Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2015

Ngày 16/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6429/UBND-KT gửi Sở Tài chính; các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 10284/BTC-ĐT ngày 25/7/2016 của Bộ Tài chính về việc công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2015.

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6457/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Công văn số 1381/STNMT- KS ngày 04/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cam kết trong quá trình đăng ký khai thác cát trong diện tích lòng hồ Krông Pắc Thượng, xã Cư Yang, huyện Ea Kar.

Đề nghị phê duyệt dự án Cổng thông tin y tế cộng đồng và dịch vụ công trực tuyến

Ngày 17/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6454/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, về xử lý Tờ trình số 300/TTr-SYT ngày 12/8/2016 của Sở Y tế, về việc đề nghị phê duyệt dự án Cổng thông tin y tế cộng đồng và dịch vụ công trực tuyến của ngành Y tế.

Kinh phí mua vắc xin lở mồm long móng năm 2016

Ngày 16/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6430/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Quyết định số 1557/QĐ- TTg ngày 05/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí năm 2016 cho các địa phương để mua vắc xin lở mồm long móng; kèm theo Công văn số 1612/SNN- CNTY ngày 10/8/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tạm ứng kinh phí mua vắc xin lở mồm long móng tiêm phòng ở địa bàn nguy cơ cao.

Ngày 16/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6426/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Công văn số 6172/BKHĐT- PTDN ngày 09/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nước ngoài.

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016

Ngày 12/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6353/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Khuyến học tỉnh về thực hiện Công văn số 3314/BGDĐT-GDTX ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hưởng ứng tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016.

Ngày 15/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6360/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về thực hiện Công văn số 2195/BVHTTDL-TCDL ngày 13/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa.

Phê duyệt bổ sung danh mục công trình Cửa hàng xăng dầu tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 15/8/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2380/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình Cửa hàng xăng dầu tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 1.452,2 m2 đất tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

Ngày 15/8/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2381/QĐ-UBND về việc cho phép Tổng Công ty Dầu Việt Nam chuyển mục đích sử dụng 1.452,2 m2 đất tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và cho Tổng Công ty Dầu Việt Nam thuê diện tích đất nêu trên để xây dựng Cửa hàng xăng dầu (hạng mục: Đường nội bộ, sân bãi đậu xe).

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND, ngày 11/8/2016 về Quy chế phối hợp giữa Trung tâm phát triển quỹ đất Đắk Lắk với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh.

Triển khai văn bản của Bộ Giao thông vận tải

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6168/UBND-NC, ngày 08/8/2016 gửi thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai văn bản của Bộ Giao thông vận tải gồm:

Quyết định cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại Năm Ngọc thuê 11.687 m2 đất tại xã Ea Tir, huyện Ea H’leo

Ngày 11/8/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2358/QĐ-UBND về việc cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại Năm Ngọc thuê 11.687 m2 đất tại xã Ea Tir, huyện Ea H’leo để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Chợ xã Ea Tir.

Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 12/8/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2372/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai các Văn bản Trung ương

Ngày 11/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6288/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai các Văn bản Trung ương:

Ngày 11/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6302/UBND-TH gửi Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc thực hiện Công văn số 334/HĐND-VP, ngày 04/8/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về phân công thẩm tra văn bản trình tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX.

Ngày 12/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6343/UBND-NC gửi Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 2615/BTP-TCTHADS ngày 05/8/2016 của Bộ Tư pháp, về việc báo cáo tình hình, kết quả thi hành án hành chính.

Triển khai thực hiện các Văn bản của Trung ương

Ngày 09/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6203/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các Văn bản của Trung ương, gồm:

Kế Hoạch triển khai thực hiện Đề án 5: “Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 06/KH-BCĐ-CAT, ngày 8/8/2016 nhằm triển khai thực hiện Đề án 5: “Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh vừa ban hành Công văn số 02/BCĐ-CAT, ngày 8/8/2016 về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này