Báo cáo rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở dạy nghề

Ngày 05/5/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3325/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 1317/LĐTBXH-TCDN, ngày 22/4/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về đôn đốc báo cáo rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở dạy nghề.

Triển khai Công điện số 05/CĐ-TW ngày 15/4/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai

Ngày 29/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3246/UBND-NN&MT gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm tiếm cứu nạn tỉnh về thực hiện Công điện số 05/CĐ-TW ngày 15/4/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách phòng chống thiên tai.

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

Ngày 28/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3217/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 1241/BTP-PBGDPL ngày 20/4/2016 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật được thông qua tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII.

Thực hiện công tác điều động, luân chuyển công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP

Ngày 04/5/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3309/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về xử lý Báo cáo số 200/BC-SNV ngày 14/4/2016 của Sở Nội vụ về công tác điều động, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức năm 2015.

Đề nghị hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp hạt và hạn hán năm 2016

Ngày 29/4/2016, UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 31/TTr-UBND về việc đề nghị hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp hạt và hạn hán năm 2016.

Ngày 27/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3198/UBND-NC về Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng.

Triển khai các văn bản của Bộ, ngành Trung ương.

Ngày 29/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3228/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành ở tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các văn bản của Bộ, ngành Trung ương ban hành như sau:

Ngày 25/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3073/UBND-KGVX gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin - Truyền thông, Giao thông -Vận tải, Trường Đại học Tây Nguyên; UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột; Công an tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Lắk, Viễn Thông Đắk Lắk, Bưu điện tỉnh Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về phối hợp tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đạt hiệu quả cao.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Văn bản số 4819/BTC-ĐT ngày 08/4/2016 về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014, yêu cầu phải quyết toán dứt điểm và tất toán tài khoản thanh toán của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ đã hoàn thành trong giai đoạn từ năm 2005 đến hết năm 2014 trước ngày 30/6/2016, ngày 29/4/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3233/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị Chủ đầu tư thực hiện một số biện pháp xử lý theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

Hỗ trợ tổ chức chương trình trao tặng Thư viện 2030 lần thứ VII tại tỉnh

Ngày 26/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3147/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố về hỗ trợ Chương trình trao tặng Thư viện 2030 lần thứ VII tại tỉnh của Câu lạc bộ Doanh nghiệp 2030.

Hoàn chỉnh báo cáo rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

Ngày 25/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3064/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 2892/BKHĐT-QLQH ngày 20/4/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về góp ý đối với báo cáo rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030.

Triển khai kết quả công tác vận động hiến máu tình nguyện toàn quốc năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

Ngày 21/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2926/UBND-KGVX gửi Hội chữ thập đỏ, Sở Y tế về việc thực hiện Thông báo số 32/TB-BCĐQG, ngày 14/3/2016 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về thông báo kết quả hội nghị tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 và Báo cáo số 33/BC-BCĐQG ngày 14/3/2016 về Báo cáo kết quả công tác vận động hiến máu tình nguyện của toàn quốc năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Ngày 25/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3039/UBND-NN&MT, gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về việc thực hiện Công văn số 26/TWPCTT, ngày 11/4/2016 của ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, về việc báo cáo tình hình thiên tai, thiệt hại và cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó.

Ngày 20/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 181/UBND-TH, gửi Vụ Tổng hợp – Văn phòng Chính phủ về việc đề nghị hỗ trợ trong công tác xây dựng Quy chế 42 theo Quyết định 42/2014/QĐ-TTg, ngày 27/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 22/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3027/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp, Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 08/4/2016 của Bộ Tư pháp về tăng cường công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật của Ngành Tư pháp.

Ngày 26/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3088/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của liên bộ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Điều chỉnh chỉ tiêu thi công chức cần tuyển

Ngày 27/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3171/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc xử lý Tờ trình số 242/TTr-SNV, ngày 20/4/2016 của Sở Nội vụ về việc đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu công chức cần tuyển dụng và kế hoạch tuyển dụng công chức của tỉnh Đắk Lắk năm 2016 được ban hành tại Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh.

Triển khai Công văn số 2941/BNN-KTHT, ngày 13/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 25/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3047/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 2941/BNN-KTHT, ngày 13/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về tăng cường công tác chỉ đạo xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2016.

Gia hạn thời gian thực hiện đề án sáp nhập các Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm dạy nghề cấp huyện

Ngày 26/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3090/UBND-KGVX gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc gia hạn thời gian thực hiện đề án sáp nhập các Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm dạy nghề cấp huyện.

Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Ngày 28/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3241/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan về thực hiện Công văn số 1215/BTP-PBGDPL ngày 15/4/2016 của Bộ Tư pháp về việc tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này