Thực hiện Công văn số 1927/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4694/UBND-KGVX gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh về thực hiện Công văn số 1927/BHXH-BT, ngày 30/5/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phối hợp chỉ đạo công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT.

Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí huyện nông thôn mới

Ngày 15/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4650/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Công văn số 2075/BVHTTDL-VHCS ngày 03/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn thực hiện Tiêu chí huyện nông thôn mới.

Ngày 01/6/2016 UBND tỉnh nhận đơn của tập thể người lao động thuộc Công ty TNHH MTV cà phê CưPul (xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc) về đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết chế độ BHXH.

Triển khai Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4721/UBND-NC gửi Sở Nội vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu.

Thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4672/UBND-KT gửi các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh tỉnh về thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2016.

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 15/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4643/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 06/6/2016 của UBND huyện Ea H’leo về việc đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án trồng Ca cao tại tiểu khu 49, 51 xã Cư Mốt và tiểu khu 50 xã Ea Wy, huyện Ea H’leo.

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4689/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về xét Công văn số 1668/CT-THNVDT ngày 07/6/2016 của Cục Thuế tỉnh về thời hạn áp dụng đối với giá đất tại Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 24/5/2016.

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4688/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Công văn số 4112/DVN-ĐTXD ngày 10/6/2016 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, về phương án sử dụng đất sau Cổ phần hóa PV OIL.

Đề nghị bổ sung hồ sơ khai thác cát

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4690/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về xét Tờ trình số 286/TTr-STNMT ngày 10/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị cho phép Doanh nghiệp tư nhân Đức Tài khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên trên sông Krông Nô thuộc xã Bình Hòa, huyện Krông Ana.

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2016

Ngày 16/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4687/UBND-CN gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 1914/BTTTT-CNTT ngày 10/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, về việc cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2016.

Kế hoạch liên kết đào tạo đại học năm 2016 của Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Đắk Lắk.

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4414/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk về việc xử lý Tờ trình số 711/SGDĐT-GDCN ngày 31/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về chủ trương kế hoạch liên kết đào tạo đại học liên thông hệ vừa làm vừa học năm 2016 của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk.

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4417/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc xem xét Công văn số 457/VRA/2016 ngày 30/5/2016 của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam về việc đề cử món ăn ẩm thực, đặc sản của địa phương trong hành trình tìm kiếm, quảng bá Top ẩm thực và đặc sản Việt Nam lần thứ tư – 2016.

Tổ chức Festival Nông nghiệp Tây Nguyên năm 2016 tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4440/UBND-KT, gửi Sở Công Thương, Hội Nông dân tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1593-CV/HNDTW ngày 19/5/2016 của Hội Nông dân Việt Nam về việc tổ chức Festival Nông nghiệp Tây Nguyên năm 2016 tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 10/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4530/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 4237/BKHĐT-QPAN ngày 01/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc khảo sát và gửi báo cáo phục vụ quá trình kiểm tra tình hình thực hiện vốn đầu tư thuộc Chương trình Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm giai đoạn 2013-2015.

Dùng chung mạng truyền số liệu chuyên dùng trong kết nối, liên thông văn bản điện tử

Ngày 13/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4563/UBND-CN gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 4278/VPCP-TTĐT ngày 02/6/2016 của Văn phòng Chính phủ, về việc thống nhất dùng chung mạng truyền số liệu chuyên dùng trong kết nối, liên thông văn bản điện tử.

Ngày 20/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1757/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tăng cường đấu tranh phòng, chống và ngăn chặn tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề trên địa bàn tỉnh

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4405/UBND-KT gửi Công an tỉnh về việc tăng cường đấu tranh phòng, chống và ngăn chặn tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số đề trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Thông báo số 50-TB/VPTU ngày 31/5/2016 của Văn phòng Tỉnh ủy

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4422/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 30/5/2016 về nội dung cấp nước sạch đô thị theo Thông báo số 50-TB/VPTU ngày 31/5/2016 của Văn phòng Tỉnh ủy.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo

Ngày 08/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4492/UBND-TH gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Tham dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam – Pháp lần thứ 10 tại thành phố Cần Thơ

Ngày 10/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4539/UBND-TH gửi các Sở: Ngoại vụ, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc tham dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam – Pháp lần thứ 10 tại thành phố Cần Thơ.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này