Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4351/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc xử lý Tờ trình số 196/TTr-STC ngày 20/5/2016 của Sở Tài chính về việc thống nhất bán đấu giá quyền sử dụng đất một số thửa đất tại khu dân cư N1.4-N1.5 phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4373/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 1639/BTP-PBGDPL ngày 23/5/2016 của Bộ Tư pháp về việc xin ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp cận pháp luật thay thế Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg.

Tổ chức Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016)

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4401/UBND-CN gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Hội Nhà báo tỉnh về đồng ý tổ chức Kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016).

Thực hiện Công văn số 1652/LĐTBXH-PC ngày 16/5/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 07/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4394/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 1652/LĐTBXH-PC ngày 16/5/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 3 và 4 trong việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện Kế hoạch số 1810/KH-LĐTBXH ngày 24/5/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 07/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4378/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Kế hoạch số 1810/KH-LĐTBXH ngày 24/5/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2016).

Triển khai Quyết định số 1719/QĐ-BGDĐT, ngày 23/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 06/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4367/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-BGDĐT, ngày 23/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2016 – 2020.

Triển khai Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA, ngày 05/5/2016

Ngày 06/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4368/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA, ngày 05/5/2016 của liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động- Thương binh và Xã hội, Công an hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2015, 2016

Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4352/UBND-KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 7057/BTC-NSNN, ngày 25/5/2016 của Bộ Tài chính về việc tạm cấp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2015, 2016.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 143/KH-BCĐ, ngày 23/5/2016 của Ban Chỉ đạo 138/CP

Ngày 07/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4381/UBND-NC gửi Công an tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh) về triển khai thực hiện Kế hoạch số 143/KH-BCĐ, ngày 23/5/2016 của Ban Chỉ đạo 138/CP về sơ kết 2 năm thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

Ngày 07/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4379/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 1617/LĐTBXH-PC ngày 12/5/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành Bộ luật Lao động năm 2012.

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 08/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4470/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện văn bản của Trung ương, gồm:

Bổ sung kinh phí công tác cho các giáo viên cơ sở đại học được điều động tham gia phối hợp tổ chức cụm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4386/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc xét Tờ trình số 104/SGDĐT-KHTC, ngày 01/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo xin cấp bổ sung kinh phí công tác cho các giáo viên cơ sở đại học được điều động tham gia phối hợp tổ chức cụm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016.

Giải quyết kinh phí làm nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Krông Ana theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4353/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ngân hàng Chính sách Xã hội – Chi nhánh tỉnh về việc xử lý Công văn số 308/UBND-LĐTBXH ngày 31/5/2016 của UBND huyện Krông Ana về đề nghị xem xét, giải quyết kinh phí làm nhà cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị phân bổ chỉ tiêu về kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Ngày 03/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4292/UBND-KGVX gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đề nghị phân bổ chỉ tiêu về kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản.

Tặng quà cho bệnh nhân tại khu điều trị bệnh phong Ea na, huyện Krông Ana

Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4329/UBND-KGVX gửi Hội Chữ thập đỏ tỉnh về việc xử lý Công văn số 99/CTĐ-CTXH ngày 31/5/2016 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh về Việt kiều Úc tặng quà cho bệnh nhân Khu điều trị phong Ea na, huyện Krông Ana.

Ngày 02/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4272/UBND-TH gửi các Sở, ngành, UBND thị xã Buôn Hồ về việc xử lý các kiến nghị, đề xuất của UBND thị xã Buôn Hồ tại Báo cáo số 100/BC-UBND ngày 11/5/2016 của UBND thị xã Buôn Hồ về sơ kết 04 năm thực hiện chương trình hành động theo Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển thị xã Buôn Hồ giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Ngày 01/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4209/UBND-CN gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột về phương thức cung ứng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính

Ngày 06/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4345/UBND-KT gửi Bộ Tài chính về việc thực hiện Công văn số 6371/BTC-QLCS, ngày 12/5/2016 của Bộ Tài chính về tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Lập đề án xây dựng Nhà máy cung cấp nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh

Ngày 03/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4293/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ITOM Việt Nam về xét Công văn số 936/SKHĐT-KTN ngày 31/5/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công văn số 47/CT ngày 12/5/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng ITOM Việt Nam về việc khảo sát lập đề án đầu tư Nhà máy cung cấp nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tiếp nhận thực hiện Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng

Ngày 02/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4279/UBND-KGVX gửi Cục Y tế dự phòng- Bộ Y tế về thực hiện Công văn số 3037/BYT-DP, ngày 25/5/2016 của Bộ Y tế về việc tiếp nhận Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này