Triển khai văn bản của Trung ương

Ngày 19/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2807/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuọc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Văn bản của Trung ương, gồm:

Ngày 20/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2856/UBND-TH gửi Sở Ngoại vụ, UBND các huyện: Ea H’leo và Krông Pắc về việc xử lý Báo cáo số 48/BC-SNgV, ngày 12/4/2016 của Sở Ngoại vụ hướng dẫn và quản lý Đoàn Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh đến khảo sát các Dự án tại tỉnh.

Tham mưu chủ trương đề xuất chỉ tiêu Thạc sĩ Y khoa cho Đại học BMT

Ngày 19/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2846/UBND-KGVX gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ; Trường Đại học Buôn Ma Thuột về việc xem xét Công văn số 28/CV-ĐHBMT, ngày 05/4/2016 của Trường Đại học Buôn Ma Thuột về việc đào tạo Thạc sĩ Y khoa cho Tây Nguyên.

Ngày 08/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2535/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương gồm các Văn bản sau:

Ngày 11/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2563/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2730/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 58/2016/TT-BTC, ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

Ngày 12/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2634/UBND-CN, gửi Các Sở, ban, ngành: Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng như sau:

Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2743/UBND-KT, gửi Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính, gồm các Văn bản sau:

Ngày 19/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2807/UBND-KT, gửi Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư liên tịch của Liên Bộ gồm các Văn bản sau:

Tham gia liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2716/UBND-KGVX gửi Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tham gia liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Tổ chức Đoàn tham quan khảo sát chuyên đề nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ngày 14/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2706/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức Đoàn tham quan khảo sát chuyên đề nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tham mưu rà soát, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên

Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2749/UBND-VHXH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Công văn số 1463/BNV-CTTN, ngày 05/4/2016 của Bộ Nội vụ về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên.

Hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính- Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2768/UBND-TH gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính- Kế hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2761/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành: Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Thực hiện Công văn số 1038/BHXH-BT

Ngày 14/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2693/UBND-KGVX gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh về thực hiện Công văn số 1038/BHXH-BT ngày 25/3/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia BHYT.

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện và hoạt động các khu công nghiệp

Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2775/UBND-CN gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương về thực hiện Công văn số 2683/BKHĐT-QLKKT ngày 11/4/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kiểm tra tình hình thực hiện và hoạt động các khu công nghiệp ở một số địa phương.

Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ

Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2711/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Hội, đoàn thể thuộc tỉnh về thực hiện Công văn số 2347/VPCP-TH, ngày 06/4/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5.

Thực hiện Thông báo số 60/TB-VPCP ngày 31/3/2016 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 14/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2700/UBND-KGVX gửi Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc thực hiện Thông báo số 60/TB-VPCP ngày 31/3/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc nhiệm kỳ 2011 – 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Xem xét về kinh phí tham gia Liên hoan Nghệ thuật tại Quảng Trị

Ngày 14/4/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2692/UBND-KGVX gửi Sở Tài chính về việc xem xét Tờ trình số 648/TTr-SVHTTDL ngày 07/4/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xin chủ trương và bổ sung kinh phí tham gia “Liên hoan Nghệ thuật ca múa nhạc: Capuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam”.

Ngày 19/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2798/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về việc đồng ý chủ trương quyết toán các gói thầu mua sắm trang thiết bị từ nguồn kết dư, nguồn hoàn thuế và nguồn kinh phí còn lại thuộc dự án AP.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này