Phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ thôn, buôn tiêu biểu vùng Tây Nguyên

Ngày 20/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7452/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc triển khai Công văn số 185-CV/BCĐTN ngày 14/9/2016 của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên về phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ thôn, buôn tiêu biểu vùng Tây Nguyên.

Thực hiện phân loại đô thị theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Ngày 15/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7338/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 1886/BXD-PTĐT ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện phân loại đô thị theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Ngày 15/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7317/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 4149/BNV-TCBC ngày 05/9/2016 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo số lượng người làm việc hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ.

Xử lý các nội dung liên quan dự án Cấp nước thành phố Buôn Ma Thuột và 3 thị trấn Ea Kar, Krông Năng, Buôn Đôn.

Ngày 15/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7314/UBND-CN gửi Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện: Ea Kar, Buôn Đôn, Krông Ana, thành phố Buôn Ma Thuột; Quỹ Đầu tư và phát triển tỉnh, Quỹ phát triển đất tỉnh về việc Xử lý các nội dung liên quan dự án Cấp nước thành phố Buôn Ma Thuột và 3 thị trấn Ea Kar, Krông Năng, Buôn Đôn.

Xử lý tài sản các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi

Ngày 15/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7320/UBND-KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc xử lý Công văn số 3751/BKHCN-VPNTMN, ngày 08/9/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ xử lý tài sản các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi.

Khẩn trương xử lý các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh hình thành trước Quy chế

Ngày 14/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7300/UBND-CN gửi Sở Công Thương về thực hiện Công văn số 691/CNĐP-CCN ngày 08/9/2016 của Cục Công nghiệp Địa phương – Bộ Công Thương về việc khẩn trương xử lý xong các cụm công nghiệp hình thành trước Quy chế.

Điều kiện trình độ tin học và ngoại ngữ đăng ký dự tuyển công chức.

Ngày 19/9/2016 UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 187/TB-UBND về điều kiện trình độ tin học và ngoại ngữ đăng ký dự tuyển công chức.

Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016 ôn tập thi

Sở Nội vụ Đắk Lắk đã ban hành Thông báo số 99/TB-SNV về danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính của Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2016 do Bộ Nội vụ ủy quyền cho tỉnh Đắk Lắk tổ chức, tham gia ôn tập thi.

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7373/KH-UBND, ngày 16/9/2016 về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2695/QĐ-UBND, ngày 14/9/2016 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng Khu nhà điều hành, nhà xưởng, sân phơi thuộc Dự án Sản xuất lúa giống tại Tiểu khu 226, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2706/QĐ-UBND, ngày 15/9/2016 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu nhà điều hành, nhà xưởng, sân phơi thuộc Dự án Sản xuất lúa giống tại Tiểu khu 226, xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Rà soát lại hồ sơ đề nghị khen thưởng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Ana

Đó là nội dụng tại Công văn số 7349/UBND-TH, ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh giao Sở Nội vụ triển khai thực hiện.

Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường vành đai phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2710/QĐ-UBND, ngày 15/9/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường vành đai phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột, hạng mục: Điều chỉnh khối lượng công tác đào đất sang công tác đào đá của Gói thầu số 3.

UBND tỉnh có Công văn số 7362/UBND-KT, ngày 16/9/2016 gửi Sở Tài chính về việc báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2015 tại tỉnh, theo đề nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 7308/UBND-KT, ngày 14/9/2016 gửi Sở Công Thương về việc triển khai chỉ đạo của Văn phòng Thường trực – Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc trao đổi thông tin trên địa bàn.

Thực hiện rà soát nội dung đăng ký thực hiện Chương trình mục tiêu về CNTT giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 15/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7319/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc xử lý Công văn số 3021/BTTTT-KHTC, ngày 01/9/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn rà soát nội dung đăng ký thực hiện CTMT về CNTT giai đoạn 2016 – 2020.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7337/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 1870/BXD-GĐ ngày 30/8/2016 của Bộ Xây dựng về thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 15/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7332/UBND-NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 31/8/2016 của UBND huyện Krông Bông đề nghị thu hồi diện tích đất, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 660161, cấp ngày 27/12/2001 cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk tại địa bàn huyện Krông Bông.

Ngày 15/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7326/UBND-CN gửi Sở Xây dựng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Đã Nẵng về việc xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1787/SXD-QLN ngày 06/9/2016 về bố trí văn phòng làm việc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng.

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 01/9/2016 của Tỉnh ủy

Ngày 14/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7311/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 01/9/2016 của Tỉnh ủy, về việc thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này