Tỉnh Đắk Lắk đăng ký tham gia đăng ký danh mục dự án tham gia Chương trình Hỗ trợ ứng dụng ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-PCC)

Ngày 23/9, UBND tỉnh vừa ban hành Tờ Trình số 125/TTr-UBND về việc đăng ký tham gia đăng ký danh mục dự án tham gia Chương trình Hỗ trợ ứng dụng ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-PCC) gửi Văn phòng Chính phủ và Sở, ngành, UBND các huyện Lắk, Cư Kuin.

Chủ trương giao đất cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xăng dầu Nhật Quang để thực hiện Dự án

Ngày 23/9, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7595/UBND-TH gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xăng dầu Nhật Quang (16 Văn Cao, thành phố Buôn Ma Thuột) về việc giao đất cho Công ty triển khai dự án.

Nghiêm túc thực hiện công tác chuẩn bị và phục vụ các kỳ họp của HĐND tỉnh

Ngày 23/9, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 7615/UBND-TH gửi Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh.

Đầu tư dự án Đường từ xã Krông Na – Khu vực đồn Biên phòng 749 ra biên giới huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 23/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7614/UBND-TH, gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 424/HĐND-VP ngày 15/9/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường từ xã Krông Na – Khu vực đồn Biên phòng 749 ra biên giới huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 23/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7610/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc Kiến nghị của các hộ dân liên quan đến quy hoạch thông qua nhân dân các phường Ea Tam, Tân Thành và Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột.

Chủ trương lập Đề án phát triển đô thị trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Ngày 23/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7609/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc Chủ trương lập đề án phát triển đô thị trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an.

Ngày 23/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7588/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an. UBND tỉnh nhận được Công văn số 195/C41B-C42B ngày 08/9/2016 của Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, về việc phối hợp chỉ đạo trong công tác bảo vệ rừng.

Miễn, giảm tiền thuê đất đối với tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số.

Ngày 23/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7585/UBND-KT, gửi Cục Thuế tỉnh về việc thực hiện Công văn số 11939/BTC-QLCS ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính về việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số.

Giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp khả năng cung cấp nước phục vụ chống hạn tại huyện Cư Kuin và huyện Lắk.

Ngày 23/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7579/UBND-TH, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Cư Kuin, Lắk, về việc chuẩn bị các thủ tục tiếp theo của Dự án cải tạo, nâng cấp khả năng cung cấp nước phục vụ chống hạn tại huyện Cư Kuin và huyện Lắk theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành.

Bố trí trụ sở làm việc cho Quỹ Đầu tư Phát triển Đắk Lắk và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Ngày 22/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7563/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Quỹ Đầu tư Phát triển Đắk Lắk, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về việc bố trí trụ sở làm việc cho Quỹ Đầu tư Phát triển Đắk Lắk và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Bổ sung danh mục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thu hồi đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của tỉnh

Nhằm triển khai Công văn số 422/HĐND-VP ngày 15/9/2016 của HĐND tỉnh, về việc thống nhất bổ sung danh mục dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thu hồi đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của tỉnh, ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7549/UBND-NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện: Lắk, Buôn Đôn, Krông Năng triển khai thực hiện.

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7568/UBND-CN, ngày 22/9/2016 gửi Bộ Quốc phòng về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình Cải tạo Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Phối hợp diễn tập khẩn nguy hàng không

Ngày 22/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7519/UBND-NC gửi Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh và Sở Y tế về việc phối hợp diễn tập khẩn nguy hàng không.

Hỗ trợ kinh phí thiệt hại do hạn hán gây ra trên địa bàn huyện Cư M’gar

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7539/UBND-KT, ngày 22/9/2016 gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hỗ trợ kinh phí thiệt hại do hạn hán gây ra trên địa bàn huyện Cư M’gar.

Hoàn trả vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc dự án: Nhà ở cán bộ chiến sỹ Công an Đắk Lắk tại khối 7, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột.

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7540/UBND-KT, ngày 22/9/2016 gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn trả vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc dự án: Nhà ở cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Lắk tại khối 7, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột theo đề nghị của Công an tỉnh.

Hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Ea H’leo

Ngày 23/9/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2807/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Ea H’leo.

Bổ sung dự toán chi năm 2016 cho các đơn vị để chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ

Ngày 23/9/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2810/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi năm 2016 cho các đơn vị để chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ.

Bổ sung kinh phí cho Trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên, để chi hỗ trợ sinh hoạt phí cho học sinh, sinh viên năm 2016

Ngày 23/9/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2811/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí cho Trường Cao đẳng nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên, để chi hỗ trợ sinh hoạt phí cho học sinh, sinh viên năm 2016.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất đối với dự án Bãi đỗ xe phía Bắc, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 21/9/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2786/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất đối với dự án Bãi đỗ xe phía Bắc, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7525/UBND-KT gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc xét Báo cáo số 531/BC-STNMT ngày 13/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất chủ trương hỗ trợ khác cho hộ bà Trần Thị Hồng và hộ bà Trần Thị Thu khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình Đường Vành đai phía Tây, thành phố Buôn Ma Thuột.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này