Hướng dẫn việc cập nhật thông tin về kết quả bán/ thanh lý TSNN vào CSDL Quốc gia

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7813/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về thực hiện Công văn số 12861/BTC- QLCS ngày 15/9/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cập nhật thông tin về kết quả bán/ thanh lý tài sản nhà nước vào cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/9/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7843/UBND-TH gửi Bộ Nội vụ về thực hiện Công văn số 3903/BNV- VP ngày 19/8/2016 của Bộ Nội vụ, về việc báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nâng cấp trường Cao đẳng nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên

Ngày 30/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7857/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về xử lý Công văn số 1883/SKHĐT- ĐTG ngày 23/9/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Báo cáo số 354/BC-CĐN ngày 29/9/2016 của Trường Cao đẳng nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên về việc triển khai thực hiện thi công các hạng mục phụ trợ bằng nguồn vốn đối ứng thuộc dự án nâng cấp Trường Cao đẳng nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên.

Hỗ trợ kinh phí xây nhà Mẹ Việt Nam anh hùng và con liệt sỹ

Ngày 30/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7871/UBND-KT gửi Sở Tài chính về xử lý Công văn số 1603/SLĐTBXH- NCC ngày 21/9/2016 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ kinh phí xây nhà Mẹ Việt Nam anh hùng và con liệt sỹ.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 35 của Chính phủ

Ngày 30/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7868/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc UBND tỉnh nhận được Công văn số 617/STP-KSTTHC ngày 19/9/2016 của Sở Tư pháp, báo cáo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016- 2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Thay đổi thành viên Ban Tổ chức Hội thi “Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND cấp xã với pháp luật” năm 2016

Ngày 30/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2882/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban Tổ chức Hội thi “Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND cấp xã với pháp luật” năm 2016.

Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk

Ngày 29/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2876/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk.

Bổ sung Điều 2, Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2867/QĐ-UBND về việc bổ sung Điều 2, Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Quản lý, sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu năm 2016

Ngày 28/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7763/UBND-KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 12513/BTC- HCSN ngày 09/9/2016 của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu năm 2016, cơ chế tài chính thực hiện các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016- 2020.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2757/QĐ-UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình Bệnh viện đa khoa huyện Krông Búk thuộc Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên – giai đoạn 2, hợp phần tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2803/QĐ-UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp M’Đrắk.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2790/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2787/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo tự đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án “Khai thác và chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá thôn 16, xã Krông Búk, huyện Krông Pắk”.

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7721/UBND-NNMT gửi các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea H’leo, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Lộc Phát, Công ty TNHH nguyên liệu giấy Tân Hưng Long về việc giải quyết cho Công ty TNHH nguyên liệu giấy Tân Hưng Long thuê đất trồng rừng tại huyện Ea H’leo.

Triển khai văn bản của Trung ương

Ngày 27/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7717/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Trung ương, gồm:

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh theo Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015.

Ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7682/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh về việc thực hiện Công văn số 420/HĐND-VP ngày 15/9/2016 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh theo Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015.

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7552/UBND-NNMT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 3779/BTNMT-TCMT ngày 01/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về rà soát đề xuất danh mục dự án trong Chương trình mục tiêu xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 – 2020.

Xây dựng kế hoạch phát triển thương mại điện tử tại địa phương giai đoạn 2016 – 2020

Nhằm triển khai công văn của Bộ Công Thương về việc xây dựng kế hoạch phát triển thương mại điện tử tại địa phương giai đoạn 2016 – 2020, ngày 26/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7625/UBND-KT giao Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

Ngày 26/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7626/UBND-CN gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, nhằm triển khai Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Phương án hỗ trợ kinh phí cho người lao động tại Hợp tác xã kinh doanh điện, nước Ea Kar

Ngày 27/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7742/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tham mưu phương án hỗ trợ kinh phí cho người lao động tại Hợp tác xã kinh doanh điện, nước Ea Kar.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này