Rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các dự án xây dựng nhà ở

Ngày 23/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4891/UBND-TH gửi Sở Xây dựng về thực hiện Công văn số 2043/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các dự án xây dựng nhà ở.

Thẩm định danh sách và dự toán kinh phí tinh giản biên chế

Ngày 22/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4852/UBND-TH gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC, ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Công văn số 276-CV/TU, ngày 31/5/2016 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về chế độ chính sách đối với cán bộ tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

Thu hồi tạm ứng tồn ngân KBNN của Dự án đường Đông Tây

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4922/UBND-TH gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về xử lý Công văn số 1568/STC-ĐT ngày 16/6/2016 của Sở Tài chính về việc phân bổ vốn 88 tỷ từ nguồn thu hồi dự án Đường Đông Tây; liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 105/TB-UBND ngày 03/6/2016 về kết luận cuộc họp giao ban UBND tỉnh tháng 5/2016 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2016.

Thẩm định danh sách và dự toán kinh phí tinh giản biên chế đợt 2, năm 2016

Ngày 22/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4853/UBND-TH gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC, ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Sửa chữa, khắc phục sự cố sập cầu Hàm Long, xã Xuân Phú, huyện Ea Kar

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4824/UBND-CN gứi Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Ea Kar về việc sửa chữa, khắc phục sự cố sập cầu Hàm Long, xã Xuân Phú, huyện Ea Kar.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Hồ Krông Pách Thượng

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4809/UBND-NNMT gửi UBND huyện Ea Kar về việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Hồ Krông Pách Thượng.

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Nguyễn Hải Ninh về việc cho vay vốn đối với Dự án trường tiểu học, THCS, THPT Hoàng Việt

UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 118/TB-UBND, ngày 23/6/2016 về ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh về việc cho vay vốn đối với Dự án trường tiểu học, THCS, THPT Hoàng Việt.

Tham mưu đầu tư dự án trồng và phát triển ca cao bền vững tại xã Ia Lốp và xã Ia Rvê, huyện Ea Súp

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4778/UBND-NN&MT, ngày 20/6/2016 giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh về đề nghị của Đoàn kinh tế quốc phòng 737, về việc cho chủ trương hợp tác đầu tư dự án trồng và phát triển ca cao bền vững tại xã Ia Lốp và xã Ia Rvê, huyện Ea Súp do Đoàn kinh tế quốc phòng 737 quản lý với Công ty cổ phần ca cao Intercontinental.

Tham gia dự án Tăng cường thương mại hóa và tính cạnh tranh trong nông nghiệp (ACCESP)

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4798/UBND-TH, ngày 20/6/2016 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh về đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tham gia dự án Tăng cường thương mại hóa và tính cạnh tranh trong nông nghiệp (ACCESP) do ADB tài trợ giai đoạn 2017 – 2020.

Triển khai Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 23/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4881/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm:

Ngày 21/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4822/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh các dự án do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Vườn Quốc gia Yok Don làm chủ đầu tư.

Triển khai Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 17/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4751/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh về việc triển khai Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg  và Thông tư số 58/2016/TT-BTC

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4679/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc xử lý Công văn số 1653/STC-CSVG ngày 02/6/2016 của Sở Tài chính về tháo gỡ vướng mắc trong việc mua sắm máy móc thiết bị phục vụ chung và máy móc thiết bị chuyên dùng theo quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg.

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5001/UBND-CN, ngày 28/6/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Bồi thường giải phóng mặt bằng diện tích 14,293ha thuộc Khu công nghiệp Hòa Phú

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5000/UBND-CN, ngày 28/6/2016 về việc bồi thường giải phóng mặt bằng diện tích 14,293ha thuộc Khu công nghiệp Hòa Phú.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4936/UBND-NNMT, ngày 24/6/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc phương án bồi thường, hỗ trợ tại Tổ liên gia 33, tổ dân phố 4, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Thực hiện bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 27/6/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 4985/KH-UBND về việc thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020.

Triển khai các văn bản của Trung ương

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4829/UBND-KT, ngày 21/6/2016 gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương gồm:

Triển khai Chiến dịch truyền thông “Hành trình 10 triệu bàn tay sạch – Hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân”  năm 2016 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4913/KH-UBND ngày 24/6/2016, nhằm triển khai Chiến dịch truyền thông “Hành trình 10 triệu bàn tay sạch – Hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân” năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk

Ngày 24/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4939/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này