Thực hiện Công văn số 2617/VPCP- KTN của Văn phòng Chính phủ

Ngày 25/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3083/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về triển khai thực hiện Công văn số 2617/VPCP-KTN, ngày 15/4/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các Dự án Nông Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016

Ngày 26/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3149/UBND-KGVX gửi Sở Nội vụ về xem xét Thông báo số 286/ĐHBK-ĐTSĐH, ngày 06/4/2016 của Trường Đại học Bách khoa thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016 tại khu vực Tây Nguyên.

Ngày 25/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3038/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về thực hiện Chỉ thị 06/CT-BYT, ngày 29/3/2016 của Bộ Y tế về việc tăng cường bảo đảm chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi thực hiện điều chỉnh, thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

Ngày 26/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3146/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về xét Công văn số 13/2016/CV-HACO, ngày 13/4/2016 của Trường Trung cấp Hà Nội về việc đề nghị cho phép Trường Trung cấp Hà Nội đặt cơ sở tại tỉnh Đắk Lắk.

Tham gia Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam lần thứ 3 năm 2016

Ngày 26/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3097/UBND-KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Công văn số 3225/BCT-XTTM, ngày 13/4/2016 của Bộ Công Thương về việc tổ chức Hội chợ Đặc sản vùng miền năm 2016.

Triển khai Công văn số 2613/BNN-KHCN, ngày 04/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 26/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3135/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về triển khai thực hiện Công văn số 2613/BNN-KHCN, ngày 04/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg, ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức khám sàng lọc dị tật vận động cho trẻ em năm 2016

Ngày 25/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3076/UBND-VHXH gửi Sở Ngoại vụ, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Y tế; UBND thị xã Buôn Hồ; về việc xét Công văn số 449/LĐTBXH-QBT ngày 06/4/2016 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về xin ý kiến tổ chức khám sàng lọc dị tật vận động cho trẻ em năm 2016 do tổ chức Phi chính phủ Children Action (Thụy sỹ) thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 2016

Ngày 27/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3195/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 1442/BKHCN-VP ngày 20/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn tổ chức ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 2016

Triển khai Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05/4/2016

Ngày 25/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3058/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT ngày 05/4/2016 của liên Bộ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở tỉnh Đắk Lắk

Ngày 29/4/2016 Ủy ban bầu cử tỉnh đã ban hành Quyết định số 36/QĐ-UBBC về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở tỉnh Đắk Lắk.

Đảm bảo an toàn điện phục vụ nhân dân trong các ngày Lễ Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5.

Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, nhằm đảm bảo an toàn, ổn định lưới điện, Công ty sẽ không thực hiện cắt điện trên lưới điện trung áp và hạ áp trong dịp lễ 30/4, 01/5 năm nay, trừ trường hợp xử lý sự cố hoặc những trường hợp đặc biệt.

Tổ chức khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em và khám từ thiện năm 2016

Ngày 25/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3075/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Đắk Lắk về việc xét Công văn số 425/LĐTBXH-QBT ngày 01/4/2016 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về xin ý kiến tổ chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em và người lớn năm 2016.

Chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước

Ngày 26/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3089/UBND-KGVX gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đài Phát thanh và Truyền hình; Báo Đắk Lắk về việc chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước.

Triển khai Quyết định số 633/QĐ-TTg, ngày 19/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 25/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 3070/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 19/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2016.

Tổ chức Hội nghị tập huấn về Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự

Ngày 22/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2973/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan về thực hiện Kế hoạch số 1149/KH-BTP ngày 11/4/2016 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự cho Báo cáo viên pháp luật Trung ương và cấp tỉnh, đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Triển khai Thông tư số 04/2016/TT-BKHCN ngày 04/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 21/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2911/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Thông tư số 04/2016/TT-BKHCN ngày 04/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ.

Triển khai Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016  của Bộ Tài chính

Ngày 20/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2883/UBND-KT gửi Sở Tài chính về triển khai thực hiện Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/4/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thu nộp, quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn hóa nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Quyết định về việc thu hồi 285 m2 đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil

Ngày 22/4/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1108/QĐ-UBND về việc thu hồi 285 m2 đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil; cho Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Minh Vy thuê 278,7 m2 đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Đánh giá tình hình triển khai Nghị định số 144/2013/NĐ-CP

Ngày 22/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2971/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Công văn số 846/LĐTBXH-PC ngày 17/3/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc đánh giá tình hình triển khai Nghị định số 144/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngày 19/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2853/UBND-NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Công văn số 23/TWPCTT, ngày 06/4/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, về việc nâng cao năng lực, trang thiết bị và hoàn thiện thể chế Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này