Triển khai Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2016

Ngày 08/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6174/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 1437/VPCP-TH ngày 12/7/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2016.

Triển khai các Văn bản Trung ương

Ngày 05/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6122/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai các Văn bản Trung ương:

Quyết định cho Công ty TNHH Bệnh viện Nhi Đức Tâm thuê 9.999,8 m2 đất tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 08/8/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2304/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Bệnh viện Nhi Đức Tâm thuê 9.999,8 m2 đất tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi Đức Tâm.

Triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015

Ngày 28/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5906/UBND-NC về việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tố tụng hành chính năm 2015 theo Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Tố tụng hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường đảm bảo an toàn hệ thống thông tin

Ngày 04/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6093/UBND-CN gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 2584/BTTTT-CATTT ngày 30/7/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường kiểm tra, rà soát, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin.

Triển khai Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ

Ngày 04/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6095/UBND-NC, gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dung con dấu.

Triển khai Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT

Ngày 03/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6060/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT, ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6101/KH-UBND, ngày 05/8/2016 nhằm phòng, chống sốt xuất huyết trong 5 tháng cuối năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh

Ngày 05/8, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND, chỉ đạo các Sở, ngành và các địa phương tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền về Hiệp định tự do thương mại Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu; Việt Nam - Hàn Quốc

Để phục vụ công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, ngày 05/8/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 231-CV/TG về việc tuyên truyền Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á Âu; Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Triển khai Thi hành Luật Tố tụng hành chính.

Ngày 28/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5906/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính.

Ngày 27/7/2016, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 144/TB-UBND, thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Ngày 28/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5918/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện , thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 166/TB-VPCP ngày 07/7/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 29/7/2016, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 149/TB-UBND, thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa IX.

Triển khai thực hiện Văn bản của Trung ương

Ngày 01/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5984/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Văn bản của Trung ương về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông như sau:

Triển khai Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ

Ngày 02/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6026/UBND-CN gửi các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Thanh tra tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh, Cục Hải quan tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt trong lĩnh vực hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp​.

Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 01/8/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6003/UBND-NC gửi Sở Tư pháp; các Sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh về thực hiện Công văn số 2456/BTP-VĐCXDPL ngày 25/7/2016 của Bộ Tư pháp về việc tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Triển khai Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Ngày 25/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5771/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020.

Ngày 25/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5756/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế, Sở Tài chính về việc Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

Ngày 25/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5747/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng, UBND huyện Krông Ana về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này