Ngày 09/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3420/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 - 2017 và định hướng đến năm 2020.

Ngày 09/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3441/UBND-NC gửi Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Các Sở, ngành đơn vị có liên quan về thực hiện Thông báo số 15/TB-BTP ngày 26/4/2016 của Bộ Tư pháp về kết luận của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng tại Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2016.

Quyết định công bố rủi ro thiên tai do hạn hán trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1282/QĐ-UBND, ngày 09/5/2016 về việc công bố rủi ro thiên tai do hạn hán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trong thời gian bầu cử

Ngày 10/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3495/UBND-CN gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ghi tên gọi dân tộc trong các giấy tờ hộ tịch đúng với tên gọi chính thức trong danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3492/UBND-NC, ngày 10/5/2016 gửi Sở Tư pháp; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan về việc ghi tên gọi dân tộc trong các giấy tờ hộ tịch đúng với tên gọi chính thức trong danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam.

Thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020

Ngày 09/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3446/UBND-KGVX gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Hội, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk; Cổng TTĐT tỉnh về thực hiện Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 30/3/2016 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 11/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3509/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Giao thông vận tải, gồm:

Triển khai đợt cao điểm công tác thông tin - tuyên truyền về bầu cử

Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền Ủy ban bầu cử tỉnh vừa ban hành Công văn số 65/CV-TBTTTT gửi các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố; Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh về việc triển khai đợt cao điểm công tác thông tin - tuyên truyền về bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Ngày 04/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3297/KH-UBND về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 05/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3362/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về việc thực hiện yêu cầu của Bộ Y tế tại Công văn số 2245/BYT-TCCB, ngày 21/4/2016 góp ý dự thảo Thông tư liên tịch BYT-BNV hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp Y tế công lập.

Quyết định về việc thu hồi 14.706,3 m2 đất tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty cổ phần Bông Tây Nguyên

Ngày 09/5/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1274/QĐ-UBND về việc thu hồi 14.706,3 m2 đất tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty cổ phần Bông Tây Nguyên; cho Công ty cổ phần Thanh Hòa Tây Nguyên thuê 14.599 m2 đất tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

Triển khai Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2016 của Chính phủ

Ngày 04/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3303/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh về triển khai Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2016 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

Triển khai Hướng dẫn của BCĐ Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện

Ngày 05/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3372/UBND-VHXH gửi Hội Chữ thập đỏ, Sở Y tế về triển khai, thực hiện Hướng dẫn số 45/HD-BCĐQG, ngày 14/4/2016 của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc hướng dẫn thực hiện “Chiến dịch những giọt máu hồng” hè 2016 và Hướng dẫn số 46/HD-BCĐQG, ngày 14/4/2016 về thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu”- 14/6/2016.

Phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

Ngày 06/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3405/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ban, ngành; về thực hiện Công văn số 1336/BTP-PBGDPL ngày 26/4/2016 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2016.

Kiện toàn BCĐ Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống Giáo dục quốc dân tỉnh giai đoạn 2011-2020

Ngày 05/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3374/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về xử lý Công văn số 949/CV-SGDĐT-TCCB ngày 22/4/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống Giáo dục quốc dân tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2011-2020.

Ngày 06/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3411/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN ngày 30/3/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư.

Cung cấp thông tin cán bộ trực tiếp theo dõi, phụ trách lĩnh vực thống kê.

Ngày 05/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3339/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 68/TB-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh.

Biểu diễn kịch nói tại tỉnh

Ngày 05/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3346/UBND-KGVX gửi Công an tỉnh về việc xem xét Công văn số 65/CV-P7 ngày 21/4/2016 của Đoàn kịch nói Công an Nhân dân về đề nghị biểu diễn vở kịch “Quyết đấu giữa sương mù” tại tỉnh.

Ngày 06/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3406/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 1382/BTP-VĐCXDPL ngày 28/4/2016 của Bộ Tư pháp về đề nghị phối hợp tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

Ngày 06/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3407/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện Công văn số 67-CV/BCĐTN ngày 28/4/2016 của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên về khảo sát thực hiện Đề án 755 và Thông báo số 333/TB-VPCP.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này