UBND tỉnh ban hành Công văn số 1924/UBND-TCTM, ngày 21/3/2016 giao Sở Y tế xem xét, xử lý kiến nghị của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh về đấu thầu cung ứng thuốc y tế.

Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Ngày 16/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1806/UBND-NC gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Công văn số 419/TTCP-C.IV, ngày 10/3/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1833/UBND-TCTM gửi Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 2858/BTC-NSNN, ngày 03/3/2016 của Bộ Tài chính về việc báo cáo đánh giá tình hình bố trí chi thường xuyên theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Vân động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2016

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1910/UBND-VHXH, ngày 21/3/2016 gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2016

Xây dựng quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1847/UBND-VHXH, ngày 17/3/2016 gửi các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp và UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc xây dựng Đề án “Quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện

Nhằm thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016– 2020, ngày 17/3/2016 UBND tỉnh ban hành Công văn số 1848/UBND-VHXH giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện công tác phối hợp trên địa bàn tỉnh.

Triển khai cập nhật số liệu giám sát và đánh giá đầu tư năm 2015 trên hệ thống công nghệ thông tin

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1556/UBND-CN, ngày 08/3/2016 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai cập nhật số liệu giám sát và đánh giá đầu tư năm 2015 trên hệ thống công nghệ thông tin theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Chương trình biến đổi khí hậu giai đoạn 2016- 2020

Ngày 18/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1887/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Chương trình biến đổi khí hậu giai đoạn 2016- 2020, theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 680/BTNMT-KHCN ngày 03/3/2016.

Ngày 18/3/2016, UBND tỉnh ban hành công văn số 44/TB-UBND thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từ ngày 01/01/2016 đến 14/3/2016 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian còn lại của tháng 3/2016.

Đó là một trong những nội dung kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Tổng kết Chính sách dân tộc và chương trình 135 giai đoạn 2011 – 2015.

UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 1709/UBND-TCTM về việc triển khai Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 và Thông tư số 40/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính.

Thay thế Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-UBND

Ngày 15/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1779/UBND-TH gửi Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thay thế Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 173/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020.

Triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 14/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1709/UBND-TCTM gửi Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện văn bản của Trung ương gồm:

Chủ trương liên kết đào tạo đại học của Trường Trung cấp Đắk Lắk

Ngày 11/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1704/UBND-VHXH gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung cấp Đắk Lắk về chủ trương liên kết đào tạo đại học, cao đẳng năm 2016 với các trường Đại học của Trường Trung cấp Đắk Lắk.

Ngày 15/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1749/UBND-TH gửi Bộ Nội vụ về việc Phê duyệt chỉ tiêu và ủy quyền tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính của tỉnh Đắk Lắk năm 2016.

Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 648/QĐ-UBND, ngày 10/3/2016 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND, ngày 15/3/2016 về Quy chế tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1762/UBND-VHXH, ngày 15/3/2016 gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tham mưu văn bản giải quyết kiến nghị của Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh.

Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Ngày 11/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1667/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 1270/BKHĐT-PTDN ngày 29/02/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Kinh phí giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 10/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1648/UBND-TCTM gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 2647/BTC-NSNN, ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính về việc kinh phí giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này