Thực hiện Công văn số 1929/BKHĐT-KTĐPLT ngày 28/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2805/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 1929/BKHĐT-KTĐPLT ngày 28/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Thông báo kết luận số 458/TB-KTNN ngày 20/9/2018 của Kiểm toán Nhà nước.

Rà soát biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2807/UBND-TH, gửi các Sở: Nội vụ; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Cục Thống kê tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 1495/BNV-TCBC ngày 05/4/2019 của Bộ Nội vụ về điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.

Triển khai Công văn số 621/BXD-PC ngày 29/3/2019 của Bộ Xây dựng

Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2801/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 621/BXD-PC ngày 29/3/2019 của Bộ Xây dựng về gửi tài liệu hướng dẫn Chỉ số Cấp phép xây dựng.

Rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg

Ngày 11/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2819/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 4081/BTC-TCDN ngày 05/4/2019 của Bộ Tài chính về rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg.

Hướng dẫn triển khai kế hoạch vốn ngân sách Trung ương bổ sung năm 2019 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2788/UBND-KT, gửi các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh về việc thực hiện Công văn số 2226/BNN-VPĐP ngày 01/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn triển khai kế hoạch vốn ngân sách Trung ương bổ sung năm 2019 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc năm 2019 tại Đắk Lắk

Ngày 12/4/2019 Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông cáo báo chí Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc năm 2019 tại Đắk Lắk.

Thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017- 2025

Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2666/UBND – TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Công văn số 372/SGDĐT-KHTC ngày 20/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025.

Báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2683/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 1156/BVHTTDL-TCCB ngày 28/3/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Ngày 09/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2747/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 982/BTTTT-KHTC ngày 02/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số

Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2701/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc thực hiện Công văn số 303/UBDT-TCCB ngày 29/3/2019 của Ủy ban Dân tộc về báo cáo tình hình thực hiện chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số.

Tiếp nhận vắc xin và hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc.

Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2770/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp nhận vắc xin và hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng gia súc.

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019

Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2700/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc thực hiện Công văn số 311/UBDT-TT ngày 01/4/2019 của Ủy ban Dân tộc về triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019.

Thực hiện các giải pháp ứng phó với tình hình hạn hán có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh

Ngày 10/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2773/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương về việc ứng phó với tình hình hạn hán có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch triển khai Đề án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 796/QĐ-UBND, ngày 10/4/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

Ban hành Quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND, ngày 08/4/2019 phê duyệt Quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh

Ngày 05/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2642/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện Công văn 415/CĐTNĐ-KHĐT ngày 26/3/2019 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về báo cáo thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 09/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2723/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Trung ương gồm:

Triển khai dự án phòng, chống đuối nước trẻ em do Quỹ Từ thiện Bloomberg hỗ trợ

Ngày 05/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2640/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 1183/BLĐTBXH-TE ngày 27/3/2019 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về triển khai dự án phòng, chống đuối nước trẻ em do Quỹ Từ thiện Bloomberg hỗ trợ.

Phối hợp hỗ trợ Đề án “Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm của thành phố Hồ Chí Minh”

Ngày 05/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2641/UBND-KGVX, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 1180/UBND-VX ngày 30/3/2019 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về phối hợp hỗ trợ Đề án “Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc, thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm của thành phố Hồ Chí Minh”.

Tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”

Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2663/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 1136/BVHTTDL-TĐKT ngày 27/3/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này