Liên kết đào tạo đại học của Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk

Ngày 06/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2431/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk về xét Tờ trình số 55/SGDĐT-GDCN, ngày 31/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo, xin chủ trương liên kết đào tạo đại học năm 2016 với Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh của Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk.

Tham mưu các nội dung liên quan đến Dự án mở rộng mạng lưới hệ thống thoát nước mưa và nước thải thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 3.

Ngày 07/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2468/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về UBND tỉnh nhận được Công văn số D82 FG/TN, ngày 18/3/2016 của Cơ quan phát triển Pháp tại Hà Nội (AFD) về vấn đề liên quan đến đề nghị tài trợ Dự án mở rộng mạng lưới hệ thống thoát nước mưa và nước thải thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 06/4/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 909/QĐ-UBND về kiểm tra và thành lập Đoàn kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Ngày 06/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2405/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố về xử lý Công văn số 411/SKHĐT-TH ngày 24/3/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thống nhất danh mục công trình bố trí vốn từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách huyện theo Nghị quyết số 172/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Ngày 07/4/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 931/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ phần Bất động sản Việt Nhật thuê 17.905,90 m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột để xây dựng công trình Trung tâm Thương mại Big C – Buôn Ma Thuột.

Ngày 07/4/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 932/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp (đất giáo dục) và danh mục công trình có sử dụng đất (công trình Phân viện khu vực Tây Nguyên- Học viện Hành chính Quốc gia) vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 07/4/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 930/QĐ-UBND về việc Phê duyệt bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp (đất thương mại dịch vụ) và danh mục công trình được chuyển mục đích sử dụng đất Dự án: Trung tâm Thương mại Big C – Buôn Ma Thuột vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 07/4/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 933/QĐ-UBND về việc giao 82.090,20m2 đất tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột cho Học viện Hành chính Quốc gia quản lý và cho phép Học viện Hành chính Quốc gia chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất giáo dục) để xây dựng Phân viện khu vực Tây Nguyên- Học viện Hành chính Quốc gia.

Ngày 07/4/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 929/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng 92,8 m2 đất tại phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột từ đất trụ sở cơ quan sang đất ở đô thị.

Ngày 06/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2417/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan về thực hiện Công văn số 919/BTP-BTNN ngày 28/3/2016 của Bộ Tư pháp về việc báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2016.

Công bố 3 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 941/QĐ-UBND, ngày 08/4/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND, ngày 31/3/2016 về việc Quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định ban hành Quy định Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND, ngày 28/3/2016 về việc Quy định Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Đắk Lắk.

Tăng cường quản lý xe máy điện

Ngày 04/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2343/UBND-KT gửi Công an tỉnh, Sở Công Thương, Cục Thuế tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 1822/VPCP-KTN ngày 21/3/2016 của Văn phòng Chính phủ về tăng cường quản lý xe máy điện.

Liên kết đào tạo đại học Hệ chính quy, vừa làm vừa học của Trường Trung cấp KTKT Đắk Lắk.

Ngày 05/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2375/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung cấp KTKT Đắk Lắk về xét Tờ trình số 367/TTr-SGDĐT, ngày 30/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo, xin chủ trương liên kết đào tạo đại học Hệ chính quy, vừa làm vừa học của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật

Thực hiện Công văn số 3791/BTC-NSNN, ngày 22/3/2016 của Bộ Tài chính

Ngày 01/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2302/UBND-KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 3791/BTC-NSNN, ngày 22/3/2016 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT, ngày 21/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 01/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2317/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT, ngày 21/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.

Giao quyền quản lý Nhà nước đối với Di tích danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia

Ngày 01/4/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 886/QĐ- UBND về việc giao quyền quản lý Nhà nước đối với Di tích danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia.

Quản lý nhà nước đối với các dự án kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện theo hình thức Hợp đồng BOT

Ngày 31/3/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2240/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải về thực hiện Công văn số 1488/VPCP-KTN ngày 09/3/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý nhà nước đối với các dự án kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện theo hình thức Hợp đồng BOT.

Tăng cường công tác đảm bảo chất lượng nước dùng trong ăn uống, sinh hoạt

Ngày 01/4/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 2319/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 1598/BYT-MT, ngày 24/3/2016 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng nước dùng trong ăn uống, sinh hoạt.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này