Ngày 22/7/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1462/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016 -2021.

Xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5253/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 5080/BNN-TCTL, ngày 20/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương.

Hỗ trợ kinh phí, chi khen thưởng cho học sinh dân tộc tỉnh

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5242/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tham mưu kinh phí cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bố trí vốn và đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thi công các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh để ứng phó với hạn hán

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5210/UBND-NNMT gửi các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính về việc bố trí vốn và đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thi công các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh để ứng phó với hạn hán.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Chương trình số 06-CTr/TU ngày 16/7/2016, nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tăng cường phòng chống bệnh sốt rét

Ngày 11/7/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5411/UBND-KGVX gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường phòng chống bệnh sốt rét.

Triển khai thực hiện văn bản của Trung ương

Ngày 12/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5444/UBND-CN, gửi các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương ban hành.

Ngày 12/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5428/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 8741/BTC-TCDN ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính về việc đánh giá tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của các doanh nghiệp do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm đại diện chủ sở hữu.

Triển khai thực hiện các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 11/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5418/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành.

Kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam tỉnh

Ngày 11/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5414/UBND-KGVX, gửi Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh về việc xét Công văn số 19/ĐN, ngày 08/6/2016 của Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh về việc đề nghị UBND tỉnh phát hành Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam tỉnh năm 2016.

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 11/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5410/UBND-KGVX, gửi Sở Nội vụ về việc xét Tờ trình số 126/TTr-SGDĐT, ngày 06/7/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xin thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.

Ngày 11/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5407/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ngân hàng CSXH - Chi nhánh Đắk Lắk về việc thực hiện Thông báo số 160/TB-VPCP, ngày 28/6/2016 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Ngân hàng chính sách xã hội.

Ngày 11/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5393/UBND-KT, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xử lý Công văn số 121/CV-HĐQL ngày 05/7/2016 của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk về việc cho ý kiến về quy định Hệ thống bảng lương, phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương của Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk.

Đề nghị phê duyệt phương án chuyển xếp lương của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk

Ngày 11/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5376/UBND-KT, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính về việc xử lý Công văn số 313/CT-NSPC ngày 06/7/2016 của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk về việc đề nghị phê duyệt phương án xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động của Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk.

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5246/UBND-KT gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quỹ phát triển đất tỉnh, Trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên về việc xử lý Báo cáo số 1473/BC-STC, ngày 09/6/2016 của Sở Tài chính về triển khai thực hiện Công văn số 3220/UBND-KT ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh.

Đề nghị hỗ trợ kinh phí để bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin

Ngày 04/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5198/UBND-KT gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách dự phòng Trung ương thực hiện các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin.

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5105/UBND-KT gửi các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, UBND huyện Ea H’leo, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Thuần mẫn, Công ty cổ phần phát triển Việt Mỹ về việc xử lý Tờ trình số 158/TTr-UBND ngày 07/6/2016 của UBND huyện Ea H’leo về đề nghị thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Thuần Mẫn được di dời, chuyển Trụ sở làm việc

Lồng ghép Liên hoan Cồng chiêng Tây Nguyên vào Lễ hội Cà phê Buôn Mê Thuột lần thứ 6

Ngày 15/7/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 2724/BVHTTDL - VHCS gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc lồng ghép Liên hoan Cồng chiêng Tây Nguyên vào chuỗi các hoạt động của Lễ hội Cà phê Buôn Mê Thuột lần thứ 6 năm 2017 tại tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5573/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về triển khai thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới.

Phê duyệt bổ sung danh mục dự án mở rộng Trường Mầm non Tân Lợi vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 18/7/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2092/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án mở rộng Trường Mầm non Tân Lợi vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này