án Nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên.

Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc dự án Cấp nước

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2928/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc dự án: Cấp nước thành phố Buôn Ma Thuột và 03 thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng; Thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar và thị trấn Buôn Đôn, huyện Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk.

Sử dụng nguồn cải cách tiền lương để chi trả lương cho cán bộ, công chức và người lao động

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8043/UBND-KT gửi Sở Tài chính về xử lý Tờ trình số 500/TTr- STNMT ngày 29/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương để chi trả lương cho cán bộ, công chức và người lao động.

Hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN

Ngày 06/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7991/UBND-KT gửi Sở Tài chính về xử lý Tờ trình số 203/TTr- BTS ngày 29/9/2016 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và 30 năm hình thành và phát triển Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Ngày 07/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8040/UBND-KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 13508/BTC-KBNN ngày 27/9/2016 của Bộ Tài chính về thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán NSNN năm 2014.

Đề nghị bố trí nguồn vốn đầu tư chuyển tiếp phần còn lại công trình Đường giao thông liên xã Ea Ral – Ea Sol

Ngày 06/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7996/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về xử lý Tờ trình số 257/TTr- UBND ngày 03/10/2016 của UBND huyện Ea H’leo về việc đề nghị bố trí nguồn vốn đầu tư thi công chuyển tiếp phần còn lại công trình Đường giao thông liên xã Ea Ral – Ea Sol.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản

Ngày 06/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7988/UBND-NNMT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về xét Tờ trình số 58/TTr- SCT ngày 28/9/2016 của Sở Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nâng cấp, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Tư pháp

Ngày 06/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2932/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Nâng cấp, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Tư pháp.

Ngày 06/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2938/QĐ-UBND về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách.

Thực hiện Công văn số 6679/BYT-BH

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7956/UBND- KGVX gửi Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh về thực hiện Công văn số 6679/BYT-BH ngày 07/9/2016 của Bộ Y tế về việc chỉ đạo thực hiện Luật BHYT và Chỉ thị số 06/CT-BYT.

Ngày 06/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7975/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về thực hiện Quyết định số 3186/QĐ-BVHTTDL ngày 12/9/2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này