Rà soát, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về phòng cháy chữa cháy

Ngày 28/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3449/UBND-CN về việc rà soát, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về phòng cháy chữa cháy.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 10/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 28/04/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3435/UBND-NC gửi Công an tỉnh; - Các sở, ban, ngành; - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 22/4/2022 của Tỉnh ủy về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 10/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Triển khai Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 28/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3443/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành; Ban Chỉ đạo và Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp lần thứ 14 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương.

Triển khai Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ

Ngày 27/04/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3417/UBND-KT về việc triển khai Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ, về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến năm 2025.

Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh  - Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Đắk Lắk tại hội nghị đánh giá công tác triển khai Đề án 06 trong 3 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ngày 28/04/2022, Tổ công tác triển khai đề án 06 ban hành Thông báo số 53/TB-TCTTKĐA về Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Đắk Lắk tại hội nghị đánh giá công tác triển khai Đề án 06 trong 3 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phối hợp triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022”

Ngày 27/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3396/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1715-CV/TU ngày 22/4/2022 của Tỉnh ủy về phối hợp triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022”.

Triển khai thực hiện Thông báo số 123/TB-VPCP, ngày 22/4/2022 của VPCP

Ngày 26/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3348/UBND-NC, gửi Công an tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 123/TB-VPCP, ngày 22/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 14/4/2022 về một số nội dung trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Phối hợp triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022”

Ngày 27/04/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3396/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh về việc Thực hiện Công văn số 1715-CV/TU ngày 22/4/2022 của Tỉnh ủy về việc phối hợp triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022” .

Phối hợp triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022”

Ngày 27/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3396/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1715-CV/TU ngày 22/4/2022 của Tỉnh ủy về phối hợp triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022”.

Triển khai thực hiện Thông báo số 123/TB-VPCP, ngày 22/4/2022 của VPCP

Ngày 26/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3348/UBND-NC, gửi Công an tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 123/TB-VPCP, ngày 22/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 14/4/2022 về một số nội dung trong triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 27/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3406/UBND-TH về việc thực hiện Công văn số 2236/VPCP-QHĐP ngày 11/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đắk Lắk giới thiệu thông tin 109 dự án lĩnh vực nông nghiệp cầu kêu gọi đầu tư

Hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2022 do UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ NN-PTNT tổ chức sẽ chính thức diễn ra vào ngày 28/4/2022 tại TP. Buôn Ma Thuột với chủ đề: “Thu hút đầu tư phát triển bền vững nông nghiệp hàng hóa tập trung, gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm”.

Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 31)

Ngày 25/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 984/QĐ-UBND phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm xe cứu thương từ nguồn viện trợ của Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 25/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 979/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm xe cứu thương từ nguồn viện trợ của Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột.

Thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ

Ngày 22/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3236/UBND-TH về việc thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 30)

Ngày 22/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 962/QĐ-UBND phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 30) theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 25/04/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Krông Ana

Ngày 26/04/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 989/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Krông Ana .

Đắk Lắk mời gọi doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến sâu nông sản

Tỉnh Đắk Lắk đang hoàn thiện chính sách ưu đãi để thu hút nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sâu nông sản và các lĩnh vực khác trong nông nghiệp.

Xây dựng chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức làm công tác CCHC giai đoạn 2022-2030

UBND tỉnh Đắk Lắk đang xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường năng lực cho công chức thực hiện cải cách hành chính trong giai đoạn 2022 - 2030 . Trong đó tỉnh chú trọng xây dựng quy định chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức làm công tác CCHC của các đơn vị, địa phương nhằm động viên, khích lệ, tạo động lực cho đội ngũ này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo chuyển biến trong thực thi CCHC ở cơ sở.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

https://hoadondientuvt.vn/, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, dịch vụ chữ ký số, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, định vị xe ô tô, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, định vị ô tô, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, https://viettelnet.vn/dich-vu-cloud-server-viettel/, Lap mang FPT, Viettel Đắk Lắk

 

chứng chỉ bất động sản, chứng nhận iso 22000

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready