UBND tỉnh ban hành Công văn số 4936/UBND-NNMT, ngày 24/6/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc phương án bồi thường, hỗ trợ tại Tổ liên gia 33, tổ dân phố 4, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Thực hiện bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 27/6/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 4985/KH-UBND về việc thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020.

Triển khai các văn bản của Trung ương

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4829/UBND-KT, ngày 21/6/2016 gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương gồm:

Triển khai Chiến dịch truyền thông “Hành trình 10 triệu bàn tay sạch – Hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân”  năm 2016 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4913/KH-UBND ngày 24/6/2016, nhằm triển khai Chiến dịch truyền thông “Hành trình 10 triệu bàn tay sạch – Hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân” năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk

Ngày 24/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4939/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Xây dựng hệ thống cổng chào, panô, áp phích trong hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4839/UBND-CN, ngày 22/6/2016 gửi Sở Giao thông vận tải về việc xây dựng hệ thống cổng chào, panô, áp phích trong hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tình hình hoạt động Của Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa tỉnh”

Ngày 23/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4867/UBND-KGVX gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh về việc rà soát các hoạt động của Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa tỉnh” trong những năm qua.

Góp ý dự thảo Đề án khả thi thành lập Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk

Ngày 27/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4949/UBND-KGVX gửi các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc xem xét Tờ trình số 341/TTr-TCYT, ngày 22/6/2016 của Trường Trung cấp Y tế về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk trên cơ sở Trường Trung cấp Y tế Đắk Lắk.

Tham gia ý kiến góp ý dự thảo Luật du lịch

Ngày 27/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4970/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Công văn số 2172/BVHTTDL-TCDL ngày 10/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Luật du lịch (sửa đổi).

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị mầm non

Ngày 27/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4967/UBND-KT gửi Sở Tài chính về xem xét Tờ trình số 119/TTr-SGDĐT ngày 22/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị mầm non năm 2016.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang phục Kiểm lâm

Ngày 27/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4963/UBND-KT gửi Sở Tài chính về xem xét Tờ trình số 09/TTr-CCKL ngày 27/6/2016 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh về việc xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu: Mua sắm trang phục Kiểm lâm năm 2016.

Thuê đất thực hiện dự án trồng rừng

Ngày 20/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4799/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc UBND tỉnh nhận được Công văn số 08CVTHL ngày 01/6/2016 của Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Tân Hưng Long, về việc xin thuê đất trồng rừng.

Ngày 21/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1771/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch danh mục công trình, dự án xây dựng Nhà trạm Kiểm lâm địa bàn xã Cư Yang, huyện Ea Kar vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Ea Kar.

Thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước

Ngày 21/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1765/QĐ-UBND về thành lập Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Thay đổi thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh

Ngày 21/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1774/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh

Ngày 21/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1773/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 195-CV/TG, ngày 23/6/2016 gửi Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Đắk Lắk, Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Đài Truyền thanh và Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố về việc tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

Đề nghị sửa chữa mặt đường đoạn Km1774+275 ÷ Km1777+405 đường Hồ Chí Minh  (đường Nguyễn Tất Thành, Tp. Buôn Ma Thuột)

Ngày 21/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4821/UBND-CN gửi Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị sửa chữa mặt đường đoạn Km1774+275 ÷ Km1777+405 đường Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Tất Thành, Tp. Buôn Ma Thuột).

Tổ chức Đoàn đi học tập kinh nghiệm xây dựng Nông thôn mới của UBND huyện M’Đrắk tại một số tỉnh

Ngày 17/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4766/UBND-NNMT gửi UBND huyện M’Đrắk về việc tổ chức Đoàn đi học tập kinh nghiệm công tác xây dựng Nông thôn mới của UBND huyện M’Đrắk tại một số tỉnh.

Thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương và phương án chuyển xếp lương của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm

Ngày 17/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4752/UBND-KT gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm về việc xét đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 915/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 07/6/2016, cho ý kiến về xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp và phương án chuyển xếp lương của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này