Quyết định cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại Năm Ngọc thuê 11.687 m2 đất tại xã Ea Tir, huyện Ea H’leo

Ngày 11/8/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2358/QĐ-UBND về việc cho Doanh nghiệp tư nhân thương mại Năm Ngọc thuê 11.687 m2 đất tại xã Ea Tir, huyện Ea H’leo để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Chợ xã Ea Tir.

Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 12/8/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2372/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai các Văn bản Trung ương

Ngày 11/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6288/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai các Văn bản Trung ương:

Ngày 11/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6302/UBND-TH gửi Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc thực hiện Công văn số 334/HĐND-VP, ngày 04/8/2016 của Thường trực HĐND tỉnh về phân công thẩm tra văn bản trình tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX.

Ngày 12/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6343/UBND-NC gửi Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 2615/BTP-TCTHADS ngày 05/8/2016 của Bộ Tư pháp, về việc báo cáo tình hình, kết quả thi hành án hành chính.

Triển khai thực hiện các Văn bản của Trung ương

Ngày 09/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6203/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các Văn bản của Trung ương, gồm:

Kế Hoạch triển khai thực hiện Đề án 5: “Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 06/KH-BCĐ-CAT, ngày 8/8/2016 nhằm triển khai thực hiện Đề án 5: “Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh vừa ban hành Công văn số 02/BCĐ-CAT, ngày 8/8/2016 về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”.

Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/8, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 517/STTTT-BCXB về việc tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

Triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016

Ngày 09/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6217/UBND-NC gửi Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 2496/BTP-PBGDPL ngày 27/7/2016 của Bộ Tư pháp, hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016.

Triển khai thực hiện các Văn bản của Trung ương

Ngày 05/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6122/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các Văn bản của Trung ương, gồm:

Triển khai các Văn bản Trung ương

Ngày 09/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6203/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai các Văn bản Trung ương gồm:

Ngày 09/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6218/UBND-NC gửi Sở Tư pháp và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp, quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 155/TB-UBND, ngày 09/8/2016 về kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tại cuộc họp Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh.

Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2311/QĐ-UBND, ngày 08/8/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8/2016

Ngày 08/8, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 154/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8/2016.

Phê duyệt bổ sung danh mục công trình dự án mở rộng nhà Văn hóa Lao động tỉnh Đắk Lắk vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 08/8/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2305/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình dự án mở rộng nhà Văn hóa Lao động tỉnh Đắk Lắk vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Giao 4.443,4 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột cho Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk để sử dụng vào mục đích mở rộng nhà Văn hóa Lao động tỉnh Đắk Lắk

Ngày 08/8/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2306/QĐ-UBND về việc giao 4.443,4 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột cho Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk để sử dụng vào mục đích mở rộng nhà Văn hóa Lao động tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Văn bản của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 08/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6168/UBND-CN, gửi các Sở: Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Ngoại vụ, Xây dựng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện các Văn bản Bộ Giao thông vận tải sau:

Triển khai Quyết định số 1461/QĐ-TTg, ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

Ngày 08/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6145/UBND-NC, gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Quyết định số 1461/QĐ-TTg, ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này