Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4688/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Công văn số 4112/DVN-ĐTXD ngày 10/6/2016 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, về phương án sử dụng đất sau Cổ phần hóa PV OIL.

Đề nghị bổ sung hồ sơ khai thác cát

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4690/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về xét Tờ trình số 286/TTr-STNMT ngày 10/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị cho phép Doanh nghiệp tư nhân Đức Tài khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên trên sông Krông Nô thuộc xã Bình Hòa, huyện Krông Ana.

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2016

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4687/UBND-CN gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 1914/BTTTT-CNTT ngày 10/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2016.

Kế hoạch liên kết đào tạo đại học năm 2016 của Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Đắk Lắk.

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4414/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk về việc xử lý Tờ trình số 711/SGDĐT-GDCN ngày 31/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về chủ trương kế hoạch liên kết đào tạo đại học liên thông hệ vừa làm vừa học năm 2016 của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk.

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4417/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc xem xét Công văn số 457/VRA/2016 ngày 30/5/2016 của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam về việc đề cử món ăn ẩm thực, đặc sản của địa phương trong hành trình tìm kiếm, quảng bá Top ẩm thực và đặc sản Việt Nam lần thứ tư – 2016.

Tổ chức Festival Nông nghiệp Tây Nguyên năm 2016 tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4440/UBND-KT, gửi Sở Công Thương, Hội Nông dân tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1593-CV/HNDTW ngày 19/5/2016 của Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức Festival Nông nghiệp Tây Nguyên năm 2016 tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 10/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4530/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 4237/BKHĐT-QPAN ngày 01/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc khảo sát và gửi báo cáo phục vụ quá trình kiểm tra tình hình thực hiện vốn đầu tư thuộc Chương trình Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm giai đoạn 2013-2015.

Dùng chung mạng truyền số liệu chuyên dùng trong kết nối, liên thông văn bản điện tử

Ngày 13/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4563/UBND-CN gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 4278/VPCP-TTĐT ngày 02/6/2016 của Văn phòng Chính phủ, về việc thống nhất dùng chung mạng truyền số liệu chuyên dùng trong kết nối, liên thông văn bản điện tử.

Ngày 20/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tăng cường đấu tranh phòng, chống và ngăn chặn tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề trên địa bàn tỉnh

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4405/UBND-KT gửi Công an tỉnh về việc tăng cường đấu tranh phòng, chống và ngăn chặn tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Thông báo số 50-TB/VPTU ngày 31/5/2016 của Văn phòng Tỉnh ủy

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4422/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 30/5/2016 về nội dung cấp nước sạch đô thị theo Thông báo số 50-TB/VPTU ngày 31/5/2016 của Văn phòng Tỉnh ủy.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo

Ngày 08/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4492/UBND-TH gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Tham dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam – Pháp lần thứ 10 tại thành phố Cần Thơ

Ngày 10/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4539/UBND-TH gửi các Sở: Ngoại vụ, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc tham dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam – Pháp lần thứ 10 tại thành phố Cần Thơ.

Xử lý Tờ trình số 996/TTr-SVHTTDL, ngày 13/5/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4374/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xem xét Tờ trình số 996/TTr-SVHTTDL, ngày 13/5/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quy định về cộng tác viên làm công tác dân số, gia đình và trẻ em tại các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; và báo cáo số 997/BC-SVHTTDL, ngày 13/5/2016 giải trình ý kiến của Sở Y tế tại cuộc họp tham mưu Nghị quyết cho HĐND.

Tình hình, nhiệm vụ, giải pháp xuất khẩu gạo.

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4436/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 4081/VPCP-KTTH ngày 30/5/2016 của Văn phòng Chính phủ về tình hình xuất khẩu gạo những tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp xuất khẩu gạo trong thời gian tới.

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4421/UBND-CN, gửi Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc xét công văn số 968/SXD-QLXD ngày 30/5/2016 của Sở Xây dựng về việc gia hạn thời gian thi công công trình Xây nhà đặt máy chụp mạch xóa nền kỹ thuật số thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4423/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Hải quan tỉnh về việc thực hiện Công văn số 7471/BTC-TCHQ, ngày 02/6/2016 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh hàng miễn thuế.

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4449/UBND-TH, gửi Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 66/TB-VPCP ngày 27/4/2016 của Văn phòng Chính phủ, về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư và Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 09/5/2016 của Văn phòng Chính phủ, về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2016.

Ngày 09/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4505/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 4310/BKHĐT-TTTH ngày 03/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

HĐND tỉnh vừa ban hành Công văn số 247/HĐND-VP gửi Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, Trung tâm Quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh về việc cung cấp thông tin kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa IX đến cử tri và Nhân dân.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này