Ngày 14/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4603/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; Các cơ quan tổ chức Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Các tổ chức Chính tri – xã hội – nghề nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 916/QĐ-BNV, ngày 20/4/2016 của Bộ Nội vụ về Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức ngành Lưu trữ.

Xem xét giá đất để tính tiền thuê đất cho các doanh nghiệp thuê đất năm 2016

Ngày 13/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4585/UBND-KT gửi Cục Thuế tỉnh về xét Tờ trình số 70/TT-DL ngày 26/5/2016 của Công ty cổ phần du lịch Đắk Lắk về việc đề nghị xem xét giá đất để tính tiền thuê đất cho các doanh nghiệp thuê đất năm 2016.

Ngày 13/6/2016 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4588/UBND-NN&MT gửi Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn, Sở Tài nguyên và Môi trường về xử lý Công văn số 860/STNMT-TTr ngày 01/6/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại của công dân.

Tăng cường công tác tuyên truyền kỳ thi THPT quốc gia năm 2016

Ngày 09/6/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 1890/BTTTT-CBC gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan báo chí về tăng cường công tác tuyên truyền kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Giảm tiền thuê đất của Công ty cổ phần May Đắk Lắk

Ngày 13/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4584/UBND-KT gửi Cục Thuế tỉnh về xét Tờ trình số 02/TTr-CT ngày 02/6/2016 của Công ty cổ phần May Đắk Lắk về việc xin giảm tiền thuê đất năm 2016.

Xử lý kinh phí xây dựng Trạm bơm hồ Tong Ting, buôn Yang Mao, xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc.

Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4336/UBND-TH, gửi Sở Tài chính, UBND huyện Krông Pắc về việc xử lý Công văn số 1232/STC-QLNS, ngày 23/5/2016 của Sở Tài chính về việc bố trí kinh phí xây dựng trạm bơm hồ Tong Ting, buôn Yang Mao, xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc.

Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4343/UBND-TH, gửi Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do lốc tố gây ra tại trường Tiểu học Krông Năng.

Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4355/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Công văn số 81/PCTT, ngày 31/5/2016 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do lốc tố gây ra tại trường Tiểu học Krông Năng, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng.

Phương án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định số 755/TTg trên địa bàn thành phố Buôn Ma thuột.

Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4366/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc tỉnh về việc xử lý Tờ trình số 161/TTr-UBND ngày 30/5/2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc đề nghị phê duyệt phương án điều chỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai các Văn bản của Trung ương.

Ngày 08/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4471/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Xin giảm đơn giá thuê đất của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN- Chi nhánh Đắk Lắk

Ngày 13/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4583/UBND-KT gửi Cục Thuế tỉnh về xử lý Công văn số 1033/CV-TCNS ngày 01/6/2016 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN- Chi nhánh Đắk Lắk về việc xin giảm đơn giá thuê đất đối với lô đất Khu liên hiệp thể thao Tennis của ngân hàng tại đường Tú Xương, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột.

Tăng cường phòng chống bệnh sốt rét.

Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4330/UBND-KGVX, gửi Các Sở, ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, Cổng Thông tin điện tử tỉnh về việc thực hiện Công văn số 3004/BYT-DP, ngày 23/5/2016 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống bệnh sốt rét, để tăng cường công tác phòng chống sốt rét nhằm đạt được mục tiêu loại trừ sốt rét ở nước ta vào năm 2030.

Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Đề án 1928

Ngày 15/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4640/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp về thực hiện Công văn số 2457/BGDĐT-PC, ngày 27/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2013-2016 (Đề án 1928).

Ngày 13/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4564/UBND-CN gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 50-TB/VPTU ngày 31/5/2016 của Văn phòng Tỉnh ủy, về kết luận cuộc họp ngày 30/5/2016.

Xử lý kiến nghị của UBND huyện Krông Búk

Ngày 01/6/2016 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4227/UBND-NN&MT gửi Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh về việc xét Tờ trình số 124/TTr-UBND, ngày 24/5/2016 của UBND huyện Krông Búk, về việc xin chủ trương và bố trí kinh phí đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Cư Pơng, huyện Krông Búk.

Nội dung đơn của ông Hà Hữu Thắng và bà Hà Thị Minh Đào gửi UBND tỉnh ngày 30/5/2016 xin hoãn thi hành án dân sự.

Chủ tịch UBND tỉnh nhận được Công văn số 3603/VPCP-V.I ngày 18/5/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đơn thư của công dân, kèm theo đơn của bà Dương Thị Xuân, trú tại số nhà 135, thôn 14, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn; kiến nghị UBND huyện Buôn Đôn không bàn giao đất thực địa cho gia đình Bà.

UBND tỉnh nhận được đơn của bà H’ Biêt Niê cư trú tại buôn Ea Tiêu, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin. Nội dung khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ đối với 4.000m2 đất của gia đình bà trước đây Công ty TNHH MTV cà phê Ea Tiêu sử dụng để xây dựng công trình hồ đập.

Theo đơn khiếu nại của ông Bùi Chi Lăng, thường trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, khiếu nại Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Bùi Chi Lăng.

Ông Nguyễn Văn Bình, thường trú tại thôn 4, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk; xin rút đơn khiếu nại Quyết định số 3549/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này