Ngày 31/3/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 839/QĐ-UBND về việc Cho Công ty Xây dựng Hoàng Vũ thuê 26.786,8 m2 đất tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch không nung và vật liệu xây dựng khác (giai đoạn 1).

Ngày 31/3/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 846/QĐ-UBND về việc thu hồi 19.355 m2 đất tại xã Cư M’Lan, huyện Ea Súp; cho Công ty TNHH Hiền Thái thuê 19.355 m2 đất nêu trên để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Mời tham gia Phiên chợ hàng Việt về miền núi, vùng sâu, vùng xa tại tỉnh Đắk Lắk

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 62 /TTXTTM-TTTT, ngày 05/4/2016 về việc mời tham gia Phiên chợ hàng Việt về miền núi, vùng sâu, vùng xa tại tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 04/4/2016, về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong một số Bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030

Ngày 01/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2275/UBND-CN gửi Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030.

Triển khai Thông tư số 08/2016/TT-BQP, ngày 03/02/2016 của Bộ Quốc phòng

Ngày 31/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2217/UBND-NC gửi Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 08/2016/TT-BQP, ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chức năng chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Ngày 31/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2228/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Văn bản của Trung ương gồm:

Đề cương tuyên truyền Festival Huế  2016

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 125-CV/TG, ngày 01/4/2016 gửi Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Báo Đắk Lắk; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh về việc tuyên truyền Festival Huế 2016.

Triển khai Nghị định số 14/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ

Ngày 31/3/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2215/UBND-NC gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Nghị định số 14/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ về quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai.

Triển khai Quyết định số 401/QĐ-TTg, ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 24/3/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2070/UBND-TCTM gửi Sở Tài chính, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về triển khai Quyết định số 401/QĐ-TTg, ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Triển khai Thông tư số 04/2016/TT-BYT, ngày 26/02/2016 của Bộ Y tế

Ngày 24/3/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2061/UBND-VHXH gửi Sở Y tế về triển khai Thông tư số 04/2016/TT-BYT, ngày 26/02/2016 của Bộ Y tế quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao.

Phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số

Ngày 25/3/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2091/UBND-VHXH gửi Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.

Triển khai Thông tư số 02/2016/TT-BXD, ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng

Ngày 30/3/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2197/UBND-CN gửi các Sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Thông tư số 02/2016/TT-BXD, ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà ở chung cư.

Triển khai Nghị định số 17/2016/NĐ-CP ngày 17/3/2016 của Chính phủ

Ngày 25/3/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2076/UBND-NC gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Nghị định số 17/2016/NĐ-CP ngày 17/3/2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

Ngày 24/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2071/UBND-TCTM, gửi Bộ Tài chính về việc thực hiện Công văn số 248/BTC-CST, ngày 07/01/2016 của Bộ Tài chính xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giới thiệu việc làm.

Ngày 25/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2081/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Kế hoạch số 1063/KH-BNV, ngày 11/3/2016 của Bộ Nội vụ về tổ chức làm điểm thực hiện khoản 2, Điều 9, Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Ngày 24/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2066/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc tham mưu triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, gồm:

Kế hoạch phòng chống bệnh do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh năm 2016

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2074/KH-UBND, ngày 25/3/2016 về việc phòng chống bệnh do vi rút Zika trên địa bàn tỉnh năm 2016

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 119-CV/TG, ngày 25/3/2016 gửi Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Báo Đắk Lắk; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Sau đây, Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng giới thiệu Đề cương tóm tắt tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2016).

Thực hiện Công văn số 893/BKHCN-ĐTG ngày 16/3/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ, về góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, ngày 24/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2065/UBND-TH giao Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này