Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam

UBND tỉnh có Công văn số 1616/UBND-CN, ngày 09/3/2016 gửi Sở Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tổ chức Hội nghị Tổng kết Chính sách dân tộc và Chương trình 135 giai đoạn 2011 – 2015

Ngày 09/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1610/UBND-VHXH gửi Ban Dân tộc, Sở Tài chính về việc đồng ý chủ trương tổ chức Hội nghị Tổng kết Chính sách dân tộc và Chương trình 135 giai đoạn 2011 – 2015.

Chiêu sinh Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sử dụng, quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1617/UBND-NC, ngày 09/3/2016 gửi Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng, quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai theo Thông báo số 161/TB-HVTP của Học viện Tư pháp (thuộc Bộ Tư pháp).

Điều chỉnh nội dung Chương trình ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2016

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1797/UBND-NC, ngày 16/3/2016 UBND thị xã Buôn Hồ, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh về việc điều chỉnh nội dung Chương trình ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2016

Bổ sung Chương trình ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2016

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1798/UBND-NC, ngày 16/3/2016 gửi Sở Công Thương về việc bổ sung Chương trình ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2016 theo đề nghị của Sở.

Quyết định cho Công ty TNHH Rạng Đông thuê đất

Ngày 09/3/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 622/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Rạng Đông thuê 1.62,1 m2 đất tại phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng vào mục đích mở rộng Bến xe phía Nam thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 09/3/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 621/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 09/3/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 642/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh.

Ngày 09/3/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016.

Triển khai Quyết định số 505/QĐ-BGTVT ngày 22/02/2016 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 08/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1559/UBND-CN gửi Sở Giao thông vân tải về triển khai thực hiện Quyết định số 505/QĐ-BGTVT ngày 22/02/2016 của Bộ Giao thông vận tải, ban hành Kế hoạch bảo đảm giao thông thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV diễn ra vào ngày 22/5/2016.

Triển khai thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 09/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1616/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải về triển khai thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Triển khai Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng

Ngày 09/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1584/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành: Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2016

Ngày 08/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1576/UBND-TCTM gửi Sở Tài chính, các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 2304/BTC-QLCS ngày 19/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2016.

Triển khai Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2016

Ngày 08/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1546/UBND-VHXH gửi Sở Y tế về việc thực hiện Công văn số 862/BYT-UBQG50 ngày 18/02/2016 của Bộ Y tế- Cơ quan thường trực Phòng, chống HIV/AIDS về việc triển khai Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2016.

Ngày 08/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1544/UBND-VHXH gửi Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, các Sở, ngành: Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nội vụ; Ban Dân tộc; Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, về việc xem xét Công văn số 29/KHXH-VTN ngày 26/02/2016 của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên về việc cử cán bộ đi công tác.

Ngày 08/3/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1543/UBND-VHXH gửi Sở Y tế về xem xét Báo cáo số 43/BC-SYT ngày 04/3/2016 của Sở Y tế về tình hình đấu thầu và cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh

Ngày 09/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1592/UBND-TCTM gửi Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh.

Phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Ngày 09/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1590/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Chủ đầu tư về việc phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 08/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1566/UBND-TCTM gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện văn bản của Trung ương gồm:

Phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh

Ngày 09/3, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 630/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (TK&HQ) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này