Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 27/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3868/QĐ- UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý

Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có Kế hoạch số 142-KH/TU, ngày 26/12/2019 về việc tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020.

Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2019

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 347/BC-UBND, ngày 23/12/2019 về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 (chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật) năm 2019.

Kết quả thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 349/BC- UBND, ngày 25/12/2019 về kết quả thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện một số giải pháp trong công tác quyết toán dự án hoàn thành

UBND tỉnh vừa có Công văn số 10478/UBND-KT, ngày 23/12/2019 về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện một số giải pháp trong công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 24/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3797/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Cho phép Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật I Trung ương  gia hạn sử dụng đất

Ngày 26/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3841QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật I Trung ương gia hạn sử dụng 618,1 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột để tiếp tục sử dụng vào mục đích Văn phòng chi nhánh tại Đắk Lắk.

Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ngày 24/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3794/QĐ-UBND về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là các cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại và tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng.

Triển khai Thông tư số 12/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 25/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10594/UBND- CN gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm.

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Ngày 25/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3836/QĐ- UBND về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Triển khai Công văn số 4597/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 19/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 25/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số /UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 4597/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 19/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường sử dụng số liệu đo lường khán giả truyền hình để năng cao chất lượng đánh giá hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền thiết yếu qua hệ thống truyền hình tại địa phương.

Tăng cường kiểm soát buôn bán ngà voi và động vật hoang dã

Theo số liệu của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) đưa ra tại buổi tập huấn tăng cường kiểm soát buôn bán ngà voi và các loài hoang dã cho các tỉnh có đường biên giới ở Tây Nguyên. Việt Nam đang trở thành điểm nóng về buôn bán và sử dụng sản phẩm từ động, thực vật hoang dã ở Đông Nam Á, đồng thời là địa bàn trung chuyển lớn trong khu vực về buôn bán các sản phẩm từ động vật hoang dã.

Triển khai Quyết định số 2681/QĐ-BTC ngày 16/12/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 23/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10518/UBND–KT gửi Sở Tài chính, Cục Hải quan tỉnh về thực hiện Quyết định số 2681/QĐ-BTC ngày 16/12/2019 của Bộ Tài chính đính chính Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Triển khai Thông tư số 40/2019/TT-BCT ngày 10/12/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 23/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10515/UBND-KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Thông tư số 40/2019/TT-BCT ngày 10/12/2019 của Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương.

Cấp Bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

Ngày 25/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3832/QĐ- UBND về việc cấp Bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia.

Triển khai Thông tư số 41/2019/TT-BCT ngày 16/12/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 23/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10516/UBND-KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Thông tư số 41/2019/TT-BCT ngày 16/12/2019 của Bộ Công Thương về việc bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương.

Ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng

Ngày 23/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3772/QĐ- UBND về việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ.

Thực hiện Công văn số 6774/BTNMT-TCQLĐĐ, ngày 18/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 23/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10533/UBND-NNMT, về việc thực hiện Công văn số 6774/BTNMT-TCQLĐĐ, ngày 18/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn thực hiện bồi thường về đất theo Khoản 2, Điều 77, Luật Đất đai.

Triển khai Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân

Ngày 24/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10551/UBND-KGVX, về việc thực hiện Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập được lựa chọn thí điểm đến năm 2020, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện Công văn số 9344/BNN-TCLN, ngày 13/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 23/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10534/UBND-NNMT, về việc thực hiện Công văn số 9344/BNN-TCLN, ngày 13/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này