Phối hợp thực hiện tuyến đường Phù Đổng Thiên Vương, thị xã Buôn Hồ

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5106/UBND-TH gửi Sở Giao thông vận tải về thực hiện Công văn số 6960/BGTVT-KHĐT ngày 20/6/2016 về việc xây dựng tuyến đường nối từ xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar đi xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc.

Thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VI (2016-2017)

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1940/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VI (2016-2017).

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1933/QĐ-UBND về việc Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2013-2016”

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1911/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2013-2016”.

Ban hành Quy chế tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VI (2016-2017)

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5228/UBND-TH gửi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh về việc UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 91/TTr-LHH ngày 27/6/2016 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, về đề nghị thành lập Ban Tổ chức và ban hành Quy chế Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VI (2016-2017).

Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5163/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Công văn số 2938/BNV-CCVC, ngày 27/6/2016 của Bộ Nội vụ về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV.

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1932/QĐ-UBND về việc Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

Ngày 04/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5181/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xử lý Công văn số 1265/SNN-CCKL ngày 24/6/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSTW hỗ trợ năm 2015, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5166/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc UBND tỉnh nhận được Công văn số 1705/STC-ĐT ngày 27/6/2016 của Sở Tài chính, về đề nghị sửa đổi nội dung Công văn số 3583/UBND-CN ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh về việc yêu cầu đảm bảo thời gian quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính phủ điện tử tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1881/QĐ-UBND, ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính phủ điện tử tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020.

Thẩm tra Đề án thành lập Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk

Ngày 04/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5173/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về xét Tờ trình số 364/TTr-TCYT ngày 01/7/2016 của Trường Trung cấp Y tế Đắk Lắk về việc đề nghị phê duyệt Đề án khả thi thành lập Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk trên cơ sở Trường Trung cấp Y tế Đắk Lắk.

Tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2016

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5129/UBND-KT gửi Sở Công Thương, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch về việc UBND tỉnh nhận được Công văn số 487/SCT-XTTM ngày 19/4/2016 của Sở Công Thương về việc tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2016 (ITE-HCMC).

Ngày 24/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1800/QĐ-UBND về việc xác lập sở hữu toàn dân đối với căn nhà số 34 đường Hai Bà Trưng, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1870/QĐ-UBND, về việc Kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh và sửa đổi Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em của tỉnh.

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5121/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Văn bản số 8532/BTC-HCSN, ngày 23/6/2016 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP (lần 2).

Góp ý nội dung chuẩn bị cho Phiên 5 đàm phán Hiệp định CLV DTA

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5084/UBND-TH gửi các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh về thực hiện Công văn số 292/BCT-KV1, ngày 23/6/2016 của Bộ Công Thương về việc xin ý kiến đối với một số nội dung chuẩn bị cho Phiên 5 đàm phán Hiệp định CLV DTA.

Triển khai Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT, ngày 16/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5124/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT, ngày 16/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia.

Điều chỉnh ranh giới và đề nghị thu hồi đất

Ngày 04/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5172/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về xét đề nghị của UBND huyện Ea Kar tại Báo cáo số 121/BC-UBND ngày 20/6/2016 về tiến độ thực hiện và khó khăn vướng mắc thuộc hợp phần đền bù, di dân tái định cư và công tác giải phóng mặt bằng dự án: Hồ chứa nước Krông Pắc Thượng; Báo cáo số 122/BC-UBND ngày 20/6/2016 về việc đề nghị điều chỉnh ranh giới và thu hồi đất.

Thanh toán Gói thầu “Mua sách giáo khoa, vở viết học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2015”

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5150/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo về xử lý Tờ trình số 44/2016/CTS-HC ngày 27/6/2016 của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Đắk Lắk về việc đề nghị thanh toán Gói thầu “Mua sách giáo khoa, vở viết học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2015”.

Liên kết đào tạo thạc sỹ tại Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5149/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về xét Công văn số 64/ĐHBMT, ngày 22/6/2016 của Trường Đại học Buôn Ma Thuột xin chủ trương liên kết đào tạo thạc sỹ giai đoạn 2016-2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này