Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5255/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xem xét Công văn số 2017/UBND-VP ngày 22/6/2016 của UBND huyện Ea H’leo, về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí chênh lệch trong phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đề xây dựng Công trình: Trường THPT Võ Văn Kiệt, Trụ sở làm việc phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 7 tại huyện Ea H’leo.

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5256/UBND-NN&MT, gửi SởTài nguyên và Môi trường về xử lý Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 23/6/2016 của UBND huyện Krông Năng, về việc thu hồi 317,4 m2 đất tại thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Trạm Khuyến nông huyện Krông Năng.

Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2009/QĐ-UBND, ngày 08/7/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tham mưu vốn đối ứng thực hiện Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5316/UBND-TH, ngày 07/7/2016 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn đối ứng thực hiện Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 3924/BYT-CT ngày 27/6/2016.

Chưa đồng ý chủ trương đầu tư Trung tâm Thể dục Thể thao Phước Hùng tại tổ dân phố 5, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5276/UBND-KGVX gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trả lời chủ trương đầu tư Trung tâm Thể dục Thể thao Phước Hùng tại tổ dân phố 5, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng.

Bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Đề án 755

UBND tỉnh ban hành Công văn số 5317/UBND-KGVX, ngày 07/7/2016 giao Ban Dân tộc xem xét đề nghị của UBND huyện Buôn Đôn về việc xin bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Đề án 755 tại Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 12/5/2016.

Điều chỉnh giá đất ở khi Nhà nước thu hồi đất ở của các hộ gia đình, cá nhân tại công trình huyện Krông Búk

Ngày 07/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5309/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về xử lý Tờ trình số 147/TTr - UBND ngày 22/6/2016 của UBND huyện Krông Búk về việc xin phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất ở khi Nhà nước thu hồi đất ở của các hộ gia đình, cá nhân tại công trình: Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Công ty Hoàng Gia xin khảo sát trồng rừng và trồng cây nông nghiệp

Ngày 07/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5313/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 01/16/TT-CTHG ngày 28/6/2016 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Gia, về việc xin khảo sát trồng rừng và trồng cây nông nghiệp.

Công nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở công nhân

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5239/UBND-CN gửi Công ty Cổ phần cà phê Trung Nguyên về xét Công văn số 737/SXD-QLN ngày 04/5/2016 của Sở Xây dựng về việc xin công nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở công nhân tại Khu đô thị dịch vụ Cụm công nghiệp Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột; Biên bản họp liên ngành ngày 13/4/2016.

Giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 06/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5271/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Krông Năng, Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk về việc xét Báo cáo số 337/BC-STNMT, ngày 21/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc đề xuất xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk để thực hiện các dự án trên địa bàn xã Tam Giamg và xã Ea Hồ, huyện Krông Năng.

Thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg, ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5237/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện Quyết định 1076/QĐ-TTg, ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Thẩm định Dự án “Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới” vay vốn ADB

Ngày 06/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5285/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Ban chuẩn bị dự án hỗ trợ phát triển biên giới tỉnh Đắk Lắk về thực hiện Công văn số 8623/BTC-QLN ngày 24/6/2016 của Bộ Tài chính về việc cung cấp hồ sơ thẩm định Dự án “Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới” vay vốn ADB.

Phê duyệt bổ sung 02 danh mục công trình dự án sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 05/7/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1943/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung 02 danh mục công trình dự án sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5206/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai Công văn số 2407/BVHTTDL-KHTC ngày 23/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB dự án Hồ chứa nước Krông Pắc Thượng

Ngày 05/7/2016 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5207/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Ea Kar về việc xét Công văn số 1160/SNN-TTBVTV ngày 13/6/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hỗ trợ cây trồng vượt mật độ, cây trồng xen trong khu vực dự án Hồ chứa nước Krông Pắc Thượng.

Góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Ngày 06/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5294/UBND-KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Công văn số 5716/BCT-QLTT, ngày 27/6/2016 của Bộ Công Thương về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Cho vay đầu tư Trường tiểu học, THCS, THPT Hoàng Việt

Ngày 06/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5298/UBND-KT gửi Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh; Công ty TNHH Hoàng Việt về xử lý Báo cáo số 113/BC-QĐTPT ngày 24/6/2016; Tờ trình số 119/TTr-QĐTPT ngày 29/6/2016 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh về việc cho vay đầu tư Trường tiểu học, THCS, THPT Hoàng Việt.

Khảo sát thực hiện dự án đầu tư Siêu thị Co.op Mart thị xã Buôn Hồ

Ngày 06/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5292/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về xử lý Công văn số 1632/LH ngày 29/6/2016 của Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh về việc đề xuất đầu tư dự án Siêu thị Co.op Mart tại khu đất của thị xã Buôn Hồ, đường Hùng Vương, phường An Bình.

Thực hiện chuyên mục “Kiến trúc Buôn Ma Thuột- Môi trường và sinh thái”

Ngày 07/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5308/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Hội Kiến trúc sư Việt Nam về việc UBND nhận được Công văn số 1126/SXD-QHKT ngày 16/6/2016 của Sở Xây dựng về việc thực hiện chuyên mục “Kiến trúc Buôn Ma Thuột- Môi trường và sinh thái”; Công văn đề nghị thực hiện chuyên mục của Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Biên bản họp liên ngành ngày 31/5/2016.

Thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 04/7/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 5186/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về thực hiện nội dung Mục IV của Báo cáo số 151/BC-ĐKS ngày 29/6/2016 của Đoàn khảo sát liên ngành: Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, về kết quả khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này