Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và  Truyền thông

Ngày 02/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4502/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT ngày 16/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mấy an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tổ chức Tuần lễ giới thiệu, tiêu thụ nông sản tiêu biểu năm 2022

Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ giới thiệu, tiêu thụ nông sản tiêu biểu năm 2022

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 207/KH-UBATGTQG, ngày 26/5/2022 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Ngày 01/06/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4470/UBND-NC gửi Ban An toàn giao thông tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 207/KH-UBATGTQG, ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tổng kết 5 năm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy trong tình hình mới.

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 31/05/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1224/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thay thế trong lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện.

Triển khai thực hiện Công văn số 2866/VPCP-KSTT, ngày 09/5/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 31/05/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4440/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Công văn số 2866/VPCP-KSTT, ngày 09/5/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 30/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đề xuất Cải thiện Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022

Sở Nội vụ vừa có văn bản trình UBND tỉnh giải pháp khắc phục, cải thiện các nội dung chưa đạt điểm tối đa của các cơ quan tham mưu, đề xuất Sở, ngành tham gia xây dựng Kế hoạch cải thiện Chỉ số CCHC năm 2022 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 trình UBND tỉnh trước 30/6/2022.

Triển khai Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 30/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4386/UBND-KGVX, gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ về việc thực hiện Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.

Triển khai Công văn số 2866/VPCP-KSTT, ngày 09/5/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 31/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4440/UBND-NC, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 2866/VPCP-KSTT ngày 09/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 31/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1219/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Tổ chức khám sàng lọc, tầm soát, tư vấn sức khỏe tim mạch cho trẻ em trên địa bàn tỉnh

Nhằm giúp cho trẻ em được phát hiện sớm bệnh tim, điều trị kịp thời để trẻ có trái tim khỏe mạnh, UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bệnh viện Tim Tâm Đức (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức khám sàng lọc, tầm soát, tư vấn sức khỏe tim mạch cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Ngày 30/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4392/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng.

Triển khai Thông tư số 08/TT-BCT ngày 20/5/2022 của Bộ Công Thương

Ngày 30/05/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4420/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 08/TT-BCT ngày 20/5/2022 của Bộ Công Thương bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 28/2011/TT-BCT ngày 21/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030

Ngày 24/5/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 1189/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 25/05/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk .

Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 24/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1183/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Tăng cường chỉ đạo, triển khai công tác ATVSLĐ, phòng ngừa và hạn chế TNLĐ trên địa bàn tỉnh năm 2022.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4183/UBND-KGVX ngày 23/5/2022, về việc tăng cường chỉ đạo, triển khai công tác ATVSLĐ, phòng ngừa và hạn chế TNLĐ trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Kế hoạch tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại tỉnh Đắk Lắk

Ngày 23/05/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND về việc tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại tỉnh Đắk Lắk.

Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022.

Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở, ngành, địa phương đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng Kế hoạch nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2022.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

https://hoadondientuvt.vn/, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, dịch vụ chữ ký số, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, định vị xe ô tô, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, định vị ô tô, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, https://viettelnet.vn/dich-vu-cloud-server-viettel/, Lap mang FPT, Viettel Đắk Lắk

 

chứng chỉ bất động sản, chứng nhận iso 22000

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready