Ngày 15/01/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 325/UBND-NC gửi Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về thực hiện Quyết định số 10/QĐ-BTP ngày 06/01/2016 của Bộ Tư pháp về ban hành Chương trình công tác trọng tâm thi hành án dân sự năm 2016.

Tham mưu phân bổ vốn
Tham mưu phân bổ vốn (21/01/2016, 21:12)

Ngày 15/01/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 339/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai các văn bản.

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-BLĐTBXH

Ngày 18/01/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 372/UBND-VHXH gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công điện số 01/CĐ-BLĐTBXH, ngày 08/01/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác an toàn lao động, ổn định tình hình lao động, việc làm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Hơn 40 tỷ đồng tặng quà các tập thể, cá nhân nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

Ngày 15/01/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 165/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thăm và tặng quà các tập thể, cá nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

Ngày 18/01/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 365/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về giao trách nhiệm làm đầu mối tiếp nhận thông tin, đề xuất xử lý công việc.

Đề xuất chính sách thu hút, sử dụng chuyên gia CNTT phục vụ cơ quan nhà nước

Ngày 15/01/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 284/UBND-CN gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 30/BTTTT-CNTT ngày 06/01/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đề xuất chính sách thu hút, sử dụng chuyên gia CNTT phục vụ cơ quan nhà nước tại Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ.

Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng

Ngày 18/01/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 393/UBND-VHXH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về xử lý Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 14/01/2016 của UBND huyện Cư Kuin về hỗ trợ kinh phí xây nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn huyện.

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 241/UBND-NC, ngày 14/01/2016 gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức đoàn thể thuộc tỉnh về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

Triển khai thực hiện Công văn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chuẩn bị đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

Ngày 18/01/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 374/UBND-VHXH gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) nhằm triển khai thực hiện Công văn của Bộ LĐTB&XH về việc chuẩn bị đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

UBND tỉnh vừa có Công văn số 302/UBND-VHXH gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc đẩy mạnh hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

UBND tỉnh có Công văn số 357/UBND – TCTM gửi Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc báo cáo tình hình, kết quả thu thuế một số lĩnh vực và thu hồi nợ đọng thuế hàng tháng.

UBND tỉnh có Công văn số 395/UBND –VHXH, ngày 18/01/2016 đề nghị các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ theo Công văn số 9394-CV/BTGTW ngày 8/01/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương để triển khai các hoạt động văn hóa – văn nghệ (VH-VN) Xuân Bính Thân 2016 trên địa bàn theo đúng quy định.

Ngày 06/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 83/UBND-TH gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện.

Ngày 14/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 252/UBND-VHXH gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ về việc triển khai Thông tư số 33/2015/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BGDĐT ngày 14/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành giáo dục.

Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP

Ngày 06/01/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 90/UBND-NC gửi Sở Tư pháp và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, nhằm thực hiện Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 14/12/2015 của liên Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ, về hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 79/UBND-TH, ngày 05/01/2016 giao Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Triển khai Quyết định số 2285/QĐ-BTP ngày 31/12/2015 của Bộ Tư pháp

Ngày 14/01/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 267/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về thực hiện Quyết định số 2285/QĐ-BTP ngày 31/12/2015 của Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016.

Triển khai Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp

Ngày 06/01/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 89/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp về quy định thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

Triển khai Quyết định số 2276/QĐ-BTP ngày 30/12/2015 của Bộ Tư pháp

Ngày 14/01/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 266/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về thực hiện Quyết định số 2276/QĐ-BTP ngày 30/12/2015 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án giấy tờ, sổ hộ tịch.

Tình hình thực hiện tiền lương năm 2015 và kế hoạch thưởng Tết 2016

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Đắk Lắk vừa có báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2015 và kế hoạch thưởng Tết 2016 gửi Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này