Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 2)

Ngày 16/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1351/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho người lao động đang làm việc tại Nhà máy sinh học TKS - Chi nhánh Công ty TNHH Thủy Kim Sinh tại Đắk Lắk; địa chỉ Lô A08, Khu Công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột.

Triển khai Kết luận của Tỉnh ủy

Ngày 17/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5030/UBND-TH về việc triển khai Kết luận số 640-KL/TU ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy định kỳ tháng 5 (lần thứ 40).

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 1)

Ngày 16/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1350/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH VISION AND SCIENCE; địa chỉ Lô C06, Khu Công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột.

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về triển khai giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 16/6/2022, VPUBND tỉnh ban hành Thông báo số 84/TB-VPUBND về việc triển khai giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 17/06/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5026/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 29/2022/TT-BTC, ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trong dịp cao điểm từ ngày 15/6-15/7/2022

Ngày 17/06/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5036/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 5631/BGTVT-ATGT ngày 07/6/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị các địa phương và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trong dịp cao điểm từ ngày 15/6-15/7/2022.

Triển khai Thông tư số 33/2022/TT-BTC ngày 09/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 16/06/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4991/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh,UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 33/2022/TT-BTC, ngày 09/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.

Đôn đốc công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19

Ngày 16/06/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5008/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành của tỉnh, Các Hội, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông báo số 764/TB-BYT ngày 09/6/2022 của Bộ Y tế về kết luận của Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về việc kiểm điểm tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 và Công văn số 391/VTN-KSBTN ngày 10/6/2022 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên về tăng cường sử dụng vắc-xin phòng COVID-19.

Triển khai Thông tư số 32/2022/TT-BTC ngày 09/6/2022 của Bộ Tài chính

Ngày 16/06/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4992/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 32/2022/TT-BTC ngày 09/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông.

Triển khai Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 15/06/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4934/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, Ban, ngành của tỉnh,UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Kế hoạch tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ X và Chiến dịch những “Giọt Hồng Tây Nguyên” năm 2022

Ngày 14/6/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND về việc tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ X và Chiến dịch những “Giọt Hồng Tây Nguyên” năm 2022.

Triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 10/06/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4816/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Các Sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo.

Tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn

Ngày 14/06/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4892/UBND-NC gửi các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1868/BTP-HTQTCT ngày 08/6/2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn.

Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với người phải điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 37)

Ngày 14/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1334/QĐ-UBND phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với người phải điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 37).

Triển khai Thông tư số 30/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 10/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4827/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Thông tư số 30/2022/TT-BTC, ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030.

Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa tiến hành rà soát, đánh giá nhiệm vụ về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh đồng thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng cho 15/15 đơn vị cấp huyện trong năm 2022.

Triển khai Nghị định số 37/2022/NĐ-CP, ngày 06/6/2022 của Chính phủ

Ngày 14/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4887/UBND-NC về việc triển khai Nghị định số 37/2022/NĐ-CP, ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Triển khai các Văn bản của Bộ Công Thương

Ngày 09/06/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4759/UBND-KT gửi Sở Công Thương về việc triển khai các Văn bản của Bộ Công Thương.

Tăng cường thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Ngày 13/06/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4848/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 13/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4835/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông, về việc thực hiện Quyết định số 1044/QĐ-BTTTT ngày 07/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

https://hoadondientuvt.vn/, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, dịch vụ chữ ký số, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, định vị xe ô tô, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, định vị ô tô, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, https://viettelnet.vn/dich-vu-cloud-server-viettel/, Lap mang FPT, Viettel Đắk Lắk

 

chứng chỉ bất động sản, chứng nhận iso 22000

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready