Ngày 21/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7495/UBND-TH gửi Sở Tài chính và Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh về việc tham mưu kinh phí đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội hữu nghị Việt Nam – Lào năm 2016.

Bồi dưỡng giảng viên nguồn theo Đề án 1961

Ngày 21/9, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7507/UBND-CN gửi Sở Nội vụ về việc bồi dưỡng giảng viên nguồn Đề án 1961 theo ý kiến của Bộ Xây dựng.

Chủ trương sử dụng kinh phí dự phòng của công trình Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk.

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7481/UBND-CN, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Chủ trương sử dụng kinh phí dự phòng của công trình Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk.

Kinh phí mua vắc xin lở mồm long móng năm 2016.

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7475/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 12459/BTC-NSNN, ngày 07/9/2016 của Bộ Tài chính về việc kinh phí mua vắc xin lở mồm long móng năm 2016.

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7468/UBND-CN, gửi Sở Công Thương về việc xem xét Công văn số 1129/STC-KHTCTH ngày 17/8/2016 của Sở Công Thương về việc giải trình một số nội dung về Đề án phân tích chuỗi giá trị sản xuất chế biến – tiêu thụ một số sản phẩm quan trọng tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

Thỏa thuận danh mục đầu tư, hướng tuyến đường dây trung áp Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7467/UBND-CN, gửi Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện Miền Trung về việc xét Công văn số 687/CPC PEC-KT ngày 19/8/2016 của Công ty TNHH MTV Tư vấn Điện Miền Trung về việc thỏa thuận danh mục đầu tư, hướng tuyến đường dây trung áp Tiểu dự án Cải tạo và phát triển lưới điện trung áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đắk Lắk (Vay vốn KfW3); ý kiến của Sở Công Thương tại Công văn số 1253/SCT-QLNL ngày 13/9/2016.

Thực hiện Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại dọc tuyến đường Hồ Chí Minh

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7464/UBND-CN, gửi Sở Công Thương về việc hoàn chỉnh dự thảo văn bản UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại dọc tuyến đường Hồ Chí Minh.

Triệu tập cán bộ, công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016 tham dự kỳ thi

Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2016 đã ban hành Thông báo số 02/TB- HĐTNNCC gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về triệu tập cán bộ, công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016 tham dự kỳ thi.

Triển khai các Thông tư của Bộ Tài chính

Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7541/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Bộ VHTT&DL tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II, tại tỉnh Hà Giang, năm 2016.

Ngày 16/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7390/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Thông báo số 3539/TB-BVHTTDL ngày 06/9/2016 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch về nội dung cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn Quốc lần thứ II, tại tỉnh Hà Giang, năm 2016.

Về việc tiếp tục tăng cường các hoạt động phòng, chống bệnh Dại động vật.

Ngày 19/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7398/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 6821/BNN-TY ngày 12/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc tiếp tục tăng cường các hoạt động phòng, chống bệnh Dại động vật.

Xử lý Công văn số 1579/STNMT-TNN, ngày 05/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 19/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7414/UBND-NNMT gửi Sở Công thương, UBND huyện Krông Ana về việc xử lý Công văn số 1579/STNMT-TNN, ngày 05/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ô nhiễm nguồn nước giếng của các hộ dân tại khu vực chợ Quỳnh Ngọc, thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na, huyện Krông Ana. Sau khi xem xét, UBND tỉnh thống nhất nội dung kiểm tra, báo cáo, đề xuất giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn nêu trên. Nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước và đảm bảo sức khỏe cho người dân do việc sử dụng nguồn nước nhiễm bẩn gây ra.

Triệu tập đội thi về dự Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III.

Ngày 19/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7424/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện công văn số 3110/BTC ngày 09/9/2016 của Ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III – Bộ Tư pháp, về việc triệu tập đội thi về dự Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III.

Tiếp nhận các dự án tài trợ, viện trợ cho giáo dục từ tổ chức, cá nhân.

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7435/UBND-TH, gửi Các Sở, ban, ngành trong tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 4293/BGDĐT-KHTC, ngày 31/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp nhận các dự án tài trợ, viện trợ cho giáo dục từ tổ chức, các nhân.

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7440/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Cổ phần khoáng sản Mỹ Đức về việc xét Công văn số 1814/SNN-CCKL ngày 09/9/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc đề nghị điều chỉnh tên Công ty Cổ phần khoáng sản Mỹ Đức Bình Định.

Bổ sung một số nút giao dự án Mở rộng, nâng cấp Tỉnh lộ 5, thành phố Buôn Ma Thuột đoạn từ Km0+00 đến Km3+500 .

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7441/UBND-CN, gửi Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk về việc xem xét Công văn số 1822/SXD-QLXD ngày 13/9/2016 của Sở Xây dựng về việc đề xuất chủ trương bổ sung đầu tư cải tạo, nâng cấp một số nút giao đoạn từ Km0+00 đến Km3+500 thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp Tỉnh lộ 5, thành phố Buôn Ma Thuột (theo Tờ trình số 946/TTr-Cty ngày 05/9/2016 của Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk).

Kinh phí mua sắm, trang bị phục vụ dạy và học tập cho Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Phan Bội Châu, xã Ea Trang, huyện M’Đrắk .

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7443/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xử lý Tờ trình số 125/TTr-UBND, ngày 25/8/2016 của UBND huyện M’Đrắk về việc xin kinh phí mua sắm, trang bị phục vụ dạy và học tập cho Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Phan Bội Châu, xã Ea Trang.

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7448/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc xét Công văn số 593/STP-XD&KTVB ngày 07/8/2016 của Sở Tư pháp về việc có ý kiến đối với đề nghị xây dựng Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục và du lịch trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7460/UBND-KT, gửi Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Nghị định của Chính phủ.

Điều chỉnh thời gian thao diễn hệ thống bể nước cơ động phục vụ chương trình nước sạch nông thôn.

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7461/UBND-CN, gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Sản xuất Hoàng Hà (địa chỉ: số 18A/10, Quốc lộ 13, khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, thị xã Thụân An, Bình Dương) về việc Điều chỉnh thời gian thao diễn hệ thống bể nước cơ động phục vụ chương trình nước sạch nông thôn.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này