Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4715/UBND-KT gửi Cục Thuế tỉnh về việc xử lý Công văn số 1666/CT-THNVDT ngày 07/6/2016 của Cục Thuế tỉnh về xử lý tiền thuê đất của Trường Đại học Bình Dương theo Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh với diện tích 53.356 m2 đất tại xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk để sử dụng vào mục đích đất giáo dục đào tạo (xây dựng phân viện II, Trường Đại học Bình Dương).

Thống nhất đề xuất Dự án trồng Ngô Công nghệ cao của Công ty TNHH thương mai tổng hợp Song Phú

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4722/UBND-NN&MT, ngày 16/6/2016 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH thương mai tổng hợp Song Phú về việc thống nhất đề xuất Dự án trồng Ngô Công nghệ cao của Công ty TNHH thương mai tổng hợp Song Phú.

Báo cáo thực hiện kiến nghị kiểm toán Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại tỉnh

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 97/BC-UBND, ngày 17/6/2016 về việc thực hiện kiến nghị kiểm toán Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại tỉnh.

Rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cập của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4723/UBND-TH, ngày 16/6/2016 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp về việc rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cập của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp.

Triển khai Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg, ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 20/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4790/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai Quyết định số 23/2016/QĐ-TTg, ngày 07/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản.

Thủ tục bầu Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Ngày 21/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4836/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Công văn số 4763/VPCP-V.III ngày 15/6/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc số lượng Phó Chủ tịch UBND các cấp và thủ tục bầu Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 21/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4811/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Công văn số 2615/BNV-CCHC ngày 13/6/2016 của Bộ Nội vụ về báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, về Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

Phê duyệt bổ sung kế hoạch ứng vốn từ Qũy Phát triển đất tỉnh năm 2016

Ngày 17/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1740/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch ứng vốn từ Qũy Phát triển đất tỉnh năm 2016.

Giao dự toán thu, chi năm 2016 cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh

Ngày 17/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1748/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi năm 2016 cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo tình hình triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 giai đoạn 2014-2016

Ngày 22/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4856/UBND-NC gửi Sở Tư pháp; Các Sở, ban, ngành đơn vị có liên quan thực hiện Công văn số 1955/BTP-PLHSHC ngày 14/6/2016 của Bộ Tư pháp, về việc đề nghị báo cáo tình hình triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 giai đoạn 2014-2016.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ngày 17/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4738/UBND-KT gửi Sở Tài chính về xem xét Tờ trình số 110/TTr-SGDĐT ngày 07/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị phòng Lab ngoại ngữ tương tác đa năng; thiết bị dạy học ngoại ngữ đa phương tiện và mua sắm, tiêu hủy hóa chất năm 2016.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Ngày 17/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4739/UBND-KT gửi Sở Tài chính về xem xét Tờ trình số 265/TTr-PTTH ngày 06/6/2016 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị chuyển đổi công nghệ truyền hình HD.

Triển khai “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam”

Ngày 20/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4788/UBND-KGVX gửi Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh về xem xét Tờ trình số 03/TTr-NCT, ngày 10/5/2016 của Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh về việc xin chủ trương triển khai Chương trình “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam”.

Tuyển sinh và đặt lớp đào tạo sau đại học năm 2016 tại Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Ngày 20/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4789/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Buôn Ma Thuột về xét Công văn số 738/SGDĐT-GDCN, ngày 06/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị cho phép Trường Đại học Buôn Ma Thuột tuyển sinh và đặt lớp đào tạo sau đại học năm 2016.

Mở phân hiệu Trường THPT Ngô Gia Tự tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar

Ngày 20/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4784/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về xem xét Tờ trình số 125/TTr-UBND, ngày 18/5/2016 của UBND huyện Ea Kar về việc đề nghị cho chủ trương mở phân hiệu Trường Trung học phổ thông Ngô Gia Tự tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2016

Ngày 21/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4835/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh về thực hiện Công văn số 3114/BYT-BH, ngày 26/5/2016 của Bộ Y tế về việc về việc tổ chức các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế (BHYT) và kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 01/7/2016.

Báo cáo tình hình giao dự toán ngân sách Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016

Ngày 20/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4791/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 2040/LĐTBXH-VPQGGN, ngày 08/6/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình giao dự toán ngân sách Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016.

Góp ý kiến dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính

Ngày 21/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4828/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải về thực hiện Công văn số 7963/BTC-QLCS, ngày 13/5/2016 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản hạ tầng giao thông đường bộ.

Góp ý kiến dự thảo của Bộ Tài chính

Ngày 21/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4827/UBND-KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 7779/BTC-QLCS, ngày 09/6/2016 của Bộ Tài chính về việc chuyển giao các công trình điện được đầu tư từ ngân sách nhà nước cho ngành điện quản lý.

Đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng

Ngày 21/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4819/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường về việc UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 616/TTr-Cty ngày 15/6/2016 của Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường về đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng, lắp đặt khu xử lý nước rỉ rác thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp bãi chôn chất thải rắn thành phố Buôn Ma Thuột.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này