Xin chủ trương trả kinh phí do chậm trả tiền bồi thường, hỗ trợ

Ngày 06/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5301/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 28/6/2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột, về việc xin chủ trương chi trả kinh phí do chậm trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân thuộc công trình: Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Phú (giai đoạn 2).

Bàn giao các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện Ea Kar

Ngày 07/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5303/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xét đề nghị của UBND huyện Ea Kar tại Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 27/6/2016 về việc bàn giao các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn huyện Ea Kar; Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 27/6/2016 về việc bàn giao công trình cấp nước sinh hoạt thuộc hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư dự án Hồ chứa nước Krông Pắc Thượng, huyện Ea Kar tỉnh Đắk Lắk.

Hướng dẫn xử lý vướng mắc trong việc thẩm định phương án bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 07/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5304/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xét Công văn số 460/UBND-TNMT ngày 22/6/2016 của UBND huyện Lắk về việc đề nghị hướng dẫn xử lý những khó khăn, vướng mắc trong việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Dừng thực hiện Đề án phân tích chuỗi giá trị sản xuất chế biến – tiêu thụ một số sản phẩm công nghiệp chế biến quan trọng tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

Ngày 04/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5199/UBND-CN gửi Sở Công Thương về việc dừng thực hiện Đề án phân tích chuỗi giá trị sản xuất chế biến – tiêu thụ một số sản phẩm công nghiệp chế biến quan trọng tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

Đầu tư Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Tiêu, Ea Ktur và san ủi mặt bằng xây dựng thao trường huấn luyện huyện Cư kuin

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5141/UBND-TH gửi UBND huyện Cư Kuin về việc xử lý Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 11/5/2016 của UBND huyện Cư Kuin về xin chủ trương đầu tư kinh phí xây dựng Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Tiêu, Ea Ktur và san ủi mặt bằng xây dựng thao trường huấn luyện bắn chiến đấu kỹ thuật súng bộ binh của huyện Cư Kuin.

Đánh giá tình hình triển khai Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011–2020, định hướng đến năm 2030

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5131/UBND-KT gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 5402/BCT-XNK ngày 16/6/2016 của Bộ Công Thương về đánh giá tình hình triển khai Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030.

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5079/UBND-TH gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Công văn số 4394/VPCP-KGVX ngày 06/6/2016 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP.

Phê duyệt phương án hỗ trợ cây cao su cho Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’leo khi Nhà nước thu hồi đất

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1920/QĐ-UBND, ngày 04/7/2016 về việc phê duyệt phương án hỗ trợ cây cao su cho Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’leo khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng trường THPT Võ Văn Kiệt tại xã Ea Khăl, huyện Ea H’leo.

Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1897/QĐ-UBND, ngày 01/7/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1922/QĐ-UBND, ngày 05/7/2016 về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của hộ ông Lê Quý Hoàng tại thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk.

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 01/7/2016 về việc Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996 – 2016).

Phê duyệt quyết toán dự án: Quy hoạch Trường bắn, thao trường huấn luyện tổng hợp huyện Lắk

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1861/QĐ-UBND, ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, dự án: Quy hoạch Trường bắn, thao trường huấn luyện tổng hợp huyện Lắk.

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trạm y tế phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp cổng, tường rào

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1892/QĐ-UBND, ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trạm y tế phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp cổng, tường rào.

Phê duyệt quyết toán công trình Xây dựng vườn ươm giống cây nông lâm nghiệp và vườn nhân chồi ghép cây ăn quả, cây công nghiệp, hạng mục: Nhà vườn ươm

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1860/QĐ-UBND, ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, công trình Xây dựng vườn ươm giống cây nông lâm nghiệp và vườn nhân chồi ghép cây ăn quả, cây công nghiệp, hạng mục: Nhà vườn ươm.

Quyết định về việc thu hồi 5.195,8 m2 đất tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH MTV cà phê Buôn Ma Thuột

Ngày 05/7/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1974/QĐ-UBND về việc thu hồi 5.195,8 m2 đất tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH MTV cà phê Buôn Ma Thuột; cho Công ty TNHH TV thuê 12.050,3 m2 đất và cho phép Công ty chuyển mục đích sử dụng 5.195,8 m2 đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để xây dựng Trung tâm thể dục thể thao Hoài Ân.

Cải tạo nút giao thông đường Nguyễn Tất Thành – Trần Hưng Đạo, thị trấn Krông Năng

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5231/UBND-CN, gửi UBND huyện Krông Năng về xét Công văn số 1216/SXD-PTĐT ngày 27/6/2016 của Sở Xây dựng về việc thỏa thuận chủ trương và vị trí cải tạo nút giao thông đường Nguyễn Tất Thành – Trần Hưng Đạo, thị trấn Krông Năng.

Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Búk

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5262/UBND-TH gửi Thường trực HĐND huyện Krông Búk, UBND huyện Krông Búk về việc xử lý Tờ trình số 04/TTr -HĐND ngày 01/7/2016 của Thường trực HĐND huyện Krông Búk, Tờ trình số 149/TTr, ngày 01/7/2016 UBND huyện Krông Búk và Tờ trình số 419/TTr-SNV ngày 01/7/2016 của Sở Nội vụ về việc xin ý kiến bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Búk khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thành lập Trung tâm ngoại ngữ Right Way

Ngày 05/7/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm ngoại ngữ Right Way.

Không ủy quyền cấp phép, gia hạn tài nguyên nước .

Ngày 04/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5195/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc không ủy quyền cấp phép, gia hạn tài nguyên nước.

Bổ sung hạng mục công trình vào Dự án: Kè chống sạt lở bờ tả suối Krông Kmar, huyện Krông Bông.

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5201/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xét Công văn số 1148/SKHĐT-TĐDA ngày 24/6/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung hạng mục: Kè chống sạt lở bờ tả suối Krông Kmar, huyện Krông Bông, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này