Ngày 25/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4048/UBND-NC gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 1621/BTTTT-CNTT ngày 19/5/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, về việc báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ.

Triển khai thực hiện Luật thống kê số 89/2015/QH13

Ngày 26/5/2016 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4059/KH-UBND về triển khai thực hiện Luật thống kê số 89/2015/QH13

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 26/5/2016 gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 1540/LĐTBXH-BVCSTE

Ngày 23/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3936/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 1540/LĐTBXH-BVCSTE ngày 09/5/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình trẻ em là con của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài trở về.

Triển khai Thông tư số 09/2016 và Thông tư 10/2016/TT-BYT, ngày 05/5/2016 của Bộ Y tế

Ngày 24/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3961/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về triển khai thực hiện Thông tư số 09/2016/TT-BYT về Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá và Thông tư 10/2016/TT-BYT về Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp.

Triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 23/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3878/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Triển khai Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 23/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3892/UBND-KT gửi các Sở: Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Y tế; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg ngày 11/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Góp ý dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh cho người đi xe mô tô, xe máy

Ngày 23/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3946/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Công văn số 1946/BKHCN-TĐC ngày 17/5/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ, về góp ý dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh cho người đi xe mô tô, xe máy.

Góp ý dự thảo văn bản của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 20/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3851/UBND-NC gửi Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh về thực hiện Công văn số 1594/BTP-PLHSHC ngày 18/5/2016 của Bộ Tư pháp, về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin.

Triển khai các Văn bản của Trung ương.

Ngày 24/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4002/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công thương.

Triển khai Văn bản của Trung ương.

Ngày 23/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3896/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016.

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 225/KH-VPUBND, ngày 24/5/2016 về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016.

Quy định chế độ báo cáo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1424/QĐ-UBND, ngày 23/5/2016 về việc Quy định về chế độ báo cáo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 23/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3945/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 1939/BKHCN-TĐC ngày 17/5/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về góp ý dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.

Ngày 23/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3949/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 1545/BTP-VP ngày 13/5/2016 của Bộ Tư pháp, về việc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Ngày 23/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3901/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 6296/BTC-CST, ngày 11/5/2016 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến tham gia về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật số 106/2016/QH13.

Kế hoạch, Chương trình “Gặp gỡ Địa phương - Ngoại giao Đoàn” năm 2016

Ngày 25/5/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4030/KH-UBND về tổ chức Chương trình “Gặp gỡ Địa phương - Ngoại giao Đoàn” tại tỉnh từ ngày 08/6 đến ngày 11/6/2016.

Tăng cường thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 24/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3971/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về tăng cường thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Tăng cường công tác điều động, luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức

Ngày 24/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3973/UBND-TH về tăng cường công tác điều động, luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức.

Chính sách hỗ trợ cung cấp nước sạch nông thôn

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND, ngày 20/5/2016 về việc Quy định về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này