Triển khai Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3861/UBND-TH ngày 20/5/2016 gửi các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 09/5/2016 tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2016.

Tổ chức Lễ mít tinh phòng chống tác hại thuốc lá

Ngày 20/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3869/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, UBND huyện Cư Kuin, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, Cổng Thông tin điện tử tỉnh về xem xét Công văn số 840/SYT-KHNVY, ngày 17/5/2016 của Sở Y tế về việc xin chủ trương tổ chức Lễ mít tinh phòng chống tác hại thuốc lá.

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trong thời gian bầu cử

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 290/STTTT-CNTT gửi Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Xây dựng rà soát, đánh giá việc thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên dân tộc thiểu số giai đoạn 2010- 2016

Ngày 18/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3779/UBND-KGVX gửi Sở Nội vụ về việc triển khai Công văn số: 30/UBTN, ngày 09/5/2016 của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam về việc xây dựng báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện pháp luật, chính sách, đối với Thanh niên dân tộc thiểu số giai đoạn 2010-2016.

Triển khai Công văn số 633/TCLN-PTR, ngày 05/5/2016 của Tổng cục lâm nghiệp

Ngày 18/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3775/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Công văn số 633/TCLN-PTR, ngày 05/5/2016 của Tổng cục lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về thực hiện quy hoạch phát triển cây Mắc ca.

Triển khai Văn bản của Trung ương .

Ngày 18/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3765/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương và Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ Tài chính – Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Ngày 18/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3778/UBND-KGVX gửi Sở Nội vụ, Ban Dân tộc về việc triển khai Công văn số 135-CV/BDVTW, ngày 13/5/2016 của Ban Dân vận Trung ương về việc đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XII và các văn bản của Trung ương về công tác dân vận.

Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3720/KH-UBND, ngày 17/5/2016 về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới.

Triển khai thực hiện văn bản của Bộ Giao thông vận tải .

Ngày 11/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3509/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Giao thông vận tải ban hành, gồm.

Ngày 09/5/2016,UBND tỉnh ban hành Công văn số 3431/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND, ngày 17/5/2016 về Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn CTMTQG Việc làm và Dạy nghề năm 2015

Ngày 13/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3664/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 1191/LĐTBXH-TCDN, ngày 12/4/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu đôn đốc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn CTMTQG Việc làm và Dạy nghề năm 2015.

Tham mưu kinh phí thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020”

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3781/UBND-KGVX, ngày 18/5/2016 gửi Sở Tài chính về việc tham mưu kinh phí thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020”.

Phê duyệt Phương án tổ chức các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia năm 2016

Ngày 13/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3667/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về xét Tờ trình số 86/TTr-SGDĐT, ngày 05/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Phương án tổ chức các điểm thi trong kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 của Cụm Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thanh toán nợ cho các công trình thuộc Chương trình 135

Ngày 17/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3755/UBND-KGVX gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc, Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thanh toán nợ cho các công trình thuộc Chương trình 135.

Thống nhất Kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016 - 2017

Ngày 13/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3669/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016 – 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016 của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam

Ngày 18/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3780/UBND-KGVX gửi Sở Nội vụ, Tỉnh đoàn Thanh niên, Sở Giáo dục và Đào tạo, nhằm triển khai Công văn của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam về việc đánh giá kết quả công tác năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016.

Trường Đại học Buôn Ma Thuột đề nghị tuyển sinh sau đại học

Ngày 13/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3626/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về xem xét Công văn số 40/ĐHBMT, ngày 09/5/2016 của Trường Đại học Buôn Ma Thuột được phối hợp với Trường Đại học Hồng Bàng tuyển sinh và đặt lớp đào tạo sau đại học năm 2016.

Trường Trung cấp Y Dược Hà Nam tại Đắk Lắk đề nghị cho phép tuyển sinh đào tạo

Ngày 13/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3668/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về xem xét báo cáo số 223/BC-CAT-PA83, ngày 25/4/2016 của Công an tỉnh về việc Phân hiệu Trường Trung cấp Y Dược Hà Nam tại Đắk Lắk đề nghị cho phép tuyển sinh đào tạo.

Triển khai thực hiện Quyết định số 732/QĐ-TTg, ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 13/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3666/UBND-KGVX gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quyết định số 732/QĐ-TTg, ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này