Triển khai công tác chuyển tiếp, đăng ký lại Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4701/UBND-KT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tập trung chỉ đạo triển khai công tác chuyển tiếp, đăng ký lại Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 107/TB-VPCP ngày 27/5/2016 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4700/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 107/TB-VPCP ngày 27/5/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Gia hạn thời gian thực hiện dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn tại Cụm công nghiệp Ea Dăh, huyện Krông Năng

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4728/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ 999 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn tại Cụm công nghiệp Ea Dăh, huyện Krông Năng.

Xem xét quá trình khai thác đá thuộc địa phận thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo

Ngày 17/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4732/UBND-NNMT gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xét Công văn số 923/STNMT-KS ngày 10/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về rút ngắn thời gian khai thác tại 02 mỏ đá thuộc địa phận thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo.

Ngày 20/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4776/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện: Krông Búk, Cư M’gar, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột về việc giải phóng mặt bằng các dự án đường Hồ Chí Minh do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

Ngày 17/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4753/UBND-KT gửi Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến dự thảo về định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN năm 2017.

Ngày 20/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4781/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh về việc phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em.

Ngày 24/5/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh.

Định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND, ngày 20/6/2016 về quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND, ngày 01/7/2016 về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk.

Chương trình Caravan Thư viện 2030

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4914/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thị xã Buôn Hồ về xem xét Công văn số 06/6/2016 của Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 về việc hỗ trợ chương trình Caravan Thư viện 2030.

Tiếp nhận hỗ trợ của Công ty cổ phần quốc tế Việt Hồng

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4916/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Hội người cao tuổi tỉnh về xem xét Công văn số 928/SYT-KHNVY, ngày 26/5/2016 của Sở Y tế về việc hỗ trợ của Công ty cổ phần quốc tế Việt Hồng và văn bản đề nghị ngày 20/5/2016 của Công ty cổ phần quốc tế Việt Hồng.

Ban hành Chương trình điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2016

Ngày 22/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1785/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2016.

Báo cáo tình hình thực hiện tái cơ cấu kinh tế

Ngày 22/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4864/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Công văn số 4626/BKHĐT-QLKTTW ngày 14/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện tái cơ cấu kinh tế.

Triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4909/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

Thẩm định danh sách và dự toán kinh phí tinh giản biên chế đợt 2, năm 2016

Ngày 22/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4854/UBND-TH gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC, ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Ngày 23/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4887/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xem xét Công văn số 10/2016/BQLTT ngày 06/6/2016 của Ban Quản lý Tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Tể tướng - Tiến sĩ Nguyễn Mậu Tài về việc sớm lấy tên danh nhân văn hóa Tể tướng, Tiến sĩ Nguyễn Mậu Tài để đặt tên cho đường, phố và công trình trên địa bàn tỉnh.

Ngày 23/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4880/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020.

Triển khai thi hành Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 14/6/2016

Ngày 22/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4857/UBND-NC gửi Sở Tư pháp; Các Sở, ban, ngành đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức các Bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016 – 2020.

Hỗ trợ, đền bù khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 23/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4884/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về xét Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 13/6/2016 của UBND huyện Krông Năng về đề nghị thống nhất chủ trương hỗ trợ về đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm và hỗ trợ về ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Xuân Thắng, xã Ea Tân, huyện Krông Năng.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này