Triển khai thực hiện Công văn số 2889/BTNMT-TCCB ngày 18/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5174/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 2889/BTNMT-TCCB ngày 18/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên môi trường theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương.

Triển khai Công văn số 2978-CV/TU ngày 21/6/2019 của Tỉnh ủy

Ngày 26/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5149/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc triển khai Công văn số 2978-CV/TU ngày 21/6/2019 của Tỉnh ủy về tham mưu Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương.

Triển khai các Văn bản của Trung ương

Ngày 26/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5158/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Văn bản của Trung ương gồm:

Thực hiện Công văn số 7101/BTC-PC ngày 19/6/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5173/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 7101/BTC-PC ngày 19/6/2019 của Bộ Tài chính về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính.

Chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5171/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Thuế tỉnh về việc thực hiện Công văn số 7233/BTC-TCNH ngày 21/6/2019 của Bộ Tài chính về chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Hướng dẫn mẫu hồ sơ đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2021

Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5181/UBND-TH, về việc thực hiện Công văn số 2115/BNV-CQĐP ngày 16/5/2019 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn mẫu hồ sơ đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện trong giai đoạn 2019 – 2021.

Triển khai thực hiện Công văn số 2926/BTNMT-KHTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5190/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 2926/BTNMT-KHTC ngày 20/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2020 – 2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo và phân luồng học sinh sau trung học năm 2019

Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5197/UBND-KGVX, về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo và phân luồng học sinh sau trung học năm 2019.

Tuyển dụng công chức, viên chức đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp

Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5195/UBND-TH, về việc tuyển dụng công chức, viên chức đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp.

Xây dựng Khu Di tích lịch sử Sở Chỉ huy – Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3 tại xã Ea Tir, huyện Ea H’Leo

Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5135/UBND-TH, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Thông báo số 3091-TB/TU ngày 19/6/2019 của Thường trực Tỉnh ủy về ý kiến chỉ đạo xây dựng Khu Di tích lịch sử Sở Chỉ huy – Nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3 tại xã Ea Tir, huyện Ea H’Leo.

Xử lý quảng cáo, rao vặt sai quy định: Đã có 8 chủ thuê bao điện thoại cam kết không tái phạm hành vi

Thực hiện Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 25-2-2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy trình xử lý các số điện thoại và chủ thuê bao điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt đối tượng đủ điều kiện tinh giản biên chế đợt II năm 2019

Ngày 25/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1594/QĐ- UBND về việc phê duyệt đối tượng đủ điều kiện tinh giản biên chế đợt II năm 2019.

Triển khai Thông tư số 05/VBHN-BNNPTNT ngày 05/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5191/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Thông tư số 05/VBHN-BNNPTNT ngày 05/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016-2020.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư số 02 tại xã Cư Bông, huyện Ea Kar

Ngày 28/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1638/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư số 02 tại xã Cư Bông, huyện Ea Kar thuộc Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư, Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm Y tế phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ

Ngày 26/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1600/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm Y tế phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà trạm, nhà công vụ, sân bê tông, cổng tường rào.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm Y tế xã Ea H’Leo

Ngày 26/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1602/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa nhà trạm, sân bê tông, cổng tường rào, mái che Trạm Y tế xã Ea H’Leo.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk

Ngày 26/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1598/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk, hạng mục: Sơn sửa tường ngoài nhà, chống thấm sê nô Khoa Nội tổng hợp, Khoa Lão khoa, Khoa Phục hồi chức năng, Khoa Châm cứu dưỡng sinh, chống thấm sê nô Khoa Ngoại tổng hợp và sơn sửa cổng phía trước Bệnh viện.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm Y tế phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ

Ngày 26/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1603/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm Y tế phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa nhà trạm, mái che, cổng tường rào.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm Y tế xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ

Ngày 26/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1599/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm Y tế xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà trạm, mái che, sân bê tông.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm Y tế xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ

Ngày 26/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1601/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm Y tế xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo nhà trạm, mái che, cổng tường rào, giếng khoan.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này