Các dự án đầu tư từ nguồn Ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2016 (đợt 2)

Ngày 15/8/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2377/QĐ-UBND về việc giao chi tiết nguồn thông báo sau kế hoạch vốn đầu tư Ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn ODA năm 2016 (đợt 2).

Bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2016 cho UBND huyện Ea Kar

Ngày 16/8/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2400/QĐ-UBND về việc bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2016 cho UBND huyện Ea Kar.

Hỗ trợ kinh phí cho Trung đoàn BB733- Sư đoàn BB315

Ngày 16/8/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2399/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho Trung đoàn BB733- Sư đoàn BB315.

Hỗ trợ kinh phí sửa chữa công trình thủy lợi đập 725, xã Ea Riêng, huyện M’Drắk

Ngày 17/8/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2406/QĐ-UBND về việc Hỗ trợ kinh phí sửa chữa công trình thủy lợi đập 725, xã Ea Riêng, huyện M’Drắk.

Triển khai Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6470/UBND-CN, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ngành, địa phương liên quan về triển khai thực hiện Thông tư 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC).

Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ngành du lịch

Ngày 18/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6498/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về triển khai Công văn số 3142/BVHTTDL-TTr ngày 12/8/2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ngành du lịch theo Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ.

Hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2016-2017

Ngày 18/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6496/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai Công văn số 331/BC-CDTNTN ngày 12/8/2016 của Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nam Tây Nguyên về việc hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2016-2017.

Ngày 18/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6486/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Viễn thông Đắk Lắk về xử lý Công văn số 2155/STC-QLGCS ngày 05/8/2016 của Sở Tài chính, về việc sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của Viễn thông Đắk Lắk.

Giải quyết các kiến nghị của Ban đại diện Hội Người cao tuổi

Ngày 18/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6495/UBND-KGVX gửi Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc UBND tỉnh nhận được Công văn số 349/HĐND-VP ngày 12/8/2016 của HĐND tỉnh về việc giải quyết các kiến nghị của Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh cho UBND tỉnh để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; kèm theo các Tờ trình số 29/TTr-NCT, 30/TTr-NCT, 31/TTr-NCT, 32/TTr-NCT ngày 04/8/2016 của Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.

Ngày 17/8/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 6477/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xem xét Tờ trình số 241/TTr-UBND ngày 10/8/2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột, về việc xin chủ trương hỗ trợ thiền thuê nhà đối với hộ bà Huỳnh Thị Sâm và hộ ông Châu Văn Điền khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình

Liên kết đào tạo cao đẳng liên thông của Trường Trung cấp Tây Nguyên

Ngày 17/8/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 6444/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung cấp Tây Nguyên về xét Công văn số 962/SGDĐT-GDCN, ngày 18/7/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo, xin chủ trương kế hoạch liên kết đào tạo cao đẳng liên thông từ trung cấp lên cao đẳng hệ vừa làm vừa học năm 2016 với Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng của Trường Trung cấp Tây Nguyên.

Đề nghị điều chỉnh tên đơn vị thuê đất

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6472/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xét Tờ trình số 534/BIDV.DDI.TCHC, ngày 02/8/2016 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đông Đắk Lắk, về việc đề nghị điều chỉnh tên đơn vị thuê đất.

Đề nghị phê duyệt xã khu vực III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020

Ngày 18/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6484/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc tỉnh về xử lý Tờ trình số 215/TTr-UBND ngày 15/8/2016 của UBND huyện Ea H’leo về việc đề nghị phê duyệt xã khu vực III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020.

Triển khai Quyết định số 1533/QĐ-TTg, ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6452/UBND-KGVX gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính về triển khai thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg, ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020”.

Thực hiện Công văn số 2883/LĐTBXH-BVCSTE của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 16/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6425/UBND-KGVX gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, về triển khai thực hiện Công văn số 2883/LĐTBXH-BVCSTE ngày 03/8/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2016.

Đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp QL 29 đoạn qua địa phận tỉnh Đắk Lắk bằng vốn kết dư QL 1

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6479/UBND-TH gửi Sở Giao thông vận tải về xử lý Công văn số 1188/SGTVT-KHTC ngày 11/8/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc đề nghị đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp QL 29 đoạn qua địa phận tỉnh Đắk Lắk bằng vốn kết dư QL 1 (lần 2).

Khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2015

Ngày 18/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6483/UBND-TH gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 2956/LĐTBXH-PCTNXH, ngày 10/8/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2015.

Triển khai Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6480/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan về triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.

Báo cáo số lượng nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2015

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6461/UBND-NNMT gửi Văn phòng Ban Chỉ đạo 33 về thực hiện Công văn số 56/VP33 ngày 12/7/2016 của Văn phòng Ban Chỉ đạo 33- Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo số lượng nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2015.

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6462/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Công văn số 1376/STNMT-TTr ngày 03/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về xử lý đơn kiến nghị của công dân.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này