Hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo và phân luồng học sinh sau trung học năm 2019

Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5197/UBND-KGVX, về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo và phân luồng học sinh sau trung học năm 2019.

Tuyển dụng công chức, viên chức đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp

Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5195/UBND-TH, về việc tuyển dụng công chức, viên chức đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp.

Xây dựng Khu Di tích lịch sử Sở Chỉ huy – Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3 tại xã Ea Tir, huyện Ea H’Leo

Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5135/UBND-TH, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Thông báo số 3091-TB/TU ngày 19/6/2019 của Thường trực Tỉnh ủy về ý kiến chỉ đạo xây dựng Khu Di tích lịch sử Sở Chỉ huy – Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3 tại xã Ea Tir, huyện Ea H’Leo.

Xử lý quảng cáo, rao vặt sai quy định: Đã có 8 chủ thuê bao điện thoại cam kết không tái phạm hành vi

Thực hiện Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 25-2-2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy trình xử lý các số điện thoại và chủ thuê bao điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt đối tượng đủ điều kiện tinh giản biên chế đợt II năm 2019

Ngày 25/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1594/QĐ- UBND về việc phê duyệt đối tượng đủ điều kiện tinh giản biên chế đợt II năm 2019.

Triển khai Thông tư số 05/VBHN-BNNPTNT ngày 05/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5191/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Thông tư số 05/VBHN-BNNPTNT ngày 05/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016-2020.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư số 02 tại xã Cư Bông, huyện Ea Kar

Ngày 28/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1638/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư số 02 tại xã Cư Bông, huyện Ea Kar thuộc Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư, Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm Y tế phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ

Ngày 26/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1600/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm Y tế phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà trạm, nhà công vụ, sân bê tông, cổng tường rào.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm Y tế xã Ea H’Leo

Ngày 26/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1602/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa nhà trạm, sân bê tông, cổng tường rào, mái che Trạm Y tế xã Ea H’Leo.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk

Ngày 26/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1598/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk, hạng mục: Sơn sửa tường ngoài nhà, chống thấm sê nô Khoa Nội tổng hợp, Khoa Lão khoa, Khoa Phục hồi chức năng, Khoa Châm cứu dưỡng sinh, chống thấm sê nô Khoa Ngoại tổng hợp và sơn sửa cổng phía trước Bệnh viện.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm Y tế phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ

Ngày 26/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1603/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm Y tế phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa nhà trạm, mái che, cổng tường rào.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm Y tế xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ

Ngày 26/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1599/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm Y tế xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà trạm, mái che, sân bê tông.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm Y tế xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ

Ngày 26/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1601/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm Y tế xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo nhà trạm, mái che, cổng tường rào, giếng khoan.

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ vừa có Hướng dẫn số 89-HD/BTGTU, ngày 27/6/2019 về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).

Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 5132/KH-UBND, ngày 25/6/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng

Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5043/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 83/VNFF-BĐH ngày 05/6/2019 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.

Tổ chức tuyên truyền về sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5068/UBND-KT, gửi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Tỉnh đoàn Thanh niên; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Đắk Lắk; Cổng thông tin điện tử tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh về việc tổ chức tuyên truyền về sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5079/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 2974-CV/TU ngày 18/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tham mưu triển khai Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Triển khai thực hiện Công văn số 2747/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5105/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 2747/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc cung cấp số liệu diện tích tự nhiên theo số liệu thống kê, kiểm kê đất đai phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Thông báo nội dung xuất khẩu cây giống Macca sang Campuchia

Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5106/UBND-TH, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ tỉnh về việc thực hiện Công điện ngày 17/6/2019 của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia về thông báo nội dung Bộ trưởng Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp – Vương quốc Campuchia đồng ý để Cộng đồng Phát triển Nông nghiệp Campuchia nhập khẩu 2.000.000 cây giống Macca từ Việt Nam để trồng tại tỉnh Campuchia.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  vienxaydung.com.vn 

 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này