Thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ

Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10822/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 3017/BXD-QLN ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ.

Triển khai Quyết định số 4971/QĐ-BNN-XD, ngày 24/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Triển khai Quyết định số 4971/QĐ-BNN-XD, ngày 24/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện Công văn số 6847/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 20/12/2019

Ngày 30/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10763/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 6847/BTNMT-TCMT ngày 20/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán.

Triển khai văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 30/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10753/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 6825/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về chỉ đạo xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020-2024.

Triển khai Công văn số 6211/TCMT-CPTTr ngày 18/12/2019 của Tổng Cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 30/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10735/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc thực hiện Công văn số 6211/TCMT-CPTTr, ngày 18/12/2019 của Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, cung cấp đối tượng kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường năm 2020.

Ngày 02/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 33/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính về việc triển khai Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025.

Tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với 59 số điện thoại quảng cáo, rao vặt

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, trong năm 2019, đơn vị đã tiến hành xử lý và gửi công văn đề nghị các nhà mạng tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với 59 số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định.

Nghiêm cấm đưa xe tuyến cố định sang chạy hợp đồng trong thời gian cao điểm phục vụ Tết Canh Tý 2020

Sở Giao thông vận tải vừa có kế hoạch về việc tổ chức triển khai tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Canh Tý năm 2020.

Triển khai Quyết định số 1821/QĐ-TTg, ngày 17/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10688/UBND-NNMT, gửi Đài Khí tượng thủy văn tỉnh về việc triển khai Quyết định số 1821/QĐ-TTg, ngày 17/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày truyền thống ngành khí tượng thủy văn Việt Nam.

Cân đối nguồn cung cầu thịt heo trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020

Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10693/UBND-KT, về việc cân đối nguồn cung cầu thịt heo trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020.

Triển khai văn bản của Trung ương

Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10687/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai văn bản của Trung ương, gồm:

Hơn 40 tỷ đồng thăm, tặng quà cho các tập thể, cá nhân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

UBND tỉnh vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch thăm, tặng quà cho các tập thể, cá nhân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với tổng kinh phí hơn 40,2 tỷ đồng.

Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi (1960-2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn số 98-HD/BTGTU, ngày 02/1/2020 về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi (1960-2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960 – 17/01/2020).

Triển khai Quyết định số 37/2019/QĐ- TTg ngày 27/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 02/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 13/UBND- KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 37/2019/QĐ- TTg ngày 27/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/2016/QĐ-TTg về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

Triển khai Thông tư số 11/2019/TT- BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 02/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 17/UBND – CN gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 11/2019/TT- BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Triển khai Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ

Ngày 02/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 02/UBND- CN gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội

Ngày 26/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3860/QĐ- UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội.

Quyết định thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Sản xuất kinh doanh tổng hợp Krông Ana

Ngày 31/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3927/QĐ-UBND về việc thu hồi 7.479,8 m2 đất tại xã Băng Adrênh, huyện Krông Ana của Công ty TNHH MTV Sản xuất kinh doanh tổng hợp Krông Ana; giao diện tích đất nêu trên cho UBND huyện Krông Ana quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Triển khai Quyết định số 35/2019/QĐ- TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10709/UBND- KT gửi Sở Tài chính, Cục Hải quan Đắk Lắk về thực hiện Quyết định số 35/2019/QĐ- TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu.

Thực hiện Thông tư số 85/2019/TT- BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 27/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10712/UBND- KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 85/2019/TT- BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này