Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh

Ngày 26/02, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1323/KH-UBND, về việc phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại đào tạo nghề cho Lao động nông thôn

Ngày 03/03/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1433/UBND-VHXH gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại đào tạo nghề cho Lao động nông thôn.

Ngày 29/02/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 562/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Triển khai tiêm vắc xin Sởi - Rubella

Ngày 01/03, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1363/UBND-VHXH gửi các Sở Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh Đoàn thanh niên; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai tiêm vắc xin Sởi - Rubella cho đối tượng 16 – 17 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Đầu tư dự án nâng cấp đường từ Quốc lộ 14 (đoạn giao nhau với đường Lê Duẩn) vào hồ du lịch sinh thái Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 01/03, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1360/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường về việc đầu tư dự án nâng cấp đường từ Quốc lộ 14 (đoạn giao nhau với đường Lê Duẩn) vào hồ du lịch sinh thái Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt tổng quyết toán dự án hoàn thành Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên (giai đoạn I: 2002-2005)

Ngày 24/02/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 520/QĐ-UBND về việc Phê duyệt tổng quyết toán dự án hoàn thành Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên (giai đoạn I: 2002-2005)

Ngày 01/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1356/UBND-NC gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Nghị định số 33/2016/NĐ-CP, ngày 19/02/2016 của Chính phủ về Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Ngày 26/02/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 527/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014, dự toán ngân sách năm 2016 của tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 01/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1349/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 25/BC-SNV ngày 23/02/2016 và Báo cáo số 126/BC-SNV ngày 24/02/2016 của Sở Nội vụ, về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp huyện nhiệm kỳ 2011-2016 và số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện tinh giản biên chế năm 2015 và đợt 1 năm 2016

Ngày 23/02/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 515/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện tinh giản biên chế năm 2015 và đợt 1 năm 2016.

Triển khai các Văn bản của Trung ương

Ngày 25/02/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1239/UBND-CN gửi các Sở, ngành: Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Văn bản của Trung ương như sau:

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ngày 26/02/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1278/UBND-TH gửi các Sở , ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc UBND tỉnh nhận được Công văn số 89-CV/TG, ngày 22/01/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ngày 26/02/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1311/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc UBND tỉnh nhận được Công văn số 40/CSCL-TTTT, ngày 22/02/2016 của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc đề nghị phối hợp làm việc với doanh nghiệp và các cơ quan liên quan triển khai dự án ISLA.

Không bố trí địa điểm tổ chức Hội chợ- Triển lãm ngành Công Thương tại Quảng trường 10/3

Ngày 26/02/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1293/UBND-TCTM gửi Sở Công Thương, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về xử lý Tờ trình số 231/UBND-QLĐT, ngày 03/02/2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc bố trí mặt bằng tổ chức Hội chợ- Triển lãm ngành Công Thương tại tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 3

Ngày 24/02/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1215/UBND-NC gửi Sở Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện Công văn số 386/BTTTT-CXBIPH ngày 05/02/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, về việc Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 3.

Ngày 23/02/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1198/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ; các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về thực hiện Công văn số 426/BTP-HTQT ngày 18/02/2016 của Bộ Tư pháp về báo cáo tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2015.

Tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2012-2015 đối với ngân sách 2016

Ngày 26/02/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1289/UBND-TCTM gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 264/TTg-KTTH, ngày 19/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2012-2015 đối với ngân sách 2016.

Triển khai Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV ngày 11/01/2016

Ngày 25/02/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1267/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ về triển khai Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV ngày 11/01/2016 của liên Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nội vụ về hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Chủ tịch nước chúc thọ công dân 100 tuổi

Ngày 23/02/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1194/UBND-VHXH gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 178/VPCTN-TĐKT ngày 04/02/2016 của Văn phòng Chủ tịch nước về việc Chủ tịch nước chúc thọ công dân 100 tuổi.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 16/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 25/02/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1261/UBND-VHXH gửi Sở Nội vụ, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk về triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 16/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này