Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4385/UBND-KT gửi Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh về xử lý Báo cáo số 1077/BC-STC ngày 13/5/2016 của Sở Tài chính về đề xuất giải quyết đối với Đơn khiếu nại của Công ty CP TM bia Sài Gòn- Tây Nguyên.

Cho phép Cộng đoàn dòng tu Đa Minh Tam Hiệp đầu tư xây dựng các hạng mục công trình

Ngày 06/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4334/UBND-KGVX gửi Sở Xây dựng; UBND thành phố Buôn Ma Thuột; Cộng đoàn dòng tu Đa Minh Tam Hiệp về xét Tờ trình ngày 26/4/2016 của Cộng đoàn dòng tu Đa Minh Tam Hiệp về việc xin đầu tư xây dựng nhà ở và nhà sinh hoạt cho các nữ tu; Theo đề nghị của Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tại Công văn số 169/SNV-BTG ngày 25/5/2016.

Ngày 02/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4255/UBND-NC, gửi Thanh tra tỉnh về việc triển khai Công văn số 1133/TTCP-KHTCTH ngày 23/5/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo kết quả công tác Quý II/2016 và báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016.

Ngày 02/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4260/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý Tờ trình số 74/TTr-LHH ngày 26/5/2016 của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk, về việc chủ trương thực hiện tư vấn, phản biện “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai thực hiện CV số 747/BTCDTW-TH, ngày 01/6/2016 của Ban Tiếp công dân Trung ương.

Ngày 02/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4286/UBND-NC, gửi UBND huyện Krông Pắc về việc triển khai Công văn số 747/BTCDTW-TH, ngày 01/6/2016 của Ban Tiếp công dân Trung ương về việc phối hợp xử lý, giải quyết khiếu nại của công dân.

Ngày 03/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4289/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc vốn đối ứng thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” trên địa bàn tỉnh xử lý đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 82/TTr-SNNNT và Kế hoạch số 933/KH-SNNNT ngày 17/5/2016 về vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2016 triển khai các dự án trong chương trình.

Ngày 03/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4291/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc xử lý tờ trình số 288/TTr-SNV ngày 11/5/2016 của Sở Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2016 tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 03/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4325/UBND-CN, gửi Sở Công Thương, UBND các huyện Krông Pắc, Krông Búk và Krông Ana về việc triển khai thực hiện Công văn số 4541/BCT-CNĐP ngày 25/5/2016 của Bộ Công Thương và trên cơ sở báo cáo của Sở Công Thương tại Công văn số 574/SCT- QLCN ngày 28/4/2016 về việc xử lý cụm công nghiệp theo Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT, kèm theo Công văn số 144/UBND-KT ngày 07/3/2016 của UBND huyện Krông Pắc, Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 10/3/2016 của UBND huyện Krông Búk và Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 15/3/2016 của UBND huyện Krông Ana.

Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4351/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc xử lý Tờ trình số 196/TTr-STC ngày 20/5/2016 của Sở Tài chính về việc thống nhất bán đấu giá quyền sử dụng đất một số thửa đất tại khu dân cư N1.4-N1.5 phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4373/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 1639/BTP-PBGDPL ngày 23/5/2016 của Bộ Tư pháp về việc xin ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp cận pháp luật thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg.

Tổ chức Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016)

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4401/UBND-CN gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Hội Nhà báo tỉnh về đồng ý tổ chức Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016).

Thực hiện Công văn số 1652/LĐTBXH-PC ngày 16/5/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 07/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4394/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 1652/LĐTBXH-PC ngày 16/5/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 3 và 4 trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện Kế hoạch số 1810/KH-LĐTBXH ngày 24/5/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 07/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4378/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Kế hoạch số 1810/KH-LĐTBXH ngày 24/5/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2016).

Triển khai Quyết định số 1719/QĐ-BGDĐT, ngày 23/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 06/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4367/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-BGDĐT, ngày 23/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2016 – 2020.

Triển khai Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA, ngày 05/5/2016

Ngày 06/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4368/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA, ngày 05/5/2016 của liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động- Thương binh và Xã hội, Công an hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2015, 2016

Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4352/UBND-KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 7057/BTC-NSNN, ngày 25/5/2016 của Bộ Tài chính về việc tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2015, 2016.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 143/KH-BCĐ, ngày 23/5/2016 của Ban Chỉ đạo 138/CP

Ngày 07/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4381/UBND-NC gửi Công an tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh) về triển khai thực hiện Kế hoạch số 143/KH-BCĐ, ngày 23/5/2016 của Ban Chỉ đạo 138/CP về sơ kết 2 năm thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

Ngày 07/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4379/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 1617/LĐTBXH-PC ngày 12/5/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành Bộ luật Lao động năm 2012.

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 08/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4470/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện văn bản của Trung ương, gồm:

Bổ sung kinh phí công tác cho các giáo viên cơ sở đại học được điều động tham gia phối hợp tổ chức cụm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4386/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc xét Tờ trình số 104/SGDĐT-KHTC, ngày 01/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo xin cấp bổ sung kinh phí công tác cho các giáo viên cơ sở đại học được điều động tham gia phối hợp tổ chức cụm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này