Thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2016

Ngày 30/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6853/UBND-KGVX gửi các Sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Kế hoạch số 801/KH-BCĐTUVSATTP ngày 10/8/2016 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2016.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết

Ngày 30/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6845/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan về thực hiện Công văn số 2808/BTP-PBGDPL ngày 19/8/2016 của Bộ Tư pháp, về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết.

Tham gia Chương trình “Tháng khuyến mãi Hà Nội 2016”

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6596/UBND-KT gửi Sở Công Thương về việc UBND tỉnh nhận được Thư mời ngày 18/7/2016 của UBND thành phố Hà Nội, mời tham gia Chương trình “Tháng khuyến mãi Hà Nội 2016”.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình

Ngày 22/8/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2436/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng, lắp đặt khu xử lý nước rỉ rác thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp bãi chôn lấp chất thải rắn thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6559/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Công văn số 6323/BKHĐT-PC ngày 15/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tham mưu hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6603/UBND-TH, ngày 22/8/2016 gửi Sở Tài chính về việc tham mưu hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022, theo đề nghị của Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Tham mưu hỗ trợ kinh phí sửa chữa, cải tạo một số phòng kho tại trụ sở Chi cục Văn thư – Lưu trữ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6601/UBND-TH, ngày 22/8/2016 gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng về việc tham mưu hỗ trợ kinh phí sửa chữa, cải tạo một số phòng kho tại trụ sở Chi cục Văn thư – Lưu trữ tại số 54 Mạc Thị Bưởi theo đề nghị của Sở Nội vụ.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6594/UBND-KT, ngày 22/8/2016 gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp Hội trường của thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar theo đề nghị của UBND huyện Ea Kar.

Tham mưu bổ sung kinh phí tổ chức phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6602/UBND-TH, ngày 22/8/2016 gửi Sở Tài chính về việc tham mưu bổ sung kinh phí tổ chức phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, theo đề nghị của UBND huyện Ea Súp.

Hướng dẫn thủ tục đầu tư

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6597/UBND-TH, ngày 22/8/2016 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các thủ tục đầu tư cho Công ty Điện lực Đắk Lắk.

Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017 trên địa bàn tỉnh

Ngày 30/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2544/QĐ-UBND, về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017, đinh hướng đến năm 2020 và Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Hỗ trợ kinh phí năm 2016 cho Cục Thuế tỉnh

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2446/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí năm 2016 cho Cục Thuế tỉnh.

Triển khai Quyết định số 3315/QĐ-BNN-TCLN ngày 12/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6577/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Quyết định số 3315/QĐ-BNN-TCLN ngày 12/8/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biển đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020.

Ngày 29/8/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 6801/UBND-CN về việc chuẩn bị nội dung họp giải quyết khó khăn vướng mắc các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị phê duyệt suất đầu tư nông nghiệp của vườn cây cao su

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6599/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xem xét Công văn số 374/CT-TCKT, ngày 10/8/2016 của Công ty TNHN MTV cao su Đắk Lắk, về việc đề nghị phê duyệt suất đầu tư nông nghiệp của vườn cây cao su.

Sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để mua sắm thiết bị

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6609/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh về xử lý Công văn số 2104/STC-HCSN, ngày 01/8/2016 của Sở Tài chính về việc sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để mua sắm thiết bị.

Báo cáo đối tượng hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6600/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 11142/BTC-NSNN ngày 11/8/2016 của Bộ Tài chính về việc báo cáo đối tượng hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6612/UBND-KT gửi Sở Tài chính về triển khai Công văn số 6599/VPCP-ĐMDN ngày 10/8/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Đầu tư xây dựng, lắp đặt thiết bị xử lý nước sạch cho Đồn Biên phòng Yok M’Bre (741)

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6604/UBND-KT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về xử lý Công văn số 1493/SKHĐT-TH, ngày 05/8/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đầu tư xây dựng, lắp đặt thiết bị xử lý nước sạch cho Đồn Biên phòng 741.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí trong KCN, KCX, KKT

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6610/UBND-KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Công văn số 7299/BCT-KH ngày 08/8/2016 của Bộ Công Thương về việc thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này