Phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

Ngày 06/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3405/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ban, ngành; về thực hiện Công văn số 1336/BTP-PBGDPL ngày 26/4/2016 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2016.

Kiện toàn BCĐ Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống Giáo dục quốc dân tỉnh giai đoạn 2011-2020

Ngày 05/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3374/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về xử lý Công văn số 949/CV-SGDĐT-TCCB ngày 22/4/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống Giáo dục quốc dân tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2011-2020.

Ngày 06/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3411/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN ngày 30/3/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư.

Cung cấp thông tin cán bộ trực tiếp theo dõi, phụ trách lĩnh vực thống kê.

Ngày 05/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3339/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 68/TB-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh.

Biểu diễn kịch nói tại tỉnh

Ngày 05/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3346/UBND-KGVX gửi Công an tỉnh về việc xem xét Công văn số 65/CV-P7 ngày 21/4/2016 của Đoàn kịch nói Công an Nhân dân về đề nghị biểu diễn vở kịch “Quyết đấu giữa sương mù” tại tỉnh.

Ngày 06/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3406/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Công văn số 1382/BTP-VĐCXDPL ngày 28/4/2016 của Bộ Tư pháp về đề nghị phối hợp tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

Ngày 06/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3407/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện Công văn số 67-CV/BCĐTN ngày 28/4/2016 của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên về khảo sát thực hiện Đề án 755 và Thông báo số 333/TB-VPCP.

Ngày 06/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3408/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Công văn số 157/HĐND-VP ngày 28/4/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch vốn thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2016

Ngày 06/5, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 84/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2016.

Ngày 09/5/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 160-CV/TG, về việc hướng dẫn tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác thu, chi ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2016

UBND tỉnh ban hành Thông báo số 80/TB-UBND, ngày 05/5/2016 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tại Hội nghị sơ kết công tác thu, chi ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2016.

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1239/QĐ-UBND, ngày 04/5/2016 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND, ngày 04/5/2016 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh.

Thi tốt nghiệp Trung cấp sư phạm hệ 12+2 năm học 2015-2016 tại Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk.

Ngày 20/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2895/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk về việc xét Công văn số 134/CĐSPĐL-KT, ngày 13/4/2016 cuả Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk báo cáo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp Trung cấp sư phạm hệ 12+2 năm học 2015-2016.

Thực hiện Công văn số 2488/VPCP-KGVX

Ngày 21/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2917/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về việc thực hiện Công văn số 2488/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về cung ứng thuốc kháng vi rút HIV.

Tham mưu xử lý văn bản (11/05/2016, 08:17)

Ngày 20/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2889/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện các văn bản.

Từ đầu năm 2016 đến nay đã xuất hiện nhiều ổ dịch Lở Mồm Long Móng (LMLM) gia súc trên địa bàn các huyện, trong đó phần lớn gia súc mắc bệnh do vi rút LMLM tuýp A gây ra với hơn 1.000 con gia súc, gây thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi và cho Nhà nước trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Ngày 22/4/2016, UBND tỉnh ban hành Thông báo 72/TB-UBND về thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh tại Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới quý 1 năm 2016 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2016.

Ngày 20/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2878/UBND-KT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 2515/BKHĐT-HTX ngày 04/4/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tăng cường công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tập thể.

Quyết định về việc thu hồi 53.847 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Ban quản lý dự án đầu tư thành lập Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Ngày 06/5/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1250/QĐ-UBND về việc thu hồi 53.847 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Ban quản lý dự án đầu tư thành lập Trường Đại học Buôn Ma Thuột; cho Trường Đại học Buôn Ma Thuột thuê 53.847 m2 đất nêu trên để sử dụng vào mục đích cơ sở giáo dục và đào tạo (xây dựng Trường Đại học Buôn Ma Thuột).

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này