Tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 năm 2017

Ngày 02/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4245/UBND-KT gửi Sở Công Thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư về xét Báo cáo số 66/BC-SCT ngày 04/5/2016 của Sở Công Thương về việc báo cáo kết quả cuộc họp liên ngành, tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 năm 2017 theo Kết luận tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh.

Tổng kết Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 02/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4287/UBND-NC gửi Ban An toàn giao thông tỉnh về tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 224/UBATGTQG ngày 26/5/2016 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tổng kết Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

Ngày 01/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4236/UBND-NC gửi Sở Tư pháp; các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh về thực Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 02/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4258/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Công văn số 3829/VPCP-KTN, ngày 24/5/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 09/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1646/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung 08 danh mục công trình dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột, như sau:

Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2016)

Ngày 07/6/2016 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4418/KH-UBND về tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2016) trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt danh mục công trình dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Đắk Lắk

Ngày 06/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1592/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục công trình dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật – Tổng dự toán Công trình: Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin

Ngày 06/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật – Tổng dự toán Công trình: Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin; Hạng mục: Nhà Khoa Sản (xây dựng đợt 2).

Ngày 02/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1582/QĐ-UBND về việc cho phép UBND huyện Krông Pắc chuyển mục đích sử dụng 974,1 m2 đất tại thị trấn Phước An từ đất cơ sở sản xuất kinh doanh sang đất ở đô thị và 51.269,8 m2 đất tại xã Ea Kly, huyện Krông Pắc từ đất trồng cây hàng năm sang đất ở nông thôn để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngày 02/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1587/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án năm 2016 - Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2, hợp phần tại tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai các Văn bản của Trung ương.

Ngày 03/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4294/UBND-KT, gửi Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính – Tổng Thanh tra Chính phủ, Thông tư liên tịch của liên Bộ. Bộ trưởng Bộ Tài chính – Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Ngày 03/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4324/UBND-CN, gửi Bộ Công Thương về việc Xử lý cụm công nghiệp theo Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT.

Tham mưu xử lý văn bản. (13/06/2016, 21:13)

Ngày 03/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4309/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham mưu xử lý các văn bản:

UBND tỉnh ban hành Kết luận số 4365/KL-UBND, ngày 06/6/2016 kết luận thanh tra về việc đấu thầu thuốc mua sắm và trang thiết bị y tế tại Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

Triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày 07/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4383/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành:

Triển khai thực hiện các Văn bản của Trung ương

Ngày 08/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4453/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành: Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển thực hiện các Văn bản của Trung ương:

Ngày 06/6/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4338/UBND- THgửi các Sở, ban, ngành;UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 172/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 của HĐND tỉnh quy định phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng trường học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 – 2020, ngày 26/2/2016 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1279/UBND-TH triển khai Nghị quyết nói trên.

Báo cáo Kế hoạch biên chế công chức năm 2017

Ngày 08/6/2016, Sở Nội vụ đã có Công văn số 408/SNV-TCBCgửi các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về xây dựng Kế hoạch biên chế công chức năm 2017.

Ngày 27/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung và vật liệu xây dựng khác

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1598/QĐ-UBND, ngày 06/6/2016 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung và vật liệu xây dựng khác.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này