Ngày 05/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2922/QĐ-UBND về việc thu hồi 216,36 ha đất tại các xã: Khuê Ngọc Điền, Hòa Lễ và Cư kty, huyện Krông Bông của Công ty cổ phần Nghiệp Lâm, giao cho UBND huyện Krông Bông quản lý bố trí sử dụng theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật; thu hồi, hủy bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AI 781973, AI 781981, AI 781982 do UBND tỉnh cấp ngày 15/7/2008 cho Công ty cổ phần Nghiệp Lâm.

Quyết định về việc thu hồi 1.964 m2 đất tại thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo của Bến xe khách huyện Ea H’leo

Ngày 05/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2917/QĐ-UBND về việc thu hồi 1.964 m2 đất tại thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo của Bến xe khách huyện Ea H’leo; giao 1.322 m2 đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk quản lý; giao 642 m2 đất còn lại cho UBND huyện Ea H’leo, bố trí sử dụng theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Bổ sung đơn giá tính thuê đất

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7940/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về xử lý Công văn số 11/TTr/DNTNTP ngày 26/9/2016 của Doanh nghiệp tư nhân Thuận Phúc về việc bổ sung đơn giá tính thuê đất đối với hạng mục công trình Xưởng thiết kế gia công và xưởng gia công.

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

Ngày 03/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7889/UBND-CN gửi Bộ Công Thương- Vụ Pháp chế về thực hiện Công văn số 8319/BCT- PC ngày 07/9/2016 của Bộ Công Thương về việc thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

Triển khai Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7906/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

Triển khai Thông tư số 20/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ Công Thương

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7946/UBND-CN gửi các Sở, ngành: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 20/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ Công Thương quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép.

Thu hồi dự án đầu tư Dak Lak Center

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7925/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về xử lý Công văn số 6/CV-CN ngày 01/10/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao Nguyên về việc báo cáo nội dung liên quan đến năng lực triển khai dự án Trung tâm văn hóa thương mại và dịch vụ tổng hợp Đắk Lắk (Dak Lak Center).

Xin bố trí vốn đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt theo Quyết định 755/QĐ-TTg

Ngày 04/10/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 7918/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc tỉnh về xử lý Tờ trình số 273/TTr- UBND ngày 05/9/2016 của UBND huyện Krông Pắc về việc xin bố trí vốn đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt buôn Hằng 1C, xã Ea Uy theo Quyết định 755/QĐ-TTg.

Thực hiện công tác kiểm soát tải trọng xe

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7943/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh về xử lý Công văn số 1523/SGTVT-TTr ngày 29/9/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc đề nghị tiếp tục duy trì hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 53 theo Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 11/8/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk và Báo cáo số 569/BC-CAT-PC67 ngày 19/9/2016 của Công an tỉnh về việc đề nghị chấm dứt thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động của Trạm cân kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Đắk Lắk.

Tăng cường quản lý hoạt động của xe thô sơ, xe mô tô, xe cơ giới ba bánh chở hàng hóa cồng kềnh tham gia giao thông

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7942/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ban An toàn Giao thông tỉnh về thực hiện Công văn số 397/UBATGTQG ngày 24/9/2016 của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về việc tăng cường quản lý hoạt động của xe thô sơ, xe mô tô, xe cơ giới ba bánh chở hàng hóa cồng kềnh tham gia giao thông.

Xin thuê đất xây dựng Trụ sở làm việc

Ngày 05/10/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7941/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về xử lý Tờ trình số 06.TTr/HTX ngày 09/9/2016 của Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Chư Kbô về việc xin thuê đất xây dựng Trụ sở làm việc và cơ sở dịch vụ của đơn vị.

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2916/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng.

Khen thưởng cho các cá nhân thuộc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh

Ngày 03/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2901/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các cá nhân thuộc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán san nền tổng thể khu trung tâm đô thị cơ quan hành chính huyện Krông Búk

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2881/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán san nền tổng thể khu trung tâm đô thị cơ quan hành chính huyện Krông Búk, giai đoạn 1 (40 ha)- Hạng mục San nền cục bộ 22,905 ha.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông nông thôn 4, xã Cư San, huyện M’Đrắk

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2909/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông nông thôn 4, xã Cư San, huyện M’Đrắk.

Phê duyệt phương án hỗ trợ và kinh phí tổ chức thực hiện hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2912/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án hỗ trợ và kinh phí tổ chức thực hiện hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi 4.200 m2 đất tại thôn 4, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo của Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên (của hàng xăng dầu số 23 cũ).

Quyết định thu hồi 4.200 m2 đất tại thôn 4, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo của Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên

Ngày 04/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2911/QĐ-UBND về việc thu hồi 4.200 m2 đất tại thôn 4, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo của Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên; giao diện tích đất nêu trên cho UBND huyện Ea H’leo quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Trung tâm kỹ thuật phát thanh truyền hình thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk – Gói thầu số 1 – San nền tổng thể; Gói thầu số 5 – Xây dựng cổng, tường rào, nhà thường trực bảo vệ

Ngày 03/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2899/QĐ- UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Trung tâm kỹ thuật phát thanh truyền hình thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk, Hạng mục: Gói thầu số 1 – San nền tổng thể; Gói thầu số 5 – Xây dựng cổng, tường rào, nhà thường trực bảo vệ.

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư N1.4, N1.5 thuộc khu đô thị mới phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột- Gói thầu số 1- San nền, nền mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa và hệ thống an toàn giao thông

Ngày 03/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2898/QĐ- UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư N1.4, N1.5 thuộc khu đô thị mới phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột - Gói thầu số 1- San nền, nền mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa và hệ thống an toàn giao thông.

Thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát, đánh giá các dự án phát triển nông lâm nghiệp

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2852/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát, đánh giá các dự án phát triển nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này