Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025 và Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025.

Ngày 15/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7328/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025 và Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025.

Thành lập Ban Quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Đắk Lắk

Ngày 15/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2709/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 15/9/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 7330/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2016/TT-BTTTT, ngày 31/8/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 15/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7318/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện Thông tư số 20/2016/TT-BTTTT, ngày 31/8/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 13/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7266/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ Phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020.

Ngày 15/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7329/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về triển khai Công văn số 1942/BXD-QLN ngày 06/9/2016 của Bộ Xây dựng về thực hiện quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13.

Góp ý dự thảo Thông tư thu phí chứng thực

Ngày 14/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7310/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Tư pháp về thực hiện Công văn số 12402/BTC-CST, ngày 07/9/2016 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.

Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 59/2016/TT-BTC về phí, lệ phí tại cảng, bến thủy nội địa

Ngày 14/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7305/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải về thực hiện Công văn số 12387/BTC-CST, ngày 06/9/2016 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa.

Góp ý dự thảo Thông tư thay thế về phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt

Ngày 14/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7306/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải về thực hiện Công văn số 12386/BTC-CST, ngày 06/9/2016 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy nội địa và đường sắt.

Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Km7, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 15/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2717/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Km7, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thành lập Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ

Ngày 15/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2707/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ.

Phê duyệt lại giá bán khởi điểm tài sản là gỗ tận dụng thuộc Dự án sắp xếp ổn định dân cư khu vực đồn Biên phòng 739, xã Ia R’Vê, huyện Ea Súp

Ngày 15/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2714/QĐ-UBND về việc phê duyệt lại giá bán khởi điểm tài sản là gỗ tận dụng thuộc Dự án sắp xếp ổn định dân cư khu vực đồn Biên phòng 739, xã Ia R’Vê, huyện Ea Súp.

Điều chỉnh thời điểm quyết định giải thể đối với Công ty TNHH một thành viên Cà phê Buôn Ma Thuột

Ngày 15/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2712/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời điểm quyết định giải thể đối với Công ty TNHH một thành viên Cà phê Buôn Ma Thuột.

Điều chỉnh thời điểm quyết định giải thể đối với Công ty TNHH một thành viên D’ray H’ling

Ngày 15/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2713/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời điểm quyết định giải thể đối với Công ty TNHH một thành viên D’ray H’ling.

Điều chỉnh hạng mục Nhà Tổ thuộc công trình Chùa Khánh Sơn

Ngày 15/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7327/UBND-CN gửi Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, UBND huyện M’Đrắk, Chùa Khánh Sơn về xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 329/SNV-BTG ngày 07/9/2016 về việc xin điều chỉnh hạng mục Nhà Tổ thuộc công trình Chùa Khánh Sơn.

Xử lý Đơn kiến nghị của công dân

Ngày 15/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7331/UBND-NNMT gửi Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn về xử lý Đơn kiến nghị của ông Phạm Văn Chiến, trú tại buôn Niêng 1, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk và các anh, em trong gia đình ông

Kế hoạch thực hiện dự án Trung tâm Thương mại Big C Buôn Ma Thuột

Ngày 15/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7313/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Bất động sản Việt – Nhật về việc UBND tỉnh nhận được Công văn số BMT 239/2016/CV-PTDA ngày 05/9/2016 của Công ty Cổ phần Bất động sản Việt – Nhật về kế hoạch thực hiện dự án Trung tâm Thương mại Big C Buôn Ma Thuột.

Triển khai thực hiện Văn bản của Trung ương

Ngày 16/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7366/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Cục Hải quan tỉnh về việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, gồm:

Triển khai thực hiện Văn bản của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 15/9/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7345/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Giao thông vận tải ban hành, gồm:

Tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc UBND tỉnh năm 2016.

Ngày 14/9/2016 UBND tỉnh ban hành Thông báo số 182/TB- UBND về việc tuyển dụng công chức làm việc tại các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này