Đề xuất không triển khai Dự án thủy điện Đrăng Phôk tại tỉnh Đắk Lắk

Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2169/BTNMT-TCMT, ngày 03/6/2016 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng thủy điện Đrăng Phôk tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Chủ trương lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn huyện Cư Kuin

Ngày 08/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4493/UBND-CN gửi Sở Xây dựng; UBND huyện Cư Kuin về xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 832/SXD-QHKT ngày 19/5/2016 về việc chủ trương lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Ngày 08/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4479/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh về triển khai Thông tư số 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 04/5/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an tỉnh về việc Hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn, xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Thực hiện Công văn số 1933/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 01/6/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 09/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4513/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 1933/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 01/6/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc triển khai Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 09/5/2016 của Chính phủ và thông tin về Bản ghi nhớ Chương trình EPS với Hàn Quốc.

Thực hiện Công văn số 1935/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 01/6/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 09/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4514/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 1935/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 01/6/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc phối hợp chỉ đạo tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản.

Mở mới điểm kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn xã Cư Ê bur, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 08/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4467/UBND-KT gửi Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Buôn ma Thuột, Công ty TNHH xây dựng Hoàng Vũ về xử lý Công văn số 731/SCT-QLTM, ngày 30/5/2016 của Sở Công Thương về việc xin mở mới điểm kinh doanh xăng, dầu loại III trên địa bàn xã Cư Ê bur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk của Công ty TNHH xây dựng Hoàng Vũ.

Thực hiện Hướng dẫn số 90/HD-HĐGDQPAN, ngày 31/5/2016 của HĐGDQPAN TW

Ngày 08/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4485/UBND-NC gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Hướng dẫn số 90/HD-HĐGDQPAN, ngày 31/5/2016 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương hướng dẫn danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Ngày 10/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4541/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc UBND tỉnh nhận được Công văn số 05/VC-CT ngày 02/6/2016 của Công ty TNHH CIC Highland, về việc xin cho thuê đất, thuê rừng để thực hiện dự án trồng cây ca cao, tại tiểu khu 49,51 xã Cư Mốt, tiểu khu 50 xã Ea Wy, huyện Ea H’leo tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo về các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc doanh nghiệp Nhà nước

Ngày 13/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4581/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Công văn số 2487/BNV-TCBC ngày 02/6/2016 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc doanh nghiệp Nhà nước.

Tham gia góp ý dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV

Ngày 08/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4454/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Công văn số 4276/BKHĐT-PTDN ngày 03/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 10/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4559/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Triển khai Nghị định số 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 10/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4560/UBND-TH gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính, về thực hiện Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Đẩy mạnh phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4675/UBND-KGVX, ngày 15/6/2016 gửi các đơn vị của tỉnh có liên quan về việc đẩy mạnh phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Ngày 09/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4515/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về việc hỗ trợ cháu Lê Thị Hà Vi.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4516/UBND-NNMT, ngày 09/6/2016 gửi UBND huyện Krông Năng về việc giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Trồng rừng Trường Thành liên quan đến các hộ dân tại xã Cư Klông, xã Tam Giang, huyện Krông Năng chiếm đoạt tài sản của Công ty.

Hỗ trợ kinh phí chống hạn hán cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Xét Tờ trình của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc xin hỗ trợ kinh phí chống hạn hán năm 2016, ngày 13/6 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4574/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện.

Tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần thứ II tại tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4783/UBND-TH gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột, các Sở: Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần thứ II tại tỉnh.

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 118/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 13/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4567/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về rà soát, cắm mốc ranh giới sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp.

Triển khai hướng dẫn của Bộ Công Thương về ngừng cấp điện theo quy định của Luật Xây dựng

Ngày 07/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4409/UBND-CN gửi Sở Công Thương, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc triển khai hướng dẫn của Bộ Công Thương về ngừng cấp điện theo quy định của Luật Xây dựng tại Công văn số 4608/BCT-ĐTĐL ngày 27/5/2016.

Triển khai thủ tục đầu tư dự án Sân bãi thể thao phường Tân Lập

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4580/UBND-CN, ngày 13/6/2016 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Công ty TNHH MTV Cà phê Buôn Ma Thuột, Công ty TNHH TV (địa chỉ: 79A, Km6, Quốc lộ 27, thành phố Buôn Ma Thuột) về việc triển khai thủ tục đầu tư dự án Sân bãi thể thao phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này