Hướng dẫn việc kết nối liên thông gửi/nhận văn bản điện tử

Ngày 29/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6808/UBND-KGVX gửi Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế về thực hiện Công văn số 5791/BYT-VPB8 ngày 27/7/2016 của Bộ Y tế về hướng dẫn việc kết nối liên thông gửi/nhận văn bản điện tử.

Giao kế hoạch vốn để trồng bổ sung cây bản địa trong rừng trồng đặc dụng

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2444/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn để trồng bổ sung cây bản địa trong rừng trồng đặc dụng sau tỉa thưa rừng trồng của Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Triển khai văn bản của Trung ương

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6606/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện các văn bản:

Triển khai các Thông tư của Bộ Tài chính

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6783/UBND-KT ngày 29/8/2016 gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm triển khai các Thông tư của Bộ Tài chính gồm:

Tham mưu đề nghị cho phép tạm ứng nguồn vốn khấu hao của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk để thanh toán ứng trước cho công trình

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6592/UBND-KT ngày 22/8/2016 gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu đề nghị cho phép tạm ứng nguồn vốn khấu hao của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk để thanh toán ứng trước cho công trình: Xây dựng, lắp đặt khu nước rỉ rác thuộc dự án mở rộng, nâng cấp bãi chôn lấp chất thải rắn thành phố Buôn Ma Thuột.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6588/UBND-TH, ngày 22/8/2016 gửi các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện M’Drắk, nhằm chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nội vụ về Dự án 513 – Bộ Nội vụ liên quan đến Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”.

UBND tỉnh ban hành Thông báo số 173/TB-UBND về việc lấy ý kiến Nhân dân về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6583/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện Công văn số 3192/BVHTTDL-GĐ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020.

Triển khai Công văn số 3057/BVHTTDL-TV ngày 05/8/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6582/UBND-KGVX gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính về triển khai thực hiện Công văn số 3057/BVHTTDL-TV ngày 05/8/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc duy trì bền vững hoạt động và hiệu quả tại các điểm thư viện tiếp nhận Dự án BMGF-VN.

Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 và xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2017

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6581/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 2718/BTTTT-THH, ngày 10/8/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2017.

Triển khai Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 25/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6709/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về triển khai Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 – 2025.

Triển khai văn bản của Bộ Xây dựng

Ngày 26/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6773/UBND-CN gửi Sở Xây dựng; các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Xây dựng: Thông báo số 232/TB-BXD ngày 28/7/2016 về việc ban hành Thông tư và Công văn số 1271/BXD-TCCB ngày 23/6/2016 về việc phối hợp tuyên truyền Đề án 1961.

Tăng cường triển khai Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020

Ngày 19/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6559/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Công văn số 06/BCĐCCHC ngày 09/8/2016 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ về việc tăng cường triển khai Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020.

Triển khai Quyết định số 3330/QĐ-BCT ngày 12/8/2016 của Bộ Công Thương

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6587/UBND-CN, gửi Sở Công Thương về thực hiện Quyết định số 3330/QĐ-BCT ngày 12/8/2016 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020.

Triển khai Nghị định số 108/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

Ngày 22/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6580/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Nghị định số 108/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng.

Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2016

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6506/UBND-TH, ngày 18/8/2016 gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2016.

Tăng cường công tác quản lý sử dụng đất trong vùng quy hoạch xây dựng Hồ chứa nước Krông Pách Thượng

Đó là nội dung tại Công văn số 6455/UBND-NNMT, ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh giao UBND huyện M’Đrắk và các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp: Krông Bông, Ea Kar, M’Đrắk triển khai thực hiện.

Quán triệt, triển khai một số nội dung của Luật Tố tụng hành chính năm 2015

UBND tỉnh ban hành Công văn số 6423/UBND-NC gửi Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc quán triệt, triển khai một số nội dung của Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

Đề nghị đầu tư xây dựng cầu 110 thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6481/UBND-CN, ngày 17/8/2016 gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị đầu tư xây dựng Cầu 110 thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2404/QĐ-UBND, ngày 17/8/2016 về việc điều chỉnh Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này