Xử lý Tờ trình số 996/TTr-SVHTTDL, ngày 13/5/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4374/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xem xét Tờ trình số 996/TTr-SVHTTDL, ngày 13/5/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quy định về cộng tác viên làm công tác dân số, gia đình và trẻ em tại các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; và báo cáo số 997/BC-SVHTTDL, ngày 13/5/2016 giải trình ý kiến của Sở Y tế tại cuộc họp tham mưu Nghị quyết cho HĐND.

Tình hình, nhiệm vụ, giải pháp xuất khẩu gạo.

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4436/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 4081/VPCP-KTTH ngày 30/5/2016 của Văn phòng Chính phủ về tình hình xuất khẩu gạo những tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp xuất khẩu gạo trong thời gian tới.

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4421/UBND-CN, gửi Bệnh viện Đa khoa tỉnh về việc xét công văn số 968/SXD-QLXD ngày 30/5/2016 của Sở Xây dựng về việc gia hạn thời gian thi công công trình Xây nhà đặt máy chụp mạch xóa nền kỹ thuật số thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4423/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Hải quan tỉnh về việc thực hiện Công văn số 7471/BTC-TCHQ, ngày 02/6/2016 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh hàng miễn thuế.

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4449/UBND-TH, gửi Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 66/TB-VPCP ngày 27/4/2016 của Văn phòng Chính phủ, về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư và Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 09/5/2016 của Văn phòng Chính phủ, về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2016.

Ngày 09/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4505/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 4310/BKHĐT-TTTH ngày 03/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

HĐND tỉnh vừa ban hành Công văn số 247/HĐND-VP gửi Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, Trung tâm Quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh về việc cung cấp thông tin kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa IX đến cử tri và Nhân dân.

Đề xuất không triển khai Dự án thủy điện Đrăng Phôk tại tỉnh Đắk Lắk

Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2169/BTNMT-TCMT, ngày 03/6/2016 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng thủy điện Đrăng Phôk tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Chủ trương lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn huyện Cư Kuin

Ngày 08/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4493/UBND-CN gửi Sở Xây dựng; UBND huyện Cư Kuin về xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 832/SXD-QHKT ngày 19/5/2016 về việc chủ trương lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Ngày 08/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4479/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh về triển khai Thông tư số 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 04/5/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an tỉnh về việc Hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn, xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Thực hiện Công văn số 1933/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 01/6/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 09/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4513/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 1933/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 01/6/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc triển khai Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 09/5/2016 của Chính phủ và thông tin về Bản ghi nhớ Chương trình EPS với Hàn Quốc.

Thực hiện Công văn số 1935/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 01/6/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 09/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4514/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 1935/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 01/6/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc phối hợp chỉ đạo tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản.

Mở mới điểm kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn xã Cư Ê bur, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 08/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4467/UBND-KT gửi Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Buôn ma Thuột, Công ty TNHH xây dựng Hoàng Vũ về xử lý Công văn số 731/SCT-QLTM, ngày 30/5/2016 của Sở Công Thương về việc xin mở mới điểm kinh doanh xăng, dầu loại III trên địa bàn xã Cư Ê bur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk của Công ty TNHH xây dựng Hoàng Vũ.

Thực hiện Hướng dẫn số 90/HD-HĐGDQPAN, ngày 31/5/2016 của HĐGDQPAN TW

Ngày 08/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4485/UBND-NC gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Hướng dẫn số 90/HD-HĐGDQPAN, ngày 31/5/2016 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương hướng dẫn danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Ngày 10/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4541/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc UBND tỉnh nhận được Công văn số 05/VC-CT ngày 02/6/2016 của Công ty TNHH CIC Highland, về việc xin cho thuê đất, thuê rừng để thực hiện dự án trồng cây ca cao, tại tiểu khu 49,51 xã Cư Mốt, tiểu khu 50 xã Ea Wy, huyện Ea H’leo tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo về các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc doanh nghiệp Nhà nước

Ngày 13/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4581/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Công văn số 2487/BNV-TCBC ngày 02/6/2016 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc doanh nghiệp Nhà nước.

Tham gia góp ý dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV

Ngày 08/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4454/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Công văn số 4276/BKHĐT-PTDN ngày 03/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 10/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4559/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Triển khai Nghị định số 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 10/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4560/UBND-TH gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính, về thực hiện Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Đẩy mạnh phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4675/UBND-KGVX, ngày 15/6/2016 gửi các đơn vị của tỉnh có liên quan về việc đẩy mạnh phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này