Đề xuất đặt hàng, nhiệm vụ KH&CN cần được giải quyết ở cấp quốc gia năm 2017

Ngày 22/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4861/UBND-TH gửi Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 194/BKHCN-KHTH ngày 19/01/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2017.

Tổ chức Đại hội đại biểu Sinh vật cảnh Đắk Lắk khóa VI

Ngày 23/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4868/UBND-TH gửi Hội Sinh vật cảnh tỉnh, Sở Tài chính về việc tổ chức Đại hội đại biểu Sinh vật cảnh Đắk Lắk khóa VI.

Ngày 23/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4873/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai văn bản của Trung ương, gồm:

Ngày 22/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4860/UBND-TH gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp trích lập quỹ phát triển KHCN.

Bổ sung định mức xe chuyên dùng cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4906/UBND-KT gửi Sở Tài chính về xem xét Tờ trình số 208/TTr-DAKSH ngày 09/6/2016 của Sở Y tế về việc xin bổ sung định mức xe chuyên dùng cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty cổ phần Sách- Thiết bị trường học Đắk Lắk

Ngày 24/6/2016 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4946/UBND-NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Công ty cổ phần Sách- Thiết bị trường học Đắk Lắk về việc xem xét Báo cáo số 318/BC-STNMT ngày 15/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc xin chủ trương cho phép Công ty cổ phần Sách- Thiết bị trường học Đắk Lắk chuyển mục đích sử dụng 122 m2 đất tại phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột từ đất xây dựng cơ sở văn hóa sang đất thương mại dịch vụ.

Giải quyết đề nghị của Công ty Thái Bình Phát

Ngày 24/6/2016 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4898/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Ea Súp về việc giải quyết Tờ trình số 54/CV và Tờ trình số 55/CV ngày 01/6/2016 của Công ty Cổ phần địa ốc Thái Bình Phát, về việc xin thay đổi loài cây trồng Dự án và xin gia hạn thực hiện Dự án đến 30/6/2017.

Giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần Đoàn Kết- Hợp tác xã Kô Siêr

Ngày 24/6/2016 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4899/UBND-NN&MT gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc giải quyết Tờ trình số 18/TTr-ĐK ngày 29/5/2016 của Công ty cổ phần Đoàn Kết- Hợp tác xã nông nghiệp Kô Siêr, về việc xin chủ trương bổ sung bồi thường tài sản, vật kiến trúc và cây trồng sau khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đường Đông Tây thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4897/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Công văn số 2772/BGDĐT-NGVBQLCSGD, ngày 10/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Triển khai Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT, ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 24/6/2016 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4929/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT, ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với Hợp tác xã nông nghiệp.

Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4908/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ về xử lý Công văn số 227/SKHCN-CS ngày 31/5/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.

Tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam- Campuchia lần thứ hai

Ngày 24/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4911/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về việc UBND tỉnh nhận được Công hàm số 09/ĐSQ-KT, ngày 10/6/2016 của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia về mời tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam- Campuchia lần thứ hai.

Triển khai công tác chuyển tiếp, đăng ký lại Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4701/UBND-KT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tập trung chỉ đạo triển khai công tác chuyển tiếp, đăng ký lại Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 107/TB-VPCP ngày 27/5/2016 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4700/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 107/TB-VPCP ngày 27/5/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Gia hạn thời gian thực hiện dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn tại Cụm công nghiệp Ea Dăh, huyện Krông Năng

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4728/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ 999 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn tại Cụm công nghiệp Ea Dăh, huyện Krông Năng.

Xem xét quá trình khai thác đá thuộc địa phận thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo

Ngày 17/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4732/UBND-NNMT gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xét Công văn số 923/STNMT-KS ngày 10/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về rút ngắn thời gian khai thác tại 02 mỏ đá thuộc địa phận thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo.

Ngày 20/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4776/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện: Krông Búk, Cư M’gar, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột về việc giải phóng mặt bằng các dự án đường Hồ Chí Minh do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

Ngày 17/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4753/UBND-KT gửi Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến dự thảo về định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN năm 2017.

Ngày 20/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4781/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh về việc phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em.

Ngày 24/5/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này