Ngày 31/5/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1540/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ.

Báo cáo số liệu thống kê phục vụ xây dựng Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đối khí hậu

Ngày 01/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4211/UBND-TH gửi Cục Thống kê về thực hiện Công văn số 3774/BKHĐT-TCTK ngày 18/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo số liệu thống kê phục vụ xây dựng Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đối khí hậu.

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện

Ban An toàn giao thông tỉnh (ATGT) đã ban hành Công văn gửi Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành viên về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện.

Triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”

Nhằm triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” theo Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ Tư pháp, ngày 26/5/2016 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1474/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4207/UBND-NC, ngày 01/6/2016 gửi Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong thời gian diễn ra Chương trình “Gặp gỡ địa phương – Ngoại giao Đoàn” năm 2016, được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4146/UBND-KT, ngày 30/5/2016 gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh nhằm triển khai Công văn số 6754/BTC-TCT ngày 19/5/2016 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế.

Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy

Ngày 24/5/2016, UBND tỉnh đã có Công văn số 4008/UBND-NC về việc triển khai Thánh hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; ngày 01/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1546/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính.

Bổ sung Quy định về thời hạn áp dụng đối với giá đất

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND, ngày 24/5/2016 về việc bổ sung Quy định về thời hạn áp dụng đối với giá đất tại Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin báo chí (02/06/2016, 09:30)

Chương trình “Gặp gỡ địa phương – Ngoại giao Đoàn” năm 2016

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục – đào tạo tỉnh năm 2017

Ngày 27/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4091/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 2279/BGDĐT-KHTC, ngày 20/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục – đào tạo địa phương năm 2017.

Triển khai thực hiện Công văn số 4136/BCT-TCNL, ngày 16/5/2016 của Bộ Công Thương về thỏa thuận Dự án Cấp đện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Lắk

Ngày 26/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4082/UBND-CN gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 4136/BCT-TCNL ngày 16/5/2016 của Bộ Công Thương về thảo thuận Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020.

Triển khai Thông tư số 04/TT-BTNMT ngày 29/4/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 30/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4122/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai Thông tư số 04/TT-BTNMT ngày 29/4/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Rà soát, sắp xếp lại xe ô tô theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg

Ngày 26/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4084/UBND-KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 6394/BTC-QLCS, ngày 12/5/2016 của Bộ Tài chính về rà soát, sắp xếp lại xe ô tô theo Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg.

Chủ trương nâng cấp Trường Trung cấp Đam san thành trường Cao đẳng Tây Nguyên

Ngày 26/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4078/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về xét Tờ trình số 94/TTr-TCĐS của Trường Trung cấp Đam san xin chủ trương nâng cấp thành trường Cao đẳng Tây Nguyên.

Hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg  .

Ngày 30/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4123/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 16/5/2016 của UBND huyện Krông Búk về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt giá cây trồng, vật nuôi, thuốc thú y và muối Iốt hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo ở vùng khó khăn năm 2016 theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ định thầu đơn vị cung cấp giống để hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg.

Ngày 30/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4133/UBND-KT gửi Sở Tài chính, UBND huyện Lắk về việc xét Công văn số 1234/STC-CSVG ngày 23/5/2016 của Sở Tài chính về việc mua giống cây trồng để hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn huyện Lắk theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 27/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4093/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về việc xem xét Tờ trình số 151/TTr-SYT, ngày 10/5/2016 của Sở Y tế về việc kiện toàn Ban Quản lý Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2” tỉnh Đắk Lắk. UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn số 168-CV/TG, ngày 30/5/2016 gửi các Sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh có liên quan về việc phổ biến tài liệu tuyên truyền thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sở Nội vụ vừa ban hành Công văn số 646/SNV-CCVC gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Lắk; UBND các huyện, thị xã, thành phố về bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này