Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ vừa có Hướng dẫn số 89-HD/BTGTU, ngày 27/6/2019 về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019).

Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 5132/KH-UBND, ngày 25/6/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng

Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5043/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 83/VNFF-BĐH ngày 05/6/2019 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.

Tổ chức tuyên truyền về sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5068/UBND-KT, gửi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Tỉnh đoàn Thanh niên; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Đắk Lắk; Cổng thông tin điện tử tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh về việc tổ chức tuyên truyền về sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5079/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 2974-CV/TU ngày 18/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tham mưu triển khai Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Triển khai thực hiện Công văn số 2747/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5105/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 2747/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc cung cấp số liệu diện tích tự nhiên theo số liệu thống kê, kiểm kê đất đai phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Thông báo nội dung xuất khẩu cây giống Macca sang Campuchia

Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5106/UBND-TH, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ tỉnh về việc thực hiện Công điện ngày 17/6/2019 của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia về thông báo nội dung Bộ trưởng Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp – Vương quốc Campuchia đồng ý để Cộng đồng Phát triển Nông nghiệp Campuchia nhập khẩu 2.000.000 cây giống Macca từ Việt Nam để trồng tại tỉnh Campuchia.

Triển khai các văn bản của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ngày 21/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5008/UBND-TH gửi Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện các văn bản của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, gồm:

Triển khai thực hiện dự án Khu tổ hợp chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk.

Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5059/UBND-TH gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện: Cư M’gar, Ea Kar, Buôn Đôn, Ea Súp, M’Đrắk về việc xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1402/SKHĐT-XTĐT ngày 17/6/2019 về việc triển khai thực hiện dự án Khu tổ hợp chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk, để cải tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Hùng Nhơn nghiên cứu đầu tư dự án Khu tổ hợp chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk được khả thi.

Thực hiện Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5048/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Báo cáo số 175/BC-SNN, ngày 14/6/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh quý II năm 2019, trong đó có một số kiến nghị đề xuất với UBND tỉnh:

Triển khai Quyết định số 21/2019//QĐ-TTg ngày 19/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5080/UBND– KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh về thực hiện Quyết định số 21/2019//QĐ-TTg ngày 19/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của ngành thông tin và truyền thông.

Triển khai Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5047/UBND– TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 24/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5041/UBND- NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Triển khai thực hiện Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17/6/2019 của Chính phủ

Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5100/UBND- NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê.

Thanh tra giao thông xử phạt 181 phương tiện vi phạm về tải trọng

Theo đánh giá của Thanh tra Sở GTVT, trong thời gian qua, tình trạng xe chở quá tải có dấu hiệu gia tăng trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh. Trong đó, Quốc lộ 14 và Quốc lộ 26 được xác định là những tuyến có lưu lượng phương tiện vi phạm cao nên đoàn tăng cường công tác kiểm tra đối với hai tuyến này.

Ban hành Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025

Ngày 21/6, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1541/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025.

Triển khai công tác ứng phó với thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2019

UBND tỉnh vừa có Công văn số 5051/UBND-NNMT, ngày 24/6/2019 về việc triển khai công tác ứng phó với thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2019.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 5061/KH-UBND, ngày 24/6/2019 về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019-2020

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 5044/KH-UBND, ngày 24/6/2019 về việc kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2019-2020.

Triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019

Ngày 25/6, UBND tỉnh ban hành Công văn 5089/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này