Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1239/QĐ-UBND, ngày 04/5/2016 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND, ngày 04/5/2016 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh.

Thi tốt nghiệp Trung cấp sư phạm hệ 12+2 năm học 2015-2016 tại Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk.

Ngày 20/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2895/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk về việc xét Công văn số 134/CĐSPĐL-KT, ngày 13/4/2016 cuả Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk báo cáo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp Trung cấp sư phạm hệ 12+2 năm học 2015-2016.

Thực hiện Công văn số 2488/VPCP-KGVX

Ngày 21/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2917/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về việc thực hiện Công văn số 2488/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về cung ứng thuốc kháng vi rút HIV.

Tham mưu xử lý văn bản (11/05/2016, 08:17)

Ngày 20/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2889/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện các văn bản.

Từ đầu năm 2016 đến nay đã xuất hiện nhiều ổ dịch Lở Mồm Long Móng (LMLM) gia súc trên địa bàn các huyện, trong đó phần lớn gia súc mắc bệnh do vi rút LMLM tuýp A gây ra với hơn 1.000 con gia súc, gây thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi và cho Nhà nước trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Ngày 22/4/2016, UBND tỉnh ban hành Thông báo 72/TB-UBND về thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh tại Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới quý 1 năm 2016 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2016.

Ngày 20/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2878/UBND-KT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 2515/BKHĐT-HTX ngày 04/4/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tăng cường công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể.

Quyết định về việc thu hồi 53.847 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Ban quản lý dự án đầu tư thành lập Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Ngày 06/5/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1250/QĐ-UBND về việc thu hồi 53.847 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Ban quản lý dự án đầu tư thành lập Trường Đại học Buôn Ma Thuột; cho Trường Đại học Buôn Ma Thuột thuê 53.847 m2 đất nêu trên để sử dụng vào mục đích cơ sở giáo dục và đào tạo (xây dựng Trường Đại học Buôn Ma Thuột).

Báo cáo rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở dạy nghề

Ngày 05/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3325/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 1317/LĐTBXH-TCDN, ngày 22/4/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về đôn đốc báo cáo rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở dạy nghề.

Triển khai Công điện số 05/CĐ-TW ngày 15/4/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai

Ngày 29/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3246/UBND-NN&MT gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm tiếm cứu nạn tỉnh về thực hiện Công điện số 05/CĐ-TW ngày 15/4/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách phòng chống thiên tai.

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

Ngày 28/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3217/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 1241/BTP-PBGDPL ngày 20/4/2016 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Thực hiện công tác điều động, luân chuyển công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP

Ngày 04/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3309/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về xử lý Báo cáo số 200/BC-SNV ngày 14/4/2016 của Sở Nội vụ về công tác điều động, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức năm 2015.

Đề nghị hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp hạt và hạn hán năm 2016

Ngày 29/4/2016, UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 31/TTr-UBND về việc đề nghị hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp hạt và hạn hán năm 2016.

Ngày 27/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3198/UBND-NC về Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng.

Triển khai các văn bản của Bộ, ngành Trung ương.

Ngày 29/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3228/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành ở tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các văn bản của Bộ, ngành Trung ương ban hành như sau:

Ngày 25/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3073/UBND-KGVX gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin - Truyền thông, Giao thông -Vận tải, Trường Đại học Tây Nguyên; UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột; Công an tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk, Viễn Thông Đắk Lắk, Bưu điện tỉnh Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về phối hợp tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đạt hiệu quả cao.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Văn bản số 4819/BTC-ĐT ngày 08/4/2016 về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014, yêu cầu phải quyết toán dứt điểm và tất toán tài khoản thanh toán của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ đã hoàn thành trong giai đoạn từ năm 2005 đến hết năm 2014 trước ngày 30/6/2016, ngày 29/4/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3233/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị Chủ đầu tư thực hiện một số biện pháp xử lý theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

Hỗ trợ tổ chức chương trình trao tặng Thư viện 2030 lần thứ VII tại tỉnh

Ngày 26/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3147/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố về hỗ trợ Chương trình trao tặng Thư viện 2030 lần thứ VII tại tỉnh của Câu lạc bộ Doanh nghiệp 2030.

Hoàn chỉnh báo cáo rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

Ngày 25/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3064/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 2892/BKHĐT-QLQH ngày 20/4/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về góp ý đối với báo cáo rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này