Triển khai Công văn số 2591/BNV-TCBC ngày 10/6/2016 của Bộ Nội vụ

Ngày 27/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4993/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Công văn số 2591/BNV-TCBC ngày 10/6/2016 của Bộ Nội vụ về quản lý biên chế công chức, biên chế sự nghiệp và tinh giản biên chế.

Triển khai Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN

Ngày 27/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4952/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025.

Triển khai Nghị định quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập

Ngày 27/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4953/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Tài chính về thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ, về quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Triển khai Thông tư số 05/2016/TT-BNV ngày 10/6/2016 của Bộ Nội vụ

Ngày 27/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4994/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành; Các tổ chức chính trị - xã hội, hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sự nghiệp công lập về thực hiện Thông tư số 05/2016/TT-BNV ngày 10/6/2016 của Bộ Nội vụ về việc Quy định về mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, hội.

Mua sắm thiết bị dạy nghề chế biến Cà phê – Ca cao cho Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên

Ngày 27/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4973/UBND-KGVX gửi Sở Tài chính về xem xét Công văn số 840/SLĐTBXH-KHTC ngày 26/5/2016 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị chỉ đạo bàn giao gói thầu “Mua sắm thiết bị dạy nghề chế biến Cà phê – Ca cao cho Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên”.

Chủ trương mở rộng Mái ấm 1/6

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4896/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về xét Công văn số 831/SLĐTBXH-BTXH ngày 24/5/2016 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xin chủ trương mở rộng cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi (Mái ấm 1/6 thuộc Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố Buôn Ma Thuột); Báo cáo số 121/BC-UBND, ngày 01/6/2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột giải trình về nội dung trên.

Triển khai Công văn số 1431/TTCP-C.IV ngày 07/6/2016 của Thanh tra Chính phủ

Ngày 27/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4978/UBND-NC gửi Thanh tra tỉnh; Các Sở, ban, ngành đơn vị có liên quan về triển khai Công văn số 1431/TTCP-C.IV ngày 07/6/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn triển khai báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016​.

Đề nghị miễm giảm đóng tiền trồng rừng thay thế, để trồng cây ăn quả

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4918/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xét Tờ trình số 14/TTr-HV ngày 02/6/2016 của Công ty TNHH Hoàn Vũ về việc đề nghị miễm giảm đóng tiền trồng rừng thay thế đối với 64,94 ha rừng đã chuyển mục đích sử dụng tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp để trồng cây ăn quả.

Đề nghị cấp đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 27/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4980/UBND-NNMT gửi Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xét Báo cáo số 335/STNMT-QLĐĐ ngày 20/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc Ban Đại diện Tin lành tỉnh đề nghị cấp đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Chi hội Tin lành.

Thu hồi đất để mở rộng đường Phạm Hồng Thái, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4901/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 16/6/2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc thu hồi đất để xây dựng: Mở rộng đường Phạm Hồng Thái (đoạn Lê Duẩn – Đinh Tiên Hoàng), thành phố Buôn Ma Thuột.

Kinh phí thực hiện Chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ IV, năm 2016

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4903/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UBND huyện Krông Pắc về xử lý Tờ trình số 243/TTr-STC ngày 10/6/2016 của Sở Tài chính về việc bổ sung kinh phí cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực hiện Chương trình “Hành trình đỏ” lần thứ IV, năm 2016.

Triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4928/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Tổng hợp kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4927/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về việc UBND tỉnh nhận được Công văn số 71-CV/ĐUK ngày 20/6/2016 của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, về tổng hợp kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2016.

Đề xuất đặt hàng, nhiệm vụ KH&CN cần được giải quyết ở cấp quốc gia năm 2017

Ngày 22/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4861/UBND-TH gửi Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 194/BKHCN-KHTH ngày 19/01/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2017.

Tổ chức Đại hội đại biểu Sinh vật cảnh Đắk Lắk khóa VI

Ngày 23/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4868/UBND-TH gửi Hội Sinh vật cảnh tỉnh, Sở Tài chính về việc tổ chức Đại hội đại biểu Sinh vật cảnh Đắk Lắk khóa VI.

Ngày 23/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4873/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai văn bản của Trung ương, gồm:

Ngày 22/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4860/UBND-TH gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp trích lập quỹ phát triển KHCN.

Bổ sung định mức xe chuyên dùng cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4906/UBND-KT gửi Sở Tài chính về xem xét Tờ trình số 208/TTr-DAKSH ngày 09/6/2016 của Sở Y tế về việc xin bổ sung định mức xe chuyên dùng cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty cổ phần Sách- Thiết bị trường học Đắk Lắk

Ngày 24/6/2016 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4946/UBND-NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Công ty cổ phần Sách- Thiết bị trường học Đắk Lắk về việc xem xét Báo cáo số 318/BC-STNMT ngày 15/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc xin chủ trương cho phép Công ty cổ phần Sách- Thiết bị trường học Đắk Lắk chuyển mục đích sử dụng 122 m2 đất tại phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột từ đất xây dựng cơ sở văn hóa sang đất thương mại dịch vụ.

Giải quyết đề nghị của Công ty Thái Bình Phát

Ngày 24/6/2016 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4898/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Ea Súp về việc giải quyết Tờ trình số 54/CV và Tờ trình số 55/CV ngày 01/6/2016 của Công ty Cổ phần địa ốc Thái Bình Phát, về việc xin thay đổi loài cây trồng Dự án và xin gia hạn thực hiện Dự án đến 30/6/2017.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này