Giải quyết kinh phí làm nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Krông Ana theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4353/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ngân hàng Chính sách Xã hội – Chi nhánh tỉnh về việc xử lý Công văn số 308/UBND-LĐTBXH ngày 31/5/2016 của UBND huyện Krông Ana về đề nghị xem xét, giải quyết kinh phí làm nhà cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị phân bổ chỉ tiêu về kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Ngày 03/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4292/UBND-KGVX gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đề nghị phân bổ chỉ tiêu về kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản.

Tặng quà cho bệnh nhân tại khu điều trị bệnh phong Ea na, huyện Krông Ana

Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4329/UBND-KGVX gửi Hội Chữ thập đỏ tỉnh về việc xử lý Công văn số 99/CTĐ-CTXH ngày 31/5/2016 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh về Việt kiều Úc tặng quà cho bệnh nhân Khu điều trị phong Ea na, huyện Krông Ana.

Ngày 02/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4272/UBND-TH gửi các Sở, ngành, UBND thị xã Buôn Hồ về việc xử lý các kiến nghị, đề xuất của UBND thị xã Buôn Hồ tại Báo cáo số 100/BC-UBND ngày 11/5/2016 của UBND thị xã Buôn Hồ về sơ kết 04 năm thực hiện chương trình hành động theo Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển thị xã Buôn Hồ giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Ngày 01/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4209/UBND-CN gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột về phương thức cung ứng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính

Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4345/UBND-KT gửi Bộ Tài chính về việc thực hiện Công văn số 6371/BTC-QLCS, ngày 12/5/2016 của Bộ Tài chính về tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Lập đề án xây dựng Nhà máy cung cấp nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh

Ngày 03/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4293/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ITOM Việt Nam về xét Công văn số 936/SKHĐT-KTN ngày 31/5/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công văn số 47/CT ngày 12/5/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ITOM Việt Nam về việc khảo sát lập đề án đầu tư Nhà máy cung cấp nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tiếp nhận thực hiện Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng

Ngày 02/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4279/UBND-KGVX gửi Cục Y tế dự phòng- Bộ Y tế về thực hiện Công văn số 3037/BYT-DP, ngày 25/5/2016 của Bộ Y tế về việc tiếp nhận Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng.

Tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 năm 2017

Ngày 02/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4245/UBND-KT gửi Sở Công Thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư về xét Báo cáo số 66/BC-SCT ngày 04/5/2016 của Sở Công Thương về việc báo cáo kết quả cuộc họp liên ngành, tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 năm 2017 theo Kết luận tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh.

Tổng kết Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 02/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4287/UBND-NC gửi Ban An toàn giao thông tỉnh về tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 224/UBATGTQG ngày 26/5/2016 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tổng kết Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

Ngày 01/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4236/UBND-NC gửi Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh về thực Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 02/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4258/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Công văn số 3829/VPCP-KTN, ngày 24/5/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 09/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1646/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung 08 danh mục công trình dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột, như sau:

Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2016)

Ngày 07/6/2016 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4418/KH-UBND về tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2016) trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt danh mục công trình dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Đắk Lắk

Ngày 06/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1592/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục công trình dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật – Tổng dự toán Công trình: Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin

Ngày 06/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật – Tổng dự toán Công trình: Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin; Hạng mục: Nhà Khoa Sản (xây dựng đợt 2).

Ngày 02/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1582/QĐ-UBND về việc cho phép UBND huyện Krông Pắc chuyển mục đích sử dụng 974,1 m2 đất tại thị trấn Phước An từ đất cơ sở sản xuất kinh doanh sang đất ở đô thị và 51.269,8 m2 đất tại xã Ea Kly, huyện Krông Pắc từ đất trồng cây hàng năm sang đất ở nông thôn để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngày 02/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1587/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án năm 2016 - Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2, hợp phần tại tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai các Văn bản của Trung ương.

Ngày 03/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4294/UBND-KT, gửi Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính – Tổng Thanh tra Chính phủ, Thông tư liên tịch của liên Bộ. Bộ trưởng Bộ Tài chính – Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Ngày 03/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4324/UBND-CN, gửi Bộ Công Thương về việc Xử lý cụm công nghiệp theo Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này