UBND tỉnh ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND, ngày 07/4/2016 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Tiểu Đề án “Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu, và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tham gia các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) năm 2016

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2565/UBND-KGVX ngày 11/4/2016 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tham gia các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) năm 2016.

Triển khai Chương trình hỗ trợ ngân sách ngành y tế do EU viện trợ

Ngày 11/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2576/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 1840/BYT-KH-TC, ngày 05/4/2016 của Bộ Y tế về việc triển khai Chương trình hỗ trợ ngân sách ngành y tế do EU viện trợ.

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 08/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2535/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Trung ương, gồm:

UBND tỉnh ban hành Công văn số 926/QĐ-UBND, ngày 07/4/2016 về việc phê duyệt danh sách và dự toán kinh phí thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ về quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Phấn đấu đạt kết quả cao nhất đối với các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong quý II và cả năm 2016

Đó là một trong những nội dung tại Thông báo số 57/TB-UBND, ngày 08/4/2016 về kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2016.

Tuyển sinh đi học tại U-Crai-Na năm 2016

Triển khai Thông báo số 133/TB-BGDĐT ngày 18/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại U-Crai-Na năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2584/UBND-KGVX ngày 11/4/2016 giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ triển khai thực hiện.

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 942/QĐ-UBND, ngày 08/4/2016 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 07/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2454/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Thông báo số 58/TB-VPCP, ngày 29/3/2016 của Văn phòng Chính phủ, về kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống hạn hán tại khu vực Tây Nguyên.

Ngày 07/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2453/UBND-NNMT, gửi Ban Dân tộc tỉnh về việc triển khai thực hiện Công văn số 2048/VPCP-KTN ngày 28/3/2016 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo kết quả xử lý tình trạng phá rừng và rà soát dân di cư tự do đến địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Ngày 06/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2432/UBND-KGVX, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc, UBND huyện Krông Búk, về việc xem xét Tời trình số 65/TTr-UBND ngày 30/3/2016 của UBND huyện Krông Búk về đề nghị bố trí vốn đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung tại xã Ea Sin, huyện Krông Búk.

Ngày 07/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2441/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính về việc xem xét báo cáo số: 158/BC-CDTTNTN ngày 04/4/2016 của Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên về xuất gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ nhân dân trong thời gian giáp hạt và hạn hán năm 2016.

Ngày 07/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2447/UBND-KT, gửi Sở Công Thương, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch về việc tham gia Hội chợ Quốc tế Thương mại – Du lịch và Đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng 2016. Theo Thư mời ngày 29/10/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về tham gia Hội chợ Quốc tế Thương mại – Du lịch và Đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng 2016.

Liên kết đào tạo đại học của Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk

Ngày 06/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2431/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk về xét Tờ trình số 55/SGDĐT-GDCN, ngày 31/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo, xin chủ trương liên kết đào tạo đại học năm 2016 với Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh của Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk.

Tham mưu các nội dung liên quan đến Dự án mở rộng mạng lưới hệ thống thoát nước mưa và nước thải thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 3.

Ngày 07/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2468/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về UBND tỉnh nhận được Công văn số D82 FG/TN, ngày 18/3/2016 của Cơ quan phát triển Pháp tại Hà Nội (AFD) về vấn đề liên quan đến đề nghị tài trợ Dự án mở rộng mạng lưới hệ thống thoát nước mưa và nước thải thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 06/4/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 909/QĐ-UBND về kiểm tra và thành lập Đoàn kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Ngày 06/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2405/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố về xử lý Công văn số 411/SKHĐT-TH ngày 24/3/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thống nhất danh mục công trình bố trí vốn từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách huyện theo Nghị quyết số 172/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Ngày 07/4/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 931/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ phần Bất động sản Việt Nhật thuê 17.905,90 m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột để xây dựng công trình Trung tâm Thương mại Big C – Buôn Ma Thuột.

Ngày 07/4/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 932/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp (đất giáo dục) và danh mục công trình có sử dụng đất (công trình Phân viện khu vực Tây Nguyên- Học viện Hành chính Quốc gia) vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 07/4/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 930/QĐ-UBND về việc Phê duyệt bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp (đất thương mại dịch vụ) và danh mục công trình được chuyển mục đích sử dụng đất Dự án: Trung tâm Thương mại Big C – Buôn Ma Thuột vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Buôn Ma Thuột.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này